Vận động toàn dân chung tay xây dựng môi trường xanh -sạch – đẹp | Tháng Mười 21, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Thực hiện cuộc vận động toàn dân chung tay xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, huyện Hà Trung đã tổ chức lễ phát động và ký cam kết thực hiện cuộc vận động toàn dân chung tay xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. MTTQ và các đoàn thể cấp huyện xây dựng kế hoạch để triển khai chỉ đạo cơ sở thực hiện.

100% đảng ủy các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức lễ ra quân hưởng ứng và ký cam kết thực hiện. 100% công sở xã, thị trấn; nhà văn hóa thôn, tiểu khu; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện niêm yết bản cam kết… Với sự nỗ lực và quyết tâm cao cấp ủy, chính quyền các cấp cùng các đoàn thể, 9 tháng năm 2017 toàn huyện đã vận động được 1.012 hộ gia đình xây dựng lò đốt rác thải tại nhà, 1.001 hộ gia đình xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; đường làng, ngõ xóm bảo đảm vệ sinh sạch sẽ, điển hình là các xã Hà Bắc, Hà Sơn, Hà Tân, Hà Giang, Hà Ninh, Hà Vân..; nhiều hộ dân sản xuất, chăn nuôi, chế biến, kinh doanh thực phẩm chấp hành tốt các quy định của pháp luật về giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo đảm vệ sinh môi trường.

 

.Mai Phương
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Thực hiện cuộc vận động toàn dân chung tay xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, huyện Hà Trung đã tổ chức lễ phát động và ký cam kết thực hiện cuộc vận động toàn dân chung tay xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. MTTQ và các đoàn thể cấp huyện xây dựng kế hoạch để triển khai chỉ đạo cơ sở thực hiện.

100% đảng ủy các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức lễ ra quân hưởng ứng và ký cam kết thực hiện. 100% công sở xã, thị trấn; nhà văn hóa thôn, tiểu khu; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện niêm yết bản cam kết… Với sự nỗ lực và quyết tâm cao cấp ủy, chính quyền các cấp cùng các đoàn thể, 9 tháng năm 2017 toàn huyện đã vận động được 1.012 hộ gia đình xây dựng lò đốt rác thải tại nhà, 1.001 hộ gia đình xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; đường làng, ngõ xóm bảo đảm vệ sinh sạch sẽ, điển hình là các xã Hà Bắc, Hà Sơn, Hà Tân, Hà Giang, Hà Ninh, Hà Vân..; nhiều hộ dân sản xuất, chăn nuôi, chế biến, kinh doanh thực phẩm chấp hành tốt các quy định của pháp luật về giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo đảm vệ sinh môi trường.

 

.Mai Phương
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên