Xã Thăng Long nâng cao hiệu quả phòng, chống tệ nạn ma túy | Tháng Mười Một 10, 2017

(Chính trị) - (THO) - Thăng Long là xã có địa bàn rộng, đông dân nhất huyện Nông Cống (3.500 hộ với 14.000 khẩu), có 1 xứ đạo và nhiều doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn. Những đặc điểm trên, bên cạnh thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn xã hội và các tệ nạn xã hội (TNXH) dễ phát sinh, nhất là tệ nạn ma túy.

Nhằm phòng ngừa, đẩy lùi TNXH, ban công an xã đã chủ động tham mưu cho đảng ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch, chỉ đạo công tác phối hợp với các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tổ chức các biện pháp tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm và TNXH. Đồng thời xây dựng kế hoạch mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm, tuần tra, kiểm soát các hoạt động gây mất an ninh trật tự; tổ chức giáo dục tại địa phương đối với người nghiện ma túy. Với vai trò, trách nhiệm của mình, ban công an xã giao nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách địa bàn thôn và khu vực, thường xuyên tuần tra nắm bắt tình hình an ninh trật tự tại các thôn, địa bàn mình phụ trách. Với những thôn có tình hình phức tạp nổi cộm về tệ nạn ma túy, cấp ủy, chi bộ thôn phải ra nghị quyết, chương trình hành động để lãnh đạo công tác phòng, chống ma túy. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy ở các khu vực dân cư, nơi biểu hiện nghi vấn diễn ra hoạt động phạm tội tệ nạn ma túy cũng như hậu quả, tác hại của ma túy đối với mỗi cá nhân, gia đình, nhất là biểu hiện ngáo đá. Lồng ghép tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy với thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đẩy mạnh phong trào xây dựng khu dân cư, gia đình văn hóa, gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”; nhân rộng mô hình gia đình, dòng họ, khu dân cư không có tệ nạn về ma túy… Bên cạnh đó, ban công an xã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thống kê, lập hồ sơ quản lý, theo dõi người ra vào địa bàn, nhất là những người từ nơi khác đến làm ăn; lập hòm thư tố giác, phát hiện đối tượng buôn bán ma túy, hoạt động cờ bạc, hay tụ điểm tiêm chích ma túy. Triển khai mở các đợt  cao điểm phát động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm về tệ nạn ma túy. Trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát người nghiện ma túy trên địa bàn, công an xã phối hợp với công an huyện lập hồ sơ quản lý chặt chẽ số người nghiện. Tổ chức tốt công tác giáo dục, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Giao cho các tổ chức, đoàn thể, cá nhân quản lý, giúp đỡ người  sau cai nghiện cách ly môi trường ma túy. Đồng thời, duy trì, nhân rộng mô hình điểm cũng như nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình nhân dân tự quản như: Tổ đoàn kết,  khu dân cư tự quản, tổ an ninh xã hội, câu lạc bộ thanh niên phòng, chống TNXH, dòng họ tự quản về an ninh trật tự… Năm 2017, xã đã xây dựng mới 3 dòng họ tự quản về an ninh trật tự, vận động 4 đối tượng tham gia điều trị cai nghiện bằng thuốc methadone, lập hồ sơ đưa 3 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc  và xử lý hành chính giáo dục tại xã 3 đối tượng. Đồng thời có các giải pháp giám sát, cấm, răn đe các đối tượng án treo, tù tha về, tù cải tạo không giam giữ đi khỏi địa phương…

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng các đoàn thể đã từng bước triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Xã Thăng Long phấn đấu đến năm 2018 xóa bỏ 50% số điểm phức tạp về ma túy, không để phát sinh các điểm, tụ điểm phức tạp mới về ma túy, không trồng cây có chất ma túy, giảm 3% số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý đủ tiêu chuẩn đưa ra khỏi diện, giảm 3% số thôn, xóm có tệ nạn ma túy nhằm xây dựng xã lành mạnh không có ma túy, giữ vững danh hiệu xã văn hóa nông thôn mới.

.Mai Phương
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Chính trị) - (THO) - Thăng Long là xã có địa bàn rộng, đông dân nhất huyện Nông Cống (3.500 hộ với 14.000 khẩu), có 1 xứ đạo và nhiều doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn. Những đặc điểm trên, bên cạnh thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn xã hội và các tệ nạn xã hội (TNXH) dễ phát sinh, nhất là tệ nạn ma túy.

Nhằm phòng ngừa, đẩy lùi TNXH, ban công an xã đã chủ động tham mưu cho đảng ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch, chỉ đạo công tác phối hợp với các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tổ chức các biện pháp tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm và TNXH. Đồng thời xây dựng kế hoạch mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm, tuần tra, kiểm soát các hoạt động gây mất an ninh trật tự; tổ chức giáo dục tại địa phương đối với người nghiện ma túy. Với vai trò, trách nhiệm của mình, ban công an xã giao nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách địa bàn thôn và khu vực, thường xuyên tuần tra nắm bắt tình hình an ninh trật tự tại các thôn, địa bàn mình phụ trách. Với những thôn có tình hình phức tạp nổi cộm về tệ nạn ma túy, cấp ủy, chi bộ thôn phải ra nghị quyết, chương trình hành động để lãnh đạo công tác phòng, chống ma túy. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy ở các khu vực dân cư, nơi biểu hiện nghi vấn diễn ra hoạt động phạm tội tệ nạn ma túy cũng như hậu quả, tác hại của ma túy đối với mỗi cá nhân, gia đình, nhất là biểu hiện ngáo đá. Lồng ghép tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy với thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đẩy mạnh phong trào xây dựng khu dân cư, gia đình văn hóa, gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”; nhân rộng mô hình gia đình, dòng họ, khu dân cư không có tệ nạn về ma túy… Bên cạnh đó, ban công an xã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thống kê, lập hồ sơ quản lý, theo dõi người ra vào địa bàn, nhất là những người từ nơi khác đến làm ăn; lập hòm thư tố giác, phát hiện đối tượng buôn bán ma túy, hoạt động cờ bạc, hay tụ điểm tiêm chích ma túy. Triển khai mở các đợt  cao điểm phát động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm về tệ nạn ma túy. Trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát người nghiện ma túy trên địa bàn, công an xã phối hợp với công an huyện lập hồ sơ quản lý chặt chẽ số người nghiện. Tổ chức tốt công tác giáo dục, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Giao cho các tổ chức, đoàn thể, cá nhân quản lý, giúp đỡ người  sau cai nghiện cách ly môi trường ma túy. Đồng thời, duy trì, nhân rộng mô hình điểm cũng như nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình nhân dân tự quản như: Tổ đoàn kết,  khu dân cư tự quản, tổ an ninh xã hội, câu lạc bộ thanh niên phòng, chống TNXH, dòng họ tự quản về an ninh trật tự… Năm 2017, xã đã xây dựng mới 3 dòng họ tự quản về an ninh trật tự, vận động 4 đối tượng tham gia điều trị cai nghiện bằng thuốc methadone, lập hồ sơ đưa 3 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc  và xử lý hành chính giáo dục tại xã 3 đối tượng. Đồng thời có các giải pháp giám sát, cấm, răn đe các đối tượng án treo, tù tha về, tù cải tạo không giam giữ đi khỏi địa phương…

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng các đoàn thể đã từng bước triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Xã Thăng Long phấn đấu đến năm 2018 xóa bỏ 50% số điểm phức tạp về ma túy, không để phát sinh các điểm, tụ điểm phức tạp mới về ma túy, không trồng cây có chất ma túy, giảm 3% số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý đủ tiêu chuẩn đưa ra khỏi diện, giảm 3% số thôn, xóm có tệ nạn ma túy nhằm xây dựng xã lành mạnh không có ma túy, giữ vững danh hiệu xã văn hóa nông thôn mới.

.Mai Phương
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên
Tags: ,