Xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp phục vụ người dân và doanh nghiệp | Tháng Chín 22, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Với mục tiêu đến năm 2020, đảm bảo mức độ hài lòng của cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với việc giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 90%; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công và dịch vụ công; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đảm bảo thông thoáng, minh bạch, bình đẳng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, ngay từ đầu năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 – 2020 nhằm xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, UBND tỉnh đã đề ra 8 nhiệm vụ và giải pháp cơ bản, giao cụ thể cho từng ngành, từng cấp để tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó đặc biệt chú trọng đến các nhiệm vụ về rà soát, đơn giản, bãi bỏ các thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao khả năng tiếp cận đất đai, thực hiện cam kết với nhà đầu tư về giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn,v.v.

Để thực hiện tốt các mục tiêu và nhiệm vụ đề ra, tại Hội nghị bàn các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính tổ chức ngày 29/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các ngành, các cấp thực hiện tốt phương châm bốn tăng, hai giảm và ba không:

– Bốn tăng: (1) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; (2) Tăng cường công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính; (3) Tăng cường trách nhiệm trong thực thi công vụ; (4) Tăng cường sự hài lòng của tổ chức, công dân.

– Hai giảm: (1) Giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính (30% so với quy định); (2) Giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

– Ba không: (1) Không phiền hà, sách nhiễu; (2) Không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá một lần trong quá trình thẩm tra, thẩm định, trình giải quyết công việc; (3) Không trễ hẹn.

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, trong thời gian qua, các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh đã không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ. 6 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 1.919.223 hồ sơ (số mới tiếp nhận là 1.862.900 hồ sơ, số kỳ trước chuyển qua 56.323 hồ sơ). Trong đó, trả kết quả đúng hạn 1.879.089 hồ sơ, chỉ có 3.649 hồ sơ quá hạn (chiếm tỷ lệ 0,19%) và 36.485 hồ sơ chưa đến hạn trả. Thực hiện rà soát, cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định, như: Sở Tài nguyên và Môi trường 12 thủ tục; Sở Giao thông – Vận tải 29 thủ tục, Sở Xây dựng 3 thủ tục, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 4 thủ tục, Sở Kế hoạch và Đầu tư 3 thủ tục, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn 26 thủ tục; UBND huyện Đông sơn 4 thủ tục, TP Sầm Sơn 4 thủ tục.

Năm 2017, đánh dấu bước đột phá trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh bằng việc thành lập Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh dự kiến chính thức đi vào hoạt động trong tháng 10/2017 và Trung tâm Hành chính công tại 27 huyện, thị xã, thành phố hoàn tất các điều kiện đi vào hoạt động trước 30/12/2017. Từng bước hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, theo đó, đã có 683 thủ tục hành chính được cung cấp trong năm 2017. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cải cách hành chính như: Cơ sở dữ liệu về đất đai gắn với việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, gắn với việc giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4; ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, đánh giá chất lượng giải quyết của từng cán bộ, công chức.

Đồng thời, nhằm nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức trong triển khai và giám sát quá trình thực hiện công vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, UBND tỉnh ban hành quy định công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính, công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính. Đây là khung pháp lý cơ bản nhằm tạo bước tiến mới trong cải cách thủ tục hành chính và thể hiện văn hóa ứng xử của công chức, viên chức trong việc xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân; tạo mối quan hệ thân thiện giữa các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh với nhân dân; tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức. Sau 6 tháng triển khai thực hiện, toàn tỉnh chưa có cơ quan, đơn vị nào phải thực hiện gửi thư xin lỗi. Bên cạnh đó, các kiến nghị của công dân về quy định thủ tục hành chính đều được Sở Tư pháp tiếp nhận, phân loại, chuyển đến các cơ quan chức năng tiến hành xử lý kịp thời. Qua báo cáo kết quả xử lý hầu hết ý kiến phản ánh, kiến nghị đúng, các cơ quan đều có hình thức, biện pháp xử lý phù hợp đối với cán bộ, công chức có liên quan.

Thời gian tới, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, sự quyết tâm thực hiện của các ngành, các cấp, các cơ quan hành chính nhà nước có những việc làm thiết thực tạo được niềm tin từ phía doanh nghiệp và nhân dân, tiếp tục hướng tới sự hài lòng, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đầu Thanh Tùng
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Với mục tiêu đến năm 2020, đảm bảo mức độ hài lòng của cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với việc giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 90%; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công và dịch vụ công; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đảm bảo thông thoáng, minh bạch, bình đẳng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, ngay từ đầu năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 – 2020 nhằm xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, UBND tỉnh đã đề ra 8 nhiệm vụ và giải pháp cơ bản, giao cụ thể cho từng ngành, từng cấp để tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó đặc biệt chú trọng đến các nhiệm vụ về rà soát, đơn giản, bãi bỏ các thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao khả năng tiếp cận đất đai, thực hiện cam kết với nhà đầu tư về giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn,v.v.

Để thực hiện tốt các mục tiêu và nhiệm vụ đề ra, tại Hội nghị bàn các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính tổ chức ngày 29/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các ngành, các cấp thực hiện tốt phương châm bốn tăng, hai giảm và ba không:

– Bốn tăng: (1) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; (2) Tăng cường công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính; (3) Tăng cường trách nhiệm trong thực thi công vụ; (4) Tăng cường sự hài lòng của tổ chức, công dân.

– Hai giảm: (1) Giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính (30% so với quy định); (2) Giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

– Ba không: (1) Không phiền hà, sách nhiễu; (2) Không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá một lần trong quá trình thẩm tra, thẩm định, trình giải quyết công việc; (3) Không trễ hẹn.

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, trong thời gian qua, các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh đã không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ. 6 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 1.919.223 hồ sơ (số mới tiếp nhận là 1.862.900 hồ sơ, số kỳ trước chuyển qua 56.323 hồ sơ). Trong đó, trả kết quả đúng hạn 1.879.089 hồ sơ, chỉ có 3.649 hồ sơ quá hạn (chiếm tỷ lệ 0,19%) và 36.485 hồ sơ chưa đến hạn trả. Thực hiện rà soát, cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định, như: Sở Tài nguyên và Môi trường 12 thủ tục; Sở Giao thông – Vận tải 29 thủ tục, Sở Xây dựng 3 thủ tục, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 4 thủ tục, Sở Kế hoạch và Đầu tư 3 thủ tục, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn 26 thủ tục; UBND huyện Đông sơn 4 thủ tục, TP Sầm Sơn 4 thủ tục.

Năm 2017, đánh dấu bước đột phá trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh bằng việc thành lập Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh dự kiến chính thức đi vào hoạt động trong tháng 10/2017 và Trung tâm Hành chính công tại 27 huyện, thị xã, thành phố hoàn tất các điều kiện đi vào hoạt động trước 30/12/2017. Từng bước hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, theo đó, đã có 683 thủ tục hành chính được cung cấp trong năm 2017. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cải cách hành chính như: Cơ sở dữ liệu về đất đai gắn với việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, gắn với việc giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4; ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, đánh giá chất lượng giải quyết của từng cán bộ, công chức.

Đồng thời, nhằm nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức trong triển khai và giám sát quá trình thực hiện công vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, UBND tỉnh ban hành quy định công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính, công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính. Đây là khung pháp lý cơ bản nhằm tạo bước tiến mới trong cải cách thủ tục hành chính và thể hiện văn hóa ứng xử của công chức, viên chức trong việc xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân; tạo mối quan hệ thân thiện giữa các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh với nhân dân; tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức. Sau 6 tháng triển khai thực hiện, toàn tỉnh chưa có cơ quan, đơn vị nào phải thực hiện gửi thư xin lỗi. Bên cạnh đó, các kiến nghị của công dân về quy định thủ tục hành chính đều được Sở Tư pháp tiếp nhận, phân loại, chuyển đến các cơ quan chức năng tiến hành xử lý kịp thời. Qua báo cáo kết quả xử lý hầu hết ý kiến phản ánh, kiến nghị đúng, các cơ quan đều có hình thức, biện pháp xử lý phù hợp đối với cán bộ, công chức có liên quan.

Thời gian tới, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, sự quyết tâm thực hiện của các ngành, các cấp, các cơ quan hành chính nhà nước có những việc làm thiết thực tạo được niềm tin từ phía doanh nghiệp và nhân dân, tiếp tục hướng tới sự hài lòng, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đầu Thanh Tùng
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên