Xã Hà Lan về đích nông thôn mới | Tháng Mười 20, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Để thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của chương trình đến toàn thể nhân dân, xã Hà Lan (thị xã Bỉm Sơn) đã tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, vận động nhân dân xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình hộ gia đình, chỉnh trang khu dân cư, thực hiện vệ sinh môi trường và nếp sống văn hóa, văn minh, ưu tiên việc phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và sinh hoạt công cộng...

Nhờ đó, đến nay, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Thu nhập đầu người tăng từ 14,58 triệu đồng/người/năm lên 33,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 8,78% (năm 2011) xuống còn 2,29%.

Sau khi đi khảo sát, kiểm tra thực tế các tiêu chí, căn cứ báo cáo của xã và kết quả thẩm tra của UBND thị xã Bỉm Sơn, thẩm định của các ban, ngành phụ trách các tiêu chí, đoàn thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh đã thống nhất xã Hà Lan có 19/19 tiêu chí đạt chuẩn NTM.

.Hương Thơm
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Để thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của chương trình đến toàn thể nhân dân, xã Hà Lan (thị xã Bỉm Sơn) đã tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, vận động nhân dân xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình hộ gia đình, chỉnh trang khu dân cư, thực hiện vệ sinh môi trường và nếp sống văn hóa, văn minh, ưu tiên việc phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và sinh hoạt công cộng...

Nhờ đó, đến nay, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Thu nhập đầu người tăng từ 14,58 triệu đồng/người/năm lên 33,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 8,78% (năm 2011) xuống còn 2,29%.

Sau khi đi khảo sát, kiểm tra thực tế các tiêu chí, căn cứ báo cáo của xã và kết quả thẩm tra của UBND thị xã Bỉm Sơn, thẩm định của các ban, ngành phụ trách các tiêu chí, đoàn thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh đã thống nhất xã Hà Lan có 19/19 tiêu chí đạt chuẩn NTM.

.Hương Thơm
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên