Vụ “phê xấu” lý lịch công dân: Đề nghị họp rút kinh nghiệm | Tháng Mười 11, 2017

(Pháp luật - Xã Hội) - Dân trí Ngày 11/10, PV Dân trí nhận được báo cáo kết quả kiểm tra của Phòng Tư pháp TP. Quảng Ngãi về việc UBND xã Tịnh Khê bút phê sai quy định vào lý lịch công dân. Theo đó, đơn vị này đề xuất UBND TP. Quảng Ngãi chỉ đạo UBND xã Tịnh Khê "họp rút kinh nghiệm".  >> Vụ "phê xấu" lý lịch công dân: Lãnh đạo xã nói làm đúng chủ trương!  >> Kiểm tra vụ "phê xấu" lý lịch công dân

Báo cáo kiểm tra của phòng Tư pháp TP. Quảng Ngãi, nêu rõ: Chủ tịch UBND xã có thẩm quyền chứng thực chữ ký của người khai lý lịch cá nhân và công chức Tư pháp – Hộ tịch là người tham mưu cho Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê thực hiện nhiệm vụ này.

Tuy nhiên, công chức Văn phòng – Thống kê của UBND xã Tịnh Khê lại tham mưu lãnh đạo UBND xã phê vào lý lịch bà Trần Thị Thành với nội dung: “Bà Trần Thị Thành có hộ khẩu xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, gia đình bà chưa chấp hành tốt chủ trương của địa phương”.

Việc chứng thực nội dung này của ông Đỗ Minh Cường – PCT UBND xã Tịnh Khê là không phù hợp với quy định của pháp luật (trường hợp này Chủ tịch UBND xã có trách nhiệm chứng thực chữ ký của bà Trần Thị Thành).

Vụ "phê xấu" lý lịch công dân: Đề nghị họp rút kinh nghiệm
Gia đình ông Trần Tấn Huyên phản ánh việc UBND xã Tịnh Khê bút phê sai quy định khiến con gái ông gặp khó khăn khi xin việc.

Trên cơ sở đó, Phòng Tư pháp TP. Quảng Ngãi, nêu quan điểm: ông Đỗ Minh Cường – PCT UBND xã Tịnh Khê đã có sai sót trong việc chứng thực lý lịch công dân, vấn đề này thuộc thao tác nghiệp vụ chuyên môn.

Phòng Tư pháp TP. Quảng Ngãi cho rằng, qua rà soát chưa có quy định để xử lý sai sót này. Do vậy, Phòng Tư pháp đề xuất Chủ tịch UBND TP. Quảng Ngãi chỉ đạo UBND xã Tịnh Khê tổ chức họp rút kinh nghiệm trong việc chứng thực lý lịch cho công dân. Đồng thời, chứng thực lại lý lịch theo đúng quy định của pháp luật nếu công dân có yêu cầu.

Như báo TNO đã phản ánh, ông Trần Tấn Huyên (xã Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi) cho rằng, việc UBND xã Tịnh Khê “phê xấu” vào lý lịch khiến con gái ông gặp khó khăn khi xin việc. Nội dung bút phê của UBND xã Tịnh Khê cũng được các cơ quan chức năng xác nhận với báo chí là không đúng quy định.

Tuy nhiên, trong báo cáo giải trình của UBND xã Tịnh Khê vào ngày 29/8/2017 lại cho rằng, việc nhận xét gia đình ông Trần Tấn Huyên chưa chấp hành tốt chủ trương của địa phương trong sơ yếu lý lịch là chủ trương chung của địa phương; các cơ quan báo chí không có cơ sở để cho rằng xã làm sai quy định.

Quốc Triều

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Pháp luật - Xã Hội) - Dân trí Ngày 11/10, PV Dân trí nhận được báo cáo kết quả kiểm tra của Phòng Tư pháp TP. Quảng Ngãi về việc UBND xã Tịnh Khê bút phê sai quy định vào lý lịch công dân. Theo đó, đơn vị này đề xuất UBND TP. Quảng Ngãi chỉ đạo UBND xã Tịnh Khê "họp rút kinh nghiệm".  >> Vụ "phê xấu" lý lịch công dân: Lãnh đạo xã nói làm đúng chủ trương!  >> Kiểm tra vụ "phê xấu" lý lịch công dân

Báo cáo kiểm tra của phòng Tư pháp TP. Quảng Ngãi, nêu rõ: Chủ tịch UBND xã có thẩm quyền chứng thực chữ ký của người khai lý lịch cá nhân và công chức Tư pháp – Hộ tịch là người tham mưu cho Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê thực hiện nhiệm vụ này.

Tuy nhiên, công chức Văn phòng – Thống kê của UBND xã Tịnh Khê lại tham mưu lãnh đạo UBND xã phê vào lý lịch bà Trần Thị Thành với nội dung: “Bà Trần Thị Thành có hộ khẩu xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, gia đình bà chưa chấp hành tốt chủ trương của địa phương”.

Việc chứng thực nội dung này của ông Đỗ Minh Cường – PCT UBND xã Tịnh Khê là không phù hợp với quy định của pháp luật (trường hợp này Chủ tịch UBND xã có trách nhiệm chứng thực chữ ký của bà Trần Thị Thành).

Vụ "phê xấu" lý lịch công dân: Đề nghị họp rút kinh nghiệm
Gia đình ông Trần Tấn Huyên phản ánh việc UBND xã Tịnh Khê bút phê sai quy định khiến con gái ông gặp khó khăn khi xin việc.

Trên cơ sở đó, Phòng Tư pháp TP. Quảng Ngãi, nêu quan điểm: ông Đỗ Minh Cường – PCT UBND xã Tịnh Khê đã có sai sót trong việc chứng thực lý lịch công dân, vấn đề này thuộc thao tác nghiệp vụ chuyên môn.

Phòng Tư pháp TP. Quảng Ngãi cho rằng, qua rà soát chưa có quy định để xử lý sai sót này. Do vậy, Phòng Tư pháp đề xuất Chủ tịch UBND TP. Quảng Ngãi chỉ đạo UBND xã Tịnh Khê tổ chức họp rút kinh nghiệm trong việc chứng thực lý lịch cho công dân. Đồng thời, chứng thực lại lý lịch theo đúng quy định của pháp luật nếu công dân có yêu cầu.

Như báo TNO đã phản ánh, ông Trần Tấn Huyên (xã Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi) cho rằng, việc UBND xã Tịnh Khê “phê xấu” vào lý lịch khiến con gái ông gặp khó khăn khi xin việc. Nội dung bút phê của UBND xã Tịnh Khê cũng được các cơ quan chức năng xác nhận với báo chí là không đúng quy định.

Tuy nhiên, trong báo cáo giải trình của UBND xã Tịnh Khê vào ngày 29/8/2017 lại cho rằng, việc nhận xét gia đình ông Trần Tấn Huyên chưa chấp hành tốt chủ trương của địa phương trong sơ yếu lý lịch là chủ trương chung của địa phương; các cơ quan báo chí không có cơ sở để cho rằng xã làm sai quy định.

Quốc Triều

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên