Xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu: Cách làm ở Hà Trung | Tháng Bảy 22, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Xác định việc xây dựng công dân kiểu mẫu, cơ quan, đơn vị, thôn, xã kiểu mẫu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, những năm qua, huyện Hà Trung đã tập trung chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực tổ chức thực hiện và đạt nhiều kết quả.

Về Bái Sơn, một làng cổ của xã Hà Tiến, chúng ta dễ dàng nhận thấy sự “thay da đổi thịt” của một vùng quê thuần nông. Chính sự đổi thay mạnh mẽ ấy là điều kiện cần và đủ để Bái Sơn được tỉnh chọn xây dựng điểm thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Bái Sơn hôm nay có 100% các hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn, 100% đường làng ngõ xóm được bê tông hóa sạch đẹp, các công trình phục vụ sản xuất, đời sống văn hóa của người dân được xây dựng khang trang… Có được kết quả ấy, ngoài sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương là sự đồng lòng, nhất trí cao của người dân trong thực hiện. Cuối năm 2016, Bái Sơn được UBND huyện Hà Trung công nhận thôn đạt chuẩn NTM. Đây là tiền đề quan trọng để Bái Sơn xây dựng thành công NTM kiểu mẫu theo chỉ đạo của tỉnh. Sau khi rà soát, đánh giá thực trạng các tiêu chí, thôn Bái Sơn đạt 9/14 tiêu chí NTM kiểu mẫu, 5 tiêu chí chưa đạt là phát triển sản xuất, lao động có việc làm; hộ nghèo; giao thông; văn hóa; môi trường và an toàn thực phẩm. Dù mới triển khai nhưng phong trào xây dựng thôn kiểu mẫu không còn là khái niệm xa lạ đối với người dân, bởi khi hỏi đến xây dựng thôn NTM kiểu mẫu ai cũng có thể trả lời ngay được đó là việc bản thân mỗi người phải tự phấn đấu trở thành công dân kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu, dòng họ kiểu mẫu thì sẽ xây dựng được thôn kiểu mẫu. Thôn kiểu mẫu là thôn dẫn đầu về các phong trào thi đua như phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, diện mạo nông thôn đổi thay theo hướng sạch, đẹp, văn minh, đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao…

Để tạo bước chuyển mạnh mẽ về chất lượng phong trào thi đua xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu, hướng tới xây dựng huyện Hà Trung trở thành huyện kiểu mẫu, nhiều giải pháp đã được triển khai đồng bộ trong các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị. Đồng chí Mai Văn Thành, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Hà Trung cho biết: Bắt tay vào thực hiện, huyện Hà Trung đã thành lập ban chỉ đạo các cấp, xây dựng kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đồng thời, tổ chức quán triệt, triển khai đến các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện. Đối với các em học sinh, công tác tuyên truyền được lồng ghép trong các môn học và chương trình hoạt động ngoài giờ lên lớp để các em hiểu được vai trò, ý nghĩa, nội dung xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu. Cùng với việc đăng ký các danh hiệu thi đua, các địa phương, đơn vị định kỳ hàng quý tổ chức rà soát việc thực hiện các tiêu chí để có biện pháp chỉ đạo thực hiện bảo đảm tiến độ và chất lượng. Công tác biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong xây dựng công dân kiểu mẫu, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu cũng được huyện đặc biệt quan tâm, tạo động lực để người người thi đua, nhà nhà thi đua, đưa phong trào ngày càng phát triển.

Sau 3 năm thực hiện, với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, sự đồng tình hưởng ứng cao của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, phong trào thi đua xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi và hiệu ứng lan tỏa sâu rộng. Toàn huyện có 9.476 người được công nhận danh hiệu công dân kiểu mẫu (đạt 10,9%); 5.115 gia đình được công nhận danh hiệu gia đình kiểu mẫu (đạt 16,2%). Ngoài ra, toàn huyện cũng có 8 công dân và 8 gia đình kiểu mẫu tiêu biểu được chủ tịch UBND huyện biểu dương, khen thưởng nhân kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa.

Trên cơ sở xây dựng thôn, xã đạt chuẩn NTM, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, trường học đạt chuẩn quốc gia, huyện Hà Trung phấn đấu đến năm 2020 có 30% công dân trở lên đạt danh hiệu công dân kiểu mẫu, 35% trở lên gia đình đạt danh hiệu gia đình kiểu mẫu, 32% thôn, tiểu khu đạt danh hiệu thôn, tiểu khu kiểu mẫu; 21% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu kiểu mẫu; 12% xã, thị trấn đạt danh hiệu kiểu mẫu. Để hoàn thành mục tiêu này, trong thời gian tới chính quyền các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần chủ động phối hợp với MTTQ và các đoàn thể xây dựng kế hoạch, vận động đoàn viên, hội viên tự giác phấn đấu trở thành công dân kiểu mẫu, xây dựng gia đình kiểu mẫu, làm cơ sở cho việc xây dựng cơ quan, đơn vị kiểu mẫu. Đối với các xã cần song hành trong chỉ đạo xây dựng thôn, xã đạt chuẩn NTM gắn với xây dựng thôn, xã kiểu mẫu; tiếp tục rà soát, đánh giá đúng thực trạng để lựa chọn nội dung, nhiệm vụ, tiêu chí phù hợp để thực hiện đạt hiệu quả cao. Cùng với đó, ban chỉ đạo các cấp cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để kịp thời chấn chỉnh trong thực hiện; hàng năm tổ chức tổng kết, biểu dương kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu. Qua đó, tạo bước chuyển mạnh mẽ về chất lượng phong trào thi đua, phấn đấu xây dựng Hà Trung sớm trở thành huyện kiểu mẫu.

. Bài và ảnh: Thu Vui
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Xác định việc xây dựng công dân kiểu mẫu, cơ quan, đơn vị, thôn, xã kiểu mẫu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, những năm qua, huyện Hà Trung đã tập trung chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực tổ chức thực hiện và đạt nhiều kết quả.

Về Bái Sơn, một làng cổ của xã Hà Tiến, chúng ta dễ dàng nhận thấy sự “thay da đổi thịt” của một vùng quê thuần nông. Chính sự đổi thay mạnh mẽ ấy là điều kiện cần và đủ để Bái Sơn được tỉnh chọn xây dựng điểm thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Bái Sơn hôm nay có 100% các hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn, 100% đường làng ngõ xóm được bê tông hóa sạch đẹp, các công trình phục vụ sản xuất, đời sống văn hóa của người dân được xây dựng khang trang… Có được kết quả ấy, ngoài sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương là sự đồng lòng, nhất trí cao của người dân trong thực hiện. Cuối năm 2016, Bái Sơn được UBND huyện Hà Trung công nhận thôn đạt chuẩn NTM. Đây là tiền đề quan trọng để Bái Sơn xây dựng thành công NTM kiểu mẫu theo chỉ đạo của tỉnh. Sau khi rà soát, đánh giá thực trạng các tiêu chí, thôn Bái Sơn đạt 9/14 tiêu chí NTM kiểu mẫu, 5 tiêu chí chưa đạt là phát triển sản xuất, lao động có việc làm; hộ nghèo; giao thông; văn hóa; môi trường và an toàn thực phẩm. Dù mới triển khai nhưng phong trào xây dựng thôn kiểu mẫu không còn là khái niệm xa lạ đối với người dân, bởi khi hỏi đến xây dựng thôn NTM kiểu mẫu ai cũng có thể trả lời ngay được đó là việc bản thân mỗi người phải tự phấn đấu trở thành công dân kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu, dòng họ kiểu mẫu thì sẽ xây dựng được thôn kiểu mẫu. Thôn kiểu mẫu là thôn dẫn đầu về các phong trào thi đua như phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, diện mạo nông thôn đổi thay theo hướng sạch, đẹp, văn minh, đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao…

Để tạo bước chuyển mạnh mẽ về chất lượng phong trào thi đua xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu, hướng tới xây dựng huyện Hà Trung trở thành huyện kiểu mẫu, nhiều giải pháp đã được triển khai đồng bộ trong các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị. Đồng chí Mai Văn Thành, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Hà Trung cho biết: Bắt tay vào thực hiện, huyện Hà Trung đã thành lập ban chỉ đạo các cấp, xây dựng kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đồng thời, tổ chức quán triệt, triển khai đến các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện. Đối với các em học sinh, công tác tuyên truyền được lồng ghép trong các môn học và chương trình hoạt động ngoài giờ lên lớp để các em hiểu được vai trò, ý nghĩa, nội dung xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu. Cùng với việc đăng ký các danh hiệu thi đua, các địa phương, đơn vị định kỳ hàng quý tổ chức rà soát việc thực hiện các tiêu chí để có biện pháp chỉ đạo thực hiện bảo đảm tiến độ và chất lượng. Công tác biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong xây dựng công dân kiểu mẫu, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu cũng được huyện đặc biệt quan tâm, tạo động lực để người người thi đua, nhà nhà thi đua, đưa phong trào ngày càng phát triển.

Sau 3 năm thực hiện, với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, sự đồng tình hưởng ứng cao của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, phong trào thi đua xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi và hiệu ứng lan tỏa sâu rộng. Toàn huyện có 9.476 người được công nhận danh hiệu công dân kiểu mẫu (đạt 10,9%); 5.115 gia đình được công nhận danh hiệu gia đình kiểu mẫu (đạt 16,2%). Ngoài ra, toàn huyện cũng có 8 công dân và 8 gia đình kiểu mẫu tiêu biểu được chủ tịch UBND huyện biểu dương, khen thưởng nhân kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa.

Trên cơ sở xây dựng thôn, xã đạt chuẩn NTM, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, trường học đạt chuẩn quốc gia, huyện Hà Trung phấn đấu đến năm 2020 có 30% công dân trở lên đạt danh hiệu công dân kiểu mẫu, 35% trở lên gia đình đạt danh hiệu gia đình kiểu mẫu, 32% thôn, tiểu khu đạt danh hiệu thôn, tiểu khu kiểu mẫu; 21% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu kiểu mẫu; 12% xã, thị trấn đạt danh hiệu kiểu mẫu. Để hoàn thành mục tiêu này, trong thời gian tới chính quyền các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần chủ động phối hợp với MTTQ và các đoàn thể xây dựng kế hoạch, vận động đoàn viên, hội viên tự giác phấn đấu trở thành công dân kiểu mẫu, xây dựng gia đình kiểu mẫu, làm cơ sở cho việc xây dựng cơ quan, đơn vị kiểu mẫu. Đối với các xã cần song hành trong chỉ đạo xây dựng thôn, xã đạt chuẩn NTM gắn với xây dựng thôn, xã kiểu mẫu; tiếp tục rà soát, đánh giá đúng thực trạng để lựa chọn nội dung, nhiệm vụ, tiêu chí phù hợp để thực hiện đạt hiệu quả cao. Cùng với đó, ban chỉ đạo các cấp cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để kịp thời chấn chỉnh trong thực hiện; hàng năm tổ chức tổng kết, biểu dương kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu. Qua đó, tạo bước chuyển mạnh mẽ về chất lượng phong trào thi đua, phấn đấu xây dựng Hà Trung sớm trở thành huyện kiểu mẫu.

. Bài và ảnh: Thu Vui
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên