Xã Thành Trực phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2017 | Tháng Tám 6, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Đồng chí Lê Xuân Mậu, Phó Chủ tịch UBND xã Thành Trực (Thạch Thành) cho biết: Thành Trực bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới (XDNTM) từ năm 2011 với nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; cơ cấu các ngành kinh tế; các nguồn lực hỗ trợ đầu tư...

Trước thực trạng đó, đảng ủy, chính quyền xã đã kiện toàn ban chỉ đạo XDNTM cấp xã, cấp thôn, bản; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để dân thông, dân hiểu và người dân đóng vai trò chủ thể trong XDNTM.  Đặc biệt, chỉ đạo các thành viên trong ban chỉ đạo phải thường xuyên bám sát cơ sở, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân để có những chủ trương, chính sách phù hợp với thực tế cũng như kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, thực hiện; tạo sự đồng thuận để nhân dân gắng sức, chung lòng, hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào. Cùng đó, đảng ủy, chính quyền  xã xác định phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội để XDNTM, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở để “Dân biết, dân bàn, dân làm và dân hưởng thụ”.

Xã Thành Trực thực hiện đồng bộ giữa phát triển kinh tế với thực hiện các tiêu chí XDNTM bởi phát triển kinh tế chính là xây dựng nguồn lực và trực tiếp giải quyết tiêu chí về giảm tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập, nhà ở dân cư… Với chủ trương này, xã đã chủ động, tích cực phối hợp với ngành chức năng tập huấn khoa học – kỹ thuật, cung cấp phân bón, giống đáp ứng kịp thời phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân tập trung chỉ đạo vận động nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng cánh đồng mẫu lớn; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, xây dựng các trang trại, gia trại tổng hợp… Bên cạnh đó, xã khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhằm giải quyết việc làm cho người lao động, hỗ trợ người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội, phấn đấu vươn lên thoát nghèo.

Với sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, sau 6 năm triển khai XDNTM, diện mạo nông thôn Thành Trực đã có nhiều đổi thay. Đặc biệt, phải kể tới sự phát triển nhanh chóng của mạng lưới đường giao thông. Hiểu được lợi ích của phong trào làm đường giao thông mang lại, nhân dân trong xã đã đóng góp hàng nghìn ngày công lao động, trên 20.000 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương. Đến nay, toàn xã đã bê tông hóa và cứng hóa được 28,5 km đường giao thông nông thôn; cứng hóa 11,7 km giao thông nội đồng; kiên cố hóa 3,3 km kênh mương. Xây mới 2 trạm bơm, 2 trạm biến áp, 6 phòng học trường mầm non, 1 nhà văn hóa thôn, sửa chữa, nâng cấp 7 nhà văn hóa thôn… Toàn xã có 2 trường học đạt chuẩn quốc gia;  8/8 làng đạt danh hiệu làng văn hóa; 90,7%  gia đình đạt gia đình văn hóa. Xã đã huy động được 104.219 triệu đồng XDNTM, trong đó nhân dân đóng góp 83.326 triệu đồng. Giờ đây, bộ mặt nông thôn Thành Trực ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 26 triệu đồng/người/năm, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 3,24%. Hệ thống chính trị – xã hội vững mạnh, tình hình an ninh trật tự xã hội được giữ vững.

Đến thời điểm hiện tại, xã Thành Trực đã hoàn thành 16/19 tiêu chí. Để hoàn thành mục tiêu về đích NTM vào cuối năm 2017, xã Thành Trực tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân; động viên, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân làm tốt. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện để hoàn thành các tiêu chí còn lại theo đúng lộ trình đề ra. Với sự đồng thuận, thống nhất cao của cả hệ thống chính trị, tin rằng Thành Trực sẽ đạt chuẩn NTM đúng kế hoạch.

.Bài và ảnh: Thanh Huê
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Đồng chí Lê Xuân Mậu, Phó Chủ tịch UBND xã Thành Trực (Thạch Thành) cho biết: Thành Trực bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới (XDNTM) từ năm 2011 với nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; cơ cấu các ngành kinh tế; các nguồn lực hỗ trợ đầu tư...

Trước thực trạng đó, đảng ủy, chính quyền xã đã kiện toàn ban chỉ đạo XDNTM cấp xã, cấp thôn, bản; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để dân thông, dân hiểu và người dân đóng vai trò chủ thể trong XDNTM.  Đặc biệt, chỉ đạo các thành viên trong ban chỉ đạo phải thường xuyên bám sát cơ sở, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân để có những chủ trương, chính sách phù hợp với thực tế cũng như kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, thực hiện; tạo sự đồng thuận để nhân dân gắng sức, chung lòng, hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào. Cùng đó, đảng ủy, chính quyền  xã xác định phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội để XDNTM, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở để “Dân biết, dân bàn, dân làm và dân hưởng thụ”.

Xã Thành Trực thực hiện đồng bộ giữa phát triển kinh tế với thực hiện các tiêu chí XDNTM bởi phát triển kinh tế chính là xây dựng nguồn lực và trực tiếp giải quyết tiêu chí về giảm tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập, nhà ở dân cư… Với chủ trương này, xã đã chủ động, tích cực phối hợp với ngành chức năng tập huấn khoa học – kỹ thuật, cung cấp phân bón, giống đáp ứng kịp thời phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân tập trung chỉ đạo vận động nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng cánh đồng mẫu lớn; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, xây dựng các trang trại, gia trại tổng hợp… Bên cạnh đó, xã khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhằm giải quyết việc làm cho người lao động, hỗ trợ người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội, phấn đấu vươn lên thoát nghèo.

Với sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, sau 6 năm triển khai XDNTM, diện mạo nông thôn Thành Trực đã có nhiều đổi thay. Đặc biệt, phải kể tới sự phát triển nhanh chóng của mạng lưới đường giao thông. Hiểu được lợi ích của phong trào làm đường giao thông mang lại, nhân dân trong xã đã đóng góp hàng nghìn ngày công lao động, trên 20.000 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương. Đến nay, toàn xã đã bê tông hóa và cứng hóa được 28,5 km đường giao thông nông thôn; cứng hóa 11,7 km giao thông nội đồng; kiên cố hóa 3,3 km kênh mương. Xây mới 2 trạm bơm, 2 trạm biến áp, 6 phòng học trường mầm non, 1 nhà văn hóa thôn, sửa chữa, nâng cấp 7 nhà văn hóa thôn… Toàn xã có 2 trường học đạt chuẩn quốc gia;  8/8 làng đạt danh hiệu làng văn hóa; 90,7%  gia đình đạt gia đình văn hóa. Xã đã huy động được 104.219 triệu đồng XDNTM, trong đó nhân dân đóng góp 83.326 triệu đồng. Giờ đây, bộ mặt nông thôn Thành Trực ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 26 triệu đồng/người/năm, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 3,24%. Hệ thống chính trị – xã hội vững mạnh, tình hình an ninh trật tự xã hội được giữ vững.

Đến thời điểm hiện tại, xã Thành Trực đã hoàn thành 16/19 tiêu chí. Để hoàn thành mục tiêu về đích NTM vào cuối năm 2017, xã Thành Trực tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân; động viên, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân làm tốt. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện để hoàn thành các tiêu chí còn lại theo đúng lộ trình đề ra. Với sự đồng thuận, thống nhất cao của cả hệ thống chính trị, tin rằng Thành Trực sẽ đạt chuẩn NTM đúng kế hoạch.

.Bài và ảnh: Thanh Huê
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên