Xã hội hóa thu hút nguồn lực mở rộng địa bàn thu gom rác | Tháng Bảy 2, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Xã Quảng Nham (Quảng Xương) có diện tích không lớn nhưng mật độ dân cư đông với hơn 3.200 hộ (hơn 15.000 người). Đa số các tuyến đường liên thôn, liên xã đều được bê tông hóa thuận lợi cho việc giao thương và sinh hoạt của người dân.

Tuy nhiên, sự phát triển đó đã kéo theo tình trạng ô nhiễm môi trường do lượng rác thải sinh hoạt nhiều, nhất là rác thải từ khai thác, đánh bắt và chế biến hải sản. Trong khi đó ý thức giữ vệ sinh môi trường của người dân  chưa cao, nhất là việc phân loại và tập kết rác thải đúng nơi quy định, chưa nền nếp; đội ngũ cán bộ quản lý môi trường tại địa phương còn ít, nguồn ngân sách đầu tư cho sự nghiệp môi trường nói chung và hoạt động bảo vệ môi trường chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế…  Từ thực trạng đó, Hội LHPN xã Quảng Nham đã tham mưu cho đảng ủy, UBND xã thành lập HTX dịch vụ thu gom rác thải nhằm tổ chức thực hiện tốt công tác thu gom rác thải một cách khoa học và chuyên nghiệp, đồng thời tuyên truyền và thực hiện xã hội hóa công tác thu gom rác thải đến từng hộ dân. Bước đầu đi vào hoạt động, HTX thu gom 3 ngày/tuần, từ 5 đến 7 giờ. Nhìn chung công tác thu gom rác được thực hiện thuận lợi có sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương, hội LHPN cấp trên và người dân. Tuy nhiên, để duy trì hoạt động lâu dài, HTX cần được quan tâm và hỗ trợ về kiến thức hạch toán thu chi; trang bị bảo hộ lao động; ý thức cao của hộ dân trong việc phân loại rác thải ngay từ gia đình; xã hội hóa thu hút nguồn lực đầu tư để tiến tới mở rộng địa bàn thu gom rác ra các xã để tăng nguồn thu cho các xã viên.

          

Đầu Thị Thiệp
(Xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Xã Quảng Nham (Quảng Xương) có diện tích không lớn nhưng mật độ dân cư đông với hơn 3.200 hộ (hơn 15.000 người). Đa số các tuyến đường liên thôn, liên xã đều được bê tông hóa thuận lợi cho việc giao thương và sinh hoạt của người dân.

Tuy nhiên, sự phát triển đó đã kéo theo tình trạng ô nhiễm môi trường do lượng rác thải sinh hoạt nhiều, nhất là rác thải từ khai thác, đánh bắt và chế biến hải sản. Trong khi đó ý thức giữ vệ sinh môi trường của người dân  chưa cao, nhất là việc phân loại và tập kết rác thải đúng nơi quy định, chưa nền nếp; đội ngũ cán bộ quản lý môi trường tại địa phương còn ít, nguồn ngân sách đầu tư cho sự nghiệp môi trường nói chung và hoạt động bảo vệ môi trường chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế…  Từ thực trạng đó, Hội LHPN xã Quảng Nham đã tham mưu cho đảng ủy, UBND xã thành lập HTX dịch vụ thu gom rác thải nhằm tổ chức thực hiện tốt công tác thu gom rác thải một cách khoa học và chuyên nghiệp, đồng thời tuyên truyền và thực hiện xã hội hóa công tác thu gom rác thải đến từng hộ dân. Bước đầu đi vào hoạt động, HTX thu gom 3 ngày/tuần, từ 5 đến 7 giờ. Nhìn chung công tác thu gom rác được thực hiện thuận lợi có sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương, hội LHPN cấp trên và người dân. Tuy nhiên, để duy trì hoạt động lâu dài, HTX cần được quan tâm và hỗ trợ về kiến thức hạch toán thu chi; trang bị bảo hộ lao động; ý thức cao của hộ dân trong việc phân loại rác thải ngay từ gia đình; xã hội hóa thu hút nguồn lực đầu tư để tiến tới mở rộng địa bàn thu gom rác ra các xã để tăng nguồn thu cho các xã viên.

          

Đầu Thị Thiệp
(Xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên