Xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã ở huyện Thiệu Hóa Đầu tư cơ sở vật chất gắn với nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh | Tháng Tám 1, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Kết quả đạt được trong xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế không chỉ góp phần nâng cao năng lực cho y tế cơ sở trong việc làm tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân mà còn là tiền đề quan trọng để huyện Thiệu Hóa thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện (từ tháng 11-2012 đến 7-2017) xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, Đoàn thẩm định của UBND huyện Thiệu Hóa đã tiến hành thẩm định 24 xã đăng ký đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Kết quả 24/24 xã đủ điều kiện đề nghị Sở Y tế thẩm định, đề nghị UBND tỉnh công nhận xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020, đạt 85,71%.

Ông Lê Xuân Đào, Phó Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa, cho biết: Bước vào xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011- 2020, huyện có thuận lợi đã hoàn thành 100% các xã, thị trấn xây dựng chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2001 – 2010, nên có nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 – 2020. Theo đó, hàng năm, các cấp ủy đảng, chính quyền đã đưa chỉ tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân vào nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương để chỉ đạo thực hiện; ban hành nghị quyết hỗ trợ kích cầu cho các xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2012 – 2016, hỗ trợ 200 triệu đồng/xã đạt chuẩn… từ đó đã “kích cầu” các địa phương nỗ lực hoàn thành. Trong số 24 trạm y tế (TYT) của 24 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế có các TYT: Xã Thiệu Giao được xây mới với số tiền 3,6  tỷ đồng, Thiệu Hợp gần 4 tỷ, Thiệu Nguyên gần 3,5 tỷ, còn lại các trạm sửa chữa, nâng cấp, xây mới với số tiền từ 1,2 đến 1,6 tỷ đồng. Hầu hết các trạm có từ 10 phòng chức năng trở lên, bảo đảm tốt công tác khám, chữa bệnh (KCB) ban đầu cho nhân dân.

Bên cạnh đó, huyện đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội hóa trong thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Ngoài lực lượng nòng cốt là ngành y tế, các xã, thị trấn đã huy động được sự tham gia của nhiều lực lượng bao gồm các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo nhân dân tại địa phương; phối hợp với Trường Đại học nữ EHA Hàn Quốc, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội cựu quân y của tỉnh, hội chữ thập đỏ các cấp, các doanh nghiệp… tham gia KCB miễn phí cho trên 5.000 lượt đối tượng nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng… trị giá gần 1 tỷ đồng. Đến nay, tổng nguồn kinh phí đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho TYT gần  35,3 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 2,3 tỷ đồng; ngân sách huyện 4 tỷ đồng; ngân sách xã trên 24 tỷ đồng…

Ngoài đầu tư cơ sở vật chất, ngành y tế huyện Thiệu Hóa xác định, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng KCB. Vì vậy, trung tâm y tế huyện đã chủ trì phối hợp với phòng y tế, bệnh viện đa khoa, trung tâm dân số – kế hoạch hóa gia đình tích cực đề xuất, tham mưu với Sở Y tế, UBND huyện đưa cán bộ đi đào tạo trình độ bác sĩ, các chuyên khoa, kiện toàn đội ngũ cán bộ y tế xã, thị trấn, nhân viên y tế, cộng tác viên dân số thôn, khu phố; bảo đảm đủ số lượng, đủ cơ cấu và chất lượng ngày một nâng cao. Đến nay, toàn huyện có 21/28 (75%) TYT có bác sĩ, đội ngũ cán bộ y tế tại các trạm cơ bản đầy đủ về cơ cấu. Nhờ được đào tạo bài bản, nên trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế được cải thiện rõ rệt, chất lượng KCB ban đầu cho nhân dân ngày càng được nâng cao, nhiều năm liên tục không có tai biến xảy ra tại các TYT.

Kết quả đạt được trong xây dựng xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế không chỉ góp phần nâng cao năng lực cho y tế cơ sở trong việc làm tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân mà còn là tiền đề quan trọng để huyện Thiệu Hóa thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến hết năm 2017 có 28/28 xã, thị trấn đạt 100% xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020. Để đạt được mục tiêu đó, huyện  đang  tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, đảm bảo nguồn nhân lực cũng như triển khai tốt các chương trình, dự án quốc gia về y tế; tăng cường phòng, chống dịch bệnh và nâng cao chất lượng công tác KCB cho nhân dân; đẩy nhanh tiến độ mua sắm trang thiết bị để bổ sung theo đúng quy định; tuyên truyền, vận động các hộ nghèo, cận nghèo và nhân dân tham gia BHYT…

. Tô Hà
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Kết quả đạt được trong xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế không chỉ góp phần nâng cao năng lực cho y tế cơ sở trong việc làm tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân mà còn là tiền đề quan trọng để huyện Thiệu Hóa thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện (từ tháng 11-2012 đến 7-2017) xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, Đoàn thẩm định của UBND huyện Thiệu Hóa đã tiến hành thẩm định 24 xã đăng ký đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Kết quả 24/24 xã đủ điều kiện đề nghị Sở Y tế thẩm định, đề nghị UBND tỉnh công nhận xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020, đạt 85,71%.

Ông Lê Xuân Đào, Phó Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa, cho biết: Bước vào xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011- 2020, huyện có thuận lợi đã hoàn thành 100% các xã, thị trấn xây dựng chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2001 – 2010, nên có nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 – 2020. Theo đó, hàng năm, các cấp ủy đảng, chính quyền đã đưa chỉ tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân vào nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương để chỉ đạo thực hiện; ban hành nghị quyết hỗ trợ kích cầu cho các xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2012 – 2016, hỗ trợ 200 triệu đồng/xã đạt chuẩn… từ đó đã “kích cầu” các địa phương nỗ lực hoàn thành. Trong số 24 trạm y tế (TYT) của 24 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế có các TYT: Xã Thiệu Giao được xây mới với số tiền 3,6  tỷ đồng, Thiệu Hợp gần 4 tỷ, Thiệu Nguyên gần 3,5 tỷ, còn lại các trạm sửa chữa, nâng cấp, xây mới với số tiền từ 1,2 đến 1,6 tỷ đồng. Hầu hết các trạm có từ 10 phòng chức năng trở lên, bảo đảm tốt công tác khám, chữa bệnh (KCB) ban đầu cho nhân dân.

Bên cạnh đó, huyện đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội hóa trong thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Ngoài lực lượng nòng cốt là ngành y tế, các xã, thị trấn đã huy động được sự tham gia của nhiều lực lượng bao gồm các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo nhân dân tại địa phương; phối hợp với Trường Đại học nữ EHA Hàn Quốc, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội cựu quân y của tỉnh, hội chữ thập đỏ các cấp, các doanh nghiệp… tham gia KCB miễn phí cho trên 5.000 lượt đối tượng nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng… trị giá gần 1 tỷ đồng. Đến nay, tổng nguồn kinh phí đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho TYT gần  35,3 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 2,3 tỷ đồng; ngân sách huyện 4 tỷ đồng; ngân sách xã trên 24 tỷ đồng…

Ngoài đầu tư cơ sở vật chất, ngành y tế huyện Thiệu Hóa xác định, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng KCB. Vì vậy, trung tâm y tế huyện đã chủ trì phối hợp với phòng y tế, bệnh viện đa khoa, trung tâm dân số – kế hoạch hóa gia đình tích cực đề xuất, tham mưu với Sở Y tế, UBND huyện đưa cán bộ đi đào tạo trình độ bác sĩ, các chuyên khoa, kiện toàn đội ngũ cán bộ y tế xã, thị trấn, nhân viên y tế, cộng tác viên dân số thôn, khu phố; bảo đảm đủ số lượng, đủ cơ cấu và chất lượng ngày một nâng cao. Đến nay, toàn huyện có 21/28 (75%) TYT có bác sĩ, đội ngũ cán bộ y tế tại các trạm cơ bản đầy đủ về cơ cấu. Nhờ được đào tạo bài bản, nên trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế được cải thiện rõ rệt, chất lượng KCB ban đầu cho nhân dân ngày càng được nâng cao, nhiều năm liên tục không có tai biến xảy ra tại các TYT.

Kết quả đạt được trong xây dựng xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế không chỉ góp phần nâng cao năng lực cho y tế cơ sở trong việc làm tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân mà còn là tiền đề quan trọng để huyện Thiệu Hóa thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến hết năm 2017 có 28/28 xã, thị trấn đạt 100% xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020. Để đạt được mục tiêu đó, huyện  đang  tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, đảm bảo nguồn nhân lực cũng như triển khai tốt các chương trình, dự án quốc gia về y tế; tăng cường phòng, chống dịch bệnh và nâng cao chất lượng công tác KCB cho nhân dân; đẩy nhanh tiến độ mua sắm trang thiết bị để bổ sung theo đúng quy định; tuyên truyền, vận động các hộ nghèo, cận nghèo và nhân dân tham gia BHYT…

. Tô Hà
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên