Xếp hạng các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện quyền trẻ em | Tháng Bảy 20, 2017

(Sự kiện) - (THO) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND về việc xếp hạng các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện quyền trẻ em giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Thông qua việc xếp hạng các huyện, thị xã, thành phố bằng Bộ chỉ số thực hiện quyền trẻ em do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, nhằm phản ánh những thông tin tổng quát và cụ thể về kết quả thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đối với từng huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; khuyến khích các huyện, thị xã, thành phố phát huy hiệu quả những lĩnh vực, nội dung đã thực hiện tốt; tăng cường đầu tư nguồn lực và đẩy mạnh thực hiện hoạt động đảm bảo quyền trẻ em thông qua việc cải thiện vị trí xếp hạng hàng năm của từng đơn vị trong giai đoạn 2017 – 2020. Từ đó, tiếp tục phát huy tổng hợp các nguồn lực để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh để thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền trẻ em, đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu các chương trình, kế hoạch quốc gia và của tỉnh Thanh Hóa hành động vì trẻ em.


UBND tỉnh yêu cầu tổ chức xếp hạng phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn tỉnh; đồng thời đánh giá rõ các mức độ thực hiện để từ đó định hướng hành động, tổ chức thực hiện đảm bảo quyền trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh; việc đánh giá, xếp hạng phải đảm bảo tính khách quan theo kết quả thực hiện quyền trẻ em của từng địa phương và kết quả giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo nhiệm vụ của từng sở, ban, ngành.

BĐT (Nguồn: UBND tỉnh)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND về việc xếp hạng các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện quyền trẻ em giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Thông qua việc xếp hạng các huyện, thị xã, thành phố bằng Bộ chỉ số thực hiện quyền trẻ em do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, nhằm phản ánh những thông tin tổng quát và cụ thể về kết quả thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đối với từng huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; khuyến khích các huyện, thị xã, thành phố phát huy hiệu quả những lĩnh vực, nội dung đã thực hiện tốt; tăng cường đầu tư nguồn lực và đẩy mạnh thực hiện hoạt động đảm bảo quyền trẻ em thông qua việc cải thiện vị trí xếp hạng hàng năm của từng đơn vị trong giai đoạn 2017 – 2020. Từ đó, tiếp tục phát huy tổng hợp các nguồn lực để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh để thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền trẻ em, đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu các chương trình, kế hoạch quốc gia và của tỉnh Thanh Hóa hành động vì trẻ em.


UBND tỉnh yêu cầu tổ chức xếp hạng phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn tỉnh; đồng thời đánh giá rõ các mức độ thực hiện để từ đó định hướng hành động, tổ chức thực hiện đảm bảo quyền trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh; việc đánh giá, xếp hạng phải đảm bảo tính khách quan theo kết quả thực hiện quyền trẻ em của từng địa phương và kết quả giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo nhiệm vụ của từng sở, ban, ngành.

BĐT (Nguồn: UBND tỉnh)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên