Xây dựng phong cách tốt đẹp của người công an nhân dân | Tháng Tám 5, 2017

(TNO) – Thời gian qua, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động trong cán bộ, chiến sĩ (CBCS), Phòng Hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân (CAND) bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về  tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đã quán triệt, cụ thể hóa nội dung này gắn với tình hình thực tế công tác và sinh hoạt, coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, nhận xét CBCS và bình xét thi đua hàng tháng, năm. Đơn vị đã tổ chức cho 100% đảng viên, CBCS có cam đoan, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm túc điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương, giao tiếp ứng xử, văn minh, lịch sự. Lãnh đạo, chỉ huy đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở những biểu hiện thiếu sót, hạn chế của CBCS…  Từ đó, từng bước đưa các phong trào, cuộc vận động vào chiều sâu, góp phần giúp CBCS nâng cao nhận thức, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, làm việc theo quy trình, quy chế, ý thức phục vụ nhân dân, cương quyết đấu tranh với mọi biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống.

Là đơn vị thường xuyên tiếp xúc, làm việc với các cơ quan, doanh nghiệp, nhân dân, vì vậy cải cách thủ tục hành chính (TTHC), các thủ tục liên quan công tác quản lý Nhà nước về PCCC, tạo thuận lợi tốt hơn cho nhân dân luôn được Phòng Hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy xác định ưu tiên hàng đầu và triển khai toàn diện ở tất cả các bộ phận. Phòng đã giải quyết có hiệu quả đối với 3 loại TTHC thuộc thẩm quyền của đơn vị theo cơ chế “một cửa”. Đó là các TTHC cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC, cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ; cấp đổi, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC, nghiệm thu về PCCC; kiểm tra phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp. Kết quả là các TTHC được rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết, giảm số lần đi lại của nhân dân, công khai các TTHC, chống mọi biểu hiện hành vi cửa quyền, sách nhiễu, phiền hà đối với các tổ chức và cá nhân đến giải quyết TTHC. Cụ thể: Đã rút ngắn thời gian cấp phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy nổ 3 ngày xuống 1 ngày; thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với thiết kế cơ sở từ 10 ngày xuống 7 ngày; chấp thuận địa điểm xây dựng 5 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc; vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy nổ 3 ngày xuống 1 ngày, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp song vẫn đảm bảo quy định pháp luật.

Trong công tác phòng cháy, phòng thường xuyên phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền các mặt công tác PCCC; tăng cường kiểm tra, phúc tra công tác PCCC. Qua kiểm tra đã phát hiện nhiều cơ sở còn tồn tại, thiếu sót, vi phạm các quy định trong thực hiện công tác đảm bảo an toàn PCCC. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2017, phòng đã tiến hành kiểm tra, phát hiện và yêu cầu khắc phục 1.259 trường hợp vi phạm các quy định về PCCC.

Song song với đó, phong trào toàn dân PCCC luôn được cấp ủy, lãnh đạo phòng đặc biệt quan tâm, chú trọng, nhất là trong việc đẩy mạnh, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng cơ sở. Trong thời gian qua đã thành lập được 235 đội PCCC cơ sở trên tổng số 250 cơ sở thuộc quản lý của đơn vị và hầu hết các đội PCCC cơ sở đều được tổ chức huấn luyện nghiệp vụ về PCCC theo quy định. Đồng thời, đơn vị thường xuyên tổ chức các cuộc tuyên truyền miệng trực tiếp tại cơ sở, từ đó giúp nhận thức của các tổ chức, doanh nghiệp, người dân về công tác PCCC được nâng cao, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng xảy ra cháy, nổ.

Thiếu tá Lê Trọng Tài, Trưởng Phòng Hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy, cho biết: Để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn và xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; cấp ủy, lãnh đạo đơn vị thường xuyên tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PCCC năng lực thực thi công vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho CBCS; bố trí đủ lực lượng giải quyết công việc của nhân dân bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Đồng thời duy trì hòm thư góp ý tại trụ sở, công khai các số điện thoại, đường dây nóng, địa chỉ đơn vị để tiếp thu ý kiến của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân về công tác PCCC và TTHC. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Điều lệnh CAND; kiểm tra thường xuyên, đột xuất việc chấp hành chế độ trực ban, trật tự nội vụ, thực hiện quy định về quy trình công tác, tư thế lễ tiết tác phong của CBCS, nhất là đội ngũ thường xuyên, giải quyết công việc với tổ chức, nhân dân.

Ngoài việc đẩy mạnh các biện pháp công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm mất an toàn về PCCC, CBCS Phòng Hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy còn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phát hiện, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, bệnh thành tích, hình thức, phô trương, phấn đấu xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Thời gian tới, Phòng Hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu, tu dưỡng phẩm chất, bản lĩnh chính trị coi đó là nhiệm vụ lâu dài, cấp thiết nhằm thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trở thành đơn vị điển hình tiêu biểu trong lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh.

 
Bài và ảnh:  Nguyễn Nhung

(Cảnh sát PCCC tỉnh)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(TNO) – Thời gian qua, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động trong cán bộ, chiến sĩ (CBCS), Phòng Hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân (CAND) bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về  tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đã quán triệt, cụ thể hóa nội dung này gắn với tình hình thực tế công tác và sinh hoạt, coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, nhận xét CBCS và bình xét thi đua hàng tháng, năm. Đơn vị đã tổ chức cho 100% đảng viên, CBCS có cam đoan, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm túc điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương, giao tiếp ứng xử, văn minh, lịch sự. Lãnh đạo, chỉ huy đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở những biểu hiện thiếu sót, hạn chế của CBCS…  Từ đó, từng bước đưa các phong trào, cuộc vận động vào chiều sâu, góp phần giúp CBCS nâng cao nhận thức, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, làm việc theo quy trình, quy chế, ý thức phục vụ nhân dân, cương quyết đấu tranh với mọi biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống.

Là đơn vị thường xuyên tiếp xúc, làm việc với các cơ quan, doanh nghiệp, nhân dân, vì vậy cải cách thủ tục hành chính (TTHC), các thủ tục liên quan công tác quản lý Nhà nước về PCCC, tạo thuận lợi tốt hơn cho nhân dân luôn được Phòng Hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy xác định ưu tiên hàng đầu và triển khai toàn diện ở tất cả các bộ phận. Phòng đã giải quyết có hiệu quả đối với 3 loại TTHC thuộc thẩm quyền của đơn vị theo cơ chế “một cửa”. Đó là các TTHC cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC, cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ; cấp đổi, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC, nghiệm thu về PCCC; kiểm tra phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp. Kết quả là các TTHC được rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết, giảm số lần đi lại của nhân dân, công khai các TTHC, chống mọi biểu hiện hành vi cửa quyền, sách nhiễu, phiền hà đối với các tổ chức và cá nhân đến giải quyết TTHC. Cụ thể: Đã rút ngắn thời gian cấp phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy nổ 3 ngày xuống 1 ngày; thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với thiết kế cơ sở từ 10 ngày xuống 7 ngày; chấp thuận địa điểm xây dựng 5 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc; vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy nổ 3 ngày xuống 1 ngày, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp song vẫn đảm bảo quy định pháp luật.

Trong công tác phòng cháy, phòng thường xuyên phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền các mặt công tác PCCC; tăng cường kiểm tra, phúc tra công tác PCCC. Qua kiểm tra đã phát hiện nhiều cơ sở còn tồn tại, thiếu sót, vi phạm các quy định trong thực hiện công tác đảm bảo an toàn PCCC. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2017, phòng đã tiến hành kiểm tra, phát hiện và yêu cầu khắc phục 1.259 trường hợp vi phạm các quy định về PCCC.

Song song với đó, phong trào toàn dân PCCC luôn được cấp ủy, lãnh đạo phòng đặc biệt quan tâm, chú trọng, nhất là trong việc đẩy mạnh, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng cơ sở. Trong thời gian qua đã thành lập được 235 đội PCCC cơ sở trên tổng số 250 cơ sở thuộc quản lý của đơn vị và hầu hết các đội PCCC cơ sở đều được tổ chức huấn luyện nghiệp vụ về PCCC theo quy định. Đồng thời, đơn vị thường xuyên tổ chức các cuộc tuyên truyền miệng trực tiếp tại cơ sở, từ đó giúp nhận thức của các tổ chức, doanh nghiệp, người dân về công tác PCCC được nâng cao, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng xảy ra cháy, nổ.

Thiếu tá Lê Trọng Tài, Trưởng Phòng Hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy, cho biết: Để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn và xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; cấp ủy, lãnh đạo đơn vị thường xuyên tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PCCC năng lực thực thi công vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho CBCS; bố trí đủ lực lượng giải quyết công việc của nhân dân bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Đồng thời duy trì hòm thư góp ý tại trụ sở, công khai các số điện thoại, đường dây nóng, địa chỉ đơn vị để tiếp thu ý kiến của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân về công tác PCCC và TTHC. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Điều lệnh CAND; kiểm tra thường xuyên, đột xuất việc chấp hành chế độ trực ban, trật tự nội vụ, thực hiện quy định về quy trình công tác, tư thế lễ tiết tác phong của CBCS, nhất là đội ngũ thường xuyên, giải quyết công việc với tổ chức, nhân dân.

Ngoài việc đẩy mạnh các biện pháp công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm mất an toàn về PCCC, CBCS Phòng Hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy còn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phát hiện, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, bệnh thành tích, hình thức, phô trương, phấn đấu xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Thời gian tới, Phòng Hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu, tu dưỡng phẩm chất, bản lĩnh chính trị coi đó là nhiệm vụ lâu dài, cấp thiết nhằm thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trở thành đơn vị điển hình tiêu biểu trong lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh.

 
Bài và ảnh:  Nguyễn Nhung

(Cảnh sát PCCC tỉnh)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên