Xây dựng xã, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn xã hội | Tháng Chín 19, 2017

(Chính trị) - (THO) - Theo số liệu thống kê, toàn huyện Nông Cống có 18 nhà nghỉ; 40 nhà hàng karaoke và cơ sở massage; 40 quán bia, nhà hàng ăn uống, quán cafe, cắt tóc, gội đầu thư giãn. Số tiếp viên làm việc trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm là 25 người.

Trước thực trạng trên, huyện đã chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, đồng thời hướng dẫn các địa phương đăng ký xây dựng “xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy”; phân công các thành viên ban chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy phụ trách địa bàn… 

Để người dân hiểu rõ tác hại của tệ nạn mại dâm, ma túy cũng như các chính sách, pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện phục hồi sức khỏe cho người nghiện ma túy, đặc biệt là lực lượng thanh, thiếu niên hiểu biết để đồng hành phòng, chống tệ nạn xã hội, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức, như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và trực tiếp thông qua các buổi nói chuyện về cách phòng, tránh HIV/AIDS, bảo vệ truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, danh dự, nhân phẩm của con người, hạnh phúc gia đình; trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy, mại dâm; tổ chức tập huấn về phòng, chống mại dâm, ma túy và công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng. Các cơ quan chuyên môn phối hợp với các tổ chức đoàn thể lồng ghép, đưa nội dung tuyên truyền, giáo dục, vận động phòng, chống tệ nạn mại dâm và các tệ nạn xã hội vào các chương trình hoạt động, sinh hoạt. Phát động xây dựng tổ dân cư không có người mắc các tệ nạn xã hội. Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với công an huyện xây dựng, nhân rộng mô hình cơ quan, đơn vị và khu dân cư an toàn “Không có tội phạm và tệ nạn xã hội” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”…  Phòng giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường học tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy trong nhà trường, tổ chức cho học sinh, giáo viên ký cam kết không vi phạm quy định của Nhà nước về phòng, chống ma túy… Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục đã tạo chuyển biến trong nhân dân về công tác đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Nhằm xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm, các ngành chức năng đã chủ động phối hợp trong công tác quản lý địa bàn, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Qua kiểm tra, rà soát nắm bắt tình hình địa bàn, toàn huyện hiện có 130 đối tượng nghiện trong hồ sơ quản lý. Đã thẩm định và chuyển 6 hồ sơ cai nghiện bắt buộc cho tòa án và đang hoàn thiện 4 hồ sơ để đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. Công an huyện đã xử lý 17 vụ, khởi tố 17 vụ về ma túy, 17 bị can chuyển tạm giam; lập hồ sơ, điều trị cắt cơn nghiện cho 15 đối tượng. Để quản lý người nghiện và cai nghiện ma túy, lực lượng công an phối hợp với các ngành, đoàn thể ở cơ sở quản lý người nghiện tại địa bàn nhằm hạn chế số đối tượng này có hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời phát động toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Ông Lại Duy Tuấn, Phó trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Nông Cống, cho biết: Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và các đoàn thể, toàn huyện có 4 đơn vị  nhiều năm liền không có tệ nạn mại dâm và ma túy. Năm 2017 huyện phấn đấu xây dựng thêm 3 đơn vị không có tệ nạn mại dâm, ma túy. Để đạt mục tiêu đề ra, phòng lao động – thương binh và xã hội đã tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch phòng, chống tệ nạn xã hội; phối hợp triển khai lồng ghép các chương trình xóa đói, giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm, phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em, phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em với chương trình phòng, chống tệ nạn mại dâm. Lồng ghép việc thực hiện các chương trình, chính sách an sinh xã hội với các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy, mại dâm; đẩy mạnh các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng gia đình, địa bàn không có người nghiện và tội phạm ma túy”…

.Mai Phương
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Chính trị) - (THO) - Theo số liệu thống kê, toàn huyện Nông Cống có 18 nhà nghỉ; 40 nhà hàng karaoke và cơ sở massage; 40 quán bia, nhà hàng ăn uống, quán cafe, cắt tóc, gội đầu thư giãn. Số tiếp viên làm việc trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm là 25 người.

Trước thực trạng trên, huyện đã chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, đồng thời hướng dẫn các địa phương đăng ký xây dựng “xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy”; phân công các thành viên ban chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy phụ trách địa bàn… 

Để người dân hiểu rõ tác hại của tệ nạn mại dâm, ma túy cũng như các chính sách, pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện phục hồi sức khỏe cho người nghiện ma túy, đặc biệt là lực lượng thanh, thiếu niên hiểu biết để đồng hành phòng, chống tệ nạn xã hội, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức, như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và trực tiếp thông qua các buổi nói chuyện về cách phòng, tránh HIV/AIDS, bảo vệ truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, danh dự, nhân phẩm của con người, hạnh phúc gia đình; trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy, mại dâm; tổ chức tập huấn về phòng, chống mại dâm, ma túy và công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng. Các cơ quan chuyên môn phối hợp với các tổ chức đoàn thể lồng ghép, đưa nội dung tuyên truyền, giáo dục, vận động phòng, chống tệ nạn mại dâm và các tệ nạn xã hội vào các chương trình hoạt động, sinh hoạt. Phát động xây dựng tổ dân cư không có người mắc các tệ nạn xã hội. Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với công an huyện xây dựng, nhân rộng mô hình cơ quan, đơn vị và khu dân cư an toàn “Không có tội phạm và tệ nạn xã hội” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”…  Phòng giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường học tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy trong nhà trường, tổ chức cho học sinh, giáo viên ký cam kết không vi phạm quy định của Nhà nước về phòng, chống ma túy… Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục đã tạo chuyển biến trong nhân dân về công tác đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Nhằm xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm, các ngành chức năng đã chủ động phối hợp trong công tác quản lý địa bàn, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Qua kiểm tra, rà soát nắm bắt tình hình địa bàn, toàn huyện hiện có 130 đối tượng nghiện trong hồ sơ quản lý. Đã thẩm định và chuyển 6 hồ sơ cai nghiện bắt buộc cho tòa án và đang hoàn thiện 4 hồ sơ để đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. Công an huyện đã xử lý 17 vụ, khởi tố 17 vụ về ma túy, 17 bị can chuyển tạm giam; lập hồ sơ, điều trị cắt cơn nghiện cho 15 đối tượng. Để quản lý người nghiện và cai nghiện ma túy, lực lượng công an phối hợp với các ngành, đoàn thể ở cơ sở quản lý người nghiện tại địa bàn nhằm hạn chế số đối tượng này có hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời phát động toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Ông Lại Duy Tuấn, Phó trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Nông Cống, cho biết: Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và các đoàn thể, toàn huyện có 4 đơn vị  nhiều năm liền không có tệ nạn mại dâm và ma túy. Năm 2017 huyện phấn đấu xây dựng thêm 3 đơn vị không có tệ nạn mại dâm, ma túy. Để đạt mục tiêu đề ra, phòng lao động – thương binh và xã hội đã tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch phòng, chống tệ nạn xã hội; phối hợp triển khai lồng ghép các chương trình xóa đói, giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm, phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em, phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em với chương trình phòng, chống tệ nạn mại dâm. Lồng ghép việc thực hiện các chương trình, chính sách an sinh xã hội với các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy, mại dâm; đẩy mạnh các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng gia đình, địa bàn không có người nghiện và tội phạm ma túy”…

.Mai Phương
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên