Xã Yên Lễ và Hóa Qùy, huyện Như Xuân về đích nông thôn mới | Tháng Mười Một 10, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Ngày 9-11, Đoàn thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) tỉnh tổ chức thẩm định xét, công nhận đạt chuẩn NTM năm 2017 cho hai xã Yên Lễ và Hóa Quỳ, huyện Như Xuân.

 
Bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, cả 2 xã Yên Lễ và Hóa Quỳ đều có xuất phát điểm thấp. Để thực hiện thành công chương trình này, những năm qua, cả 2 xã đã tập trung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, mục tiêu, nội dung, ý nghĩa và các chính sách về xây dựng NTM; phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực để xây dựng, cải tạo nhiều hạng mục công trình nhằm nâng cao đời sống nhân dân và thay đổi diện mạo nông thôn. Đẩy mạnh công tác chỉ đạo phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân… Nhờ thực hiện hiệu quả các giải pháp, nên đến nay cả 2 xã đã đạt 19/19 tiêu chí. Đáng chú ý, tuy là các xã miền núi, song quá trình xây dựng NTM không còn nợ xây dựng cơ bản, bình quân thu nhập đầu người đạt tương đối cao, tỷ lệ hộ nghèo thấp. 

 
Xã Yên Lễ và Hóa Qùy, huyện Như Xuân về đích nông thôn mới 
Đoàn thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh thăm mô hình sản xuất tại xã Yên Lễ.


Căn cứ báo cáo thẩm tra của UBND huyện Như Xuân về kết quả thực hiện 19 tiêu chí đối với 2 xã, báo cáo thẩm định của các ngành được giao phụ trách tiêu chí NTM và kết quả kiểm tra thực tế, Đoàn thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh thống nhất cả 2 xã Yên Lễ và Hóa Quỳ có 19/19 tiêu chí đạt chuẩn NTM.


 

Xã Yên Lễ và Hóa Qùy, huyện Như Xuân về đích nông thôn mới
Đoàn thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh thăm khu trang trại tổng hợp tại xã Hóa Quỳ.

Kết quả này là cơ sở để Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh tổng hợp, báo cáo hội đồng thẩm định tỉnh xem xét, bỏ phiếu, trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận các xã này đạt chuẩn NTM năm 2017.            

Hương Thơm
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Ngày 9-11, Đoàn thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) tỉnh tổ chức thẩm định xét, công nhận đạt chuẩn NTM năm 2017 cho hai xã Yên Lễ và Hóa Quỳ, huyện Như Xuân.

 
Bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, cả 2 xã Yên Lễ và Hóa Quỳ đều có xuất phát điểm thấp. Để thực hiện thành công chương trình này, những năm qua, cả 2 xã đã tập trung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, mục tiêu, nội dung, ý nghĩa và các chính sách về xây dựng NTM; phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực để xây dựng, cải tạo nhiều hạng mục công trình nhằm nâng cao đời sống nhân dân và thay đổi diện mạo nông thôn. Đẩy mạnh công tác chỉ đạo phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân… Nhờ thực hiện hiệu quả các giải pháp, nên đến nay cả 2 xã đã đạt 19/19 tiêu chí. Đáng chú ý, tuy là các xã miền núi, song quá trình xây dựng NTM không còn nợ xây dựng cơ bản, bình quân thu nhập đầu người đạt tương đối cao, tỷ lệ hộ nghèo thấp. 

 
Xã Yên Lễ và Hóa Qùy, huyện Như Xuân về đích nông thôn mới 
Đoàn thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh thăm mô hình sản xuất tại xã Yên Lễ.


Căn cứ báo cáo thẩm tra của UBND huyện Như Xuân về kết quả thực hiện 19 tiêu chí đối với 2 xã, báo cáo thẩm định của các ngành được giao phụ trách tiêu chí NTM và kết quả kiểm tra thực tế, Đoàn thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh thống nhất cả 2 xã Yên Lễ và Hóa Quỳ có 19/19 tiêu chí đạt chuẩn NTM.


 

Xã Yên Lễ và Hóa Qùy, huyện Như Xuân về đích nông thôn mới
Đoàn thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh thăm khu trang trại tổng hợp tại xã Hóa Quỳ.

Kết quả này là cơ sở để Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh tổng hợp, báo cáo hội đồng thẩm định tỉnh xem xét, bỏ phiếu, trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận các xã này đạt chuẩn NTM năm 2017.            

Hương Thơm
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên