Xây dựng 10 công trình nước sinh hoạt tập trung tại các thôn, bản đặc biệt khó khăn | Tháng Mười Một 11, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Thực hiện chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và cận nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn (ĐBKK) theo Quyết định 755/QĐ-TTg, trong 3 năm (từ 2014 đến 2016), các địa phương trong tỉnh đã được hỗ trợ đầu tư xây dựng 10 công trình nước sinh hoạt tập trung, với kinh phí 12,676 tỷ đồng.

Cụ thể, các thôn, bản ĐBKK được thụ hưởng gồm: Thôn Thạch Minh, xã Cẩm Liên (Cẩm Thủy), thôn Xuân Thắng, xã Thọ Bình (Triệu Sơn), thôn Khằm, xã Vạn Xuân (Thường Xuân), thôn Ba Bái, xã Xuân Thái (Như Thanh), thôn Mỹ Đàm, xã Thành Minh (Thạch Thành), thôn Tân Hùng, xã Thanh Phong (Như Xuân), thôn Đô Quăn, xã Thạch Lập (Ngọc Lặc), bản Húng, xã Giao Thiện (Lang Chánh), bản Dôi, xã Thiên Phủ (Quan Hóa), bản Xuân Thành, xã Sơn Thủy (Quan Sơn). Bên cạnh đó, 14.654 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và cận nghèo ở các thôn, bản ĐBKK khác trong tỉnh cũng được hỗ trợ 1,3 triệu đồng/một hộ dân để mua vật dụng, làm các công trình nước sinh hoạt phân tán.

Các công trình nước sinh hoạt tập trung, phân tán được đầu tư xây dựng đã đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của người dân ở các thôn, bản ĐBKK. Đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của các hộ dân nghèo và cận nghèo vùng dân tộc thiểu số.

.Trần Thanh
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Thực hiện chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và cận nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn (ĐBKK) theo Quyết định 755/QĐ-TTg, trong 3 năm (từ 2014 đến 2016), các địa phương trong tỉnh đã được hỗ trợ đầu tư xây dựng 10 công trình nước sinh hoạt tập trung, với kinh phí 12,676 tỷ đồng.

Cụ thể, các thôn, bản ĐBKK được thụ hưởng gồm: Thôn Thạch Minh, xã Cẩm Liên (Cẩm Thủy), thôn Xuân Thắng, xã Thọ Bình (Triệu Sơn), thôn Khằm, xã Vạn Xuân (Thường Xuân), thôn Ba Bái, xã Xuân Thái (Như Thanh), thôn Mỹ Đàm, xã Thành Minh (Thạch Thành), thôn Tân Hùng, xã Thanh Phong (Như Xuân), thôn Đô Quăn, xã Thạch Lập (Ngọc Lặc), bản Húng, xã Giao Thiện (Lang Chánh), bản Dôi, xã Thiên Phủ (Quan Hóa), bản Xuân Thành, xã Sơn Thủy (Quan Sơn). Bên cạnh đó, 14.654 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và cận nghèo ở các thôn, bản ĐBKK khác trong tỉnh cũng được hỗ trợ 1,3 triệu đồng/một hộ dân để mua vật dụng, làm các công trình nước sinh hoạt phân tán.

Các công trình nước sinh hoạt tập trung, phân tán được đầu tư xây dựng đã đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của người dân ở các thôn, bản ĐBKK. Đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của các hộ dân nghèo và cận nghèo vùng dân tộc thiểu số.

.Trần Thanh
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên