Vận động hơn 266 tỷ đồng Quỹ Khuyến học | Tháng Bảy 10, 2017

(Giáo dục) - Dân trí Trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội Khuyến học 12 tỉnh, thành ĐBSCL (cụm 8) đã vận động Quỹ khuyến học và xã hội hóa giáo dục trên 266 tỷ đồng.

Tại hội nghị giao ban công tác tuyến học của cụm 8 được tổ chức mới đây tại tỉnh Bạc Liêu, ông Đinh Viết Khanh – Chủ tịch Hội Khuyến học TP Cần Thơ, Cụm trưởng cụm 8, cho biết, tính đến tháng 6/2017, toàn cụm đã phát triển mới được 16.861 tổ chức, nâng tổng số tổ chức Hội trong cụm lên 102.025 tổ chức.

Vận động hơn 266 tỷ đồng Quỹ Khuyến học
Hội Khuyến học 12 tỉnh, thành ĐBSCL hội nghị giao ban công tác khuyến học.

Các tổ chức Hội đã phát triển rộng khắp ở các xã, phường, thị trấn, trường học, ấp, khu vực. Ngoài ra, tổ chức Hội còn tiếp tục mở rộng, gắn với các tổ nhân dân tự quản, tổ an ninh nhân dân ở các cụm dân cư, các cơ quan doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà chùa, nhà thờ,…

Tổng số Hội viên mới phát triển 6 tháng đầu năm 2017 của cụm 8 là 147.757 người, so với 6 tháng đầu năm 2016 tăng 60.596 người. Đến cuối tháng 6/2017, tổng số Hội viên của cụm là hơn 2,6 triệu người, chiếm hơn 16% dân số toàn cụm.

Số gia đình học tập đăng ký là 1,8 triệu gia đình, tăng 3,9%; số dòng họ học tập đăng ký là 3.759, tăng 8,8%; số đơn vị học tập đăng ký là 4.602 đơn vị, tăng 27,9%; số cộng đồng học tập ấp đăng ký là 5.279 cộng đồng, tăng 21,6%; số cộng đồng học tập cấp xã đăng ký là 297 cộng đồng, tăng 25% so với cuối năm 2016.

Cụm trưởng cụm 8 cho biết, việc xây dựng và sử dụng quỹ khuyến học, khuyến tài được các địa phương coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của các cấp Hội.

6 tháng đầu năm 2017, các địa phương đã nỗ lực vận động bằng nhiều hình thức như gửi thư ngỏ, đi vận động trực tiếp, mở rộng mô hình nuôi heo đất, vân động tập thể ,cá nhân,… Kết quả đã vận động được hơn 266 tỷ đồng, tăng hơn cùng kỳ là 78%.

Trong đó, địa phương vận động cao nhất là tỉnh Bạc Liêu (hơn 73 tỷ đồng), Vĩnh Long (hơn 34 tỷ đồng), Cần Thơ (hơn 23 tỷ đồng), An Giang (hơn 22 tỷ đồng),…

Toàn cụm 8 đã cấp hơn 100.000 suất học bổng, nâng tổng số suất học bổng, quà và phần thưởng lên hơn 500.000 suất.

Theo Cụm trưởng cụm 8, những tháng đầu năm 2017, mặc dù tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, song với quyết tâm và sự nỗ lực của các cấp Hội, việc vận động hàng trăm tỷ đồng quỹ khuyến học của các địa phương đã góp phần có hiệu quả thực hiện chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, Cụm trưởng cụm 8 cho biết, các Hội địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác vân động xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài vững mạnh bằng các hình thức vận động xây dựng quỹ khuyến học phù hiơn với các địa phương.

Tiếp tục mở rộng phát triển tổ chức Hội và Hội viên trong các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp trên địa bàn.

Vận động hơn 266 tỷ đồng Quỹ Khuyến học
Ông Phạm Thanh Phong- Phó Chủ tịch TƯ Hội Khuyến học Việt Nam đánh giá cao công tác vận động quỹ khuyến học và xã hội hóa giáo dục của cụm 8.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Thanh Phong – Phó Chủ tịch TƯ Hội Khuyến học Việt Nam, đánh giá, Hội khuyến học các tỉnh của cụm 8 phát triển khá đồng đều. Trong đó, điểm sáng là phát triển hội viên và xã hội hóa, vận động Quỹ Khuyến học; xây dựng 4 mô hình học tập; xây dựng xã hội học tập rất sinh động.

Huỳnh Hải

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Giáo dục) - Dân trí Trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội Khuyến học 12 tỉnh, thành ĐBSCL (cụm 8) đã vận động Quỹ khuyến học và xã hội hóa giáo dục trên 266 tỷ đồng.

Tại hội nghị giao ban công tác tuyến học của cụm 8 được tổ chức mới đây tại tỉnh Bạc Liêu, ông Đinh Viết Khanh – Chủ tịch Hội Khuyến học TP Cần Thơ, Cụm trưởng cụm 8, cho biết, tính đến tháng 6/2017, toàn cụm đã phát triển mới được 16.861 tổ chức, nâng tổng số tổ chức Hội trong cụm lên 102.025 tổ chức.

Vận động hơn 266 tỷ đồng Quỹ Khuyến học
Hội Khuyến học 12 tỉnh, thành ĐBSCL hội nghị giao ban công tác khuyến học.

Các tổ chức Hội đã phát triển rộng khắp ở các xã, phường, thị trấn, trường học, ấp, khu vực. Ngoài ra, tổ chức Hội còn tiếp tục mở rộng, gắn với các tổ nhân dân tự quản, tổ an ninh nhân dân ở các cụm dân cư, các cơ quan doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà chùa, nhà thờ,…

Tổng số Hội viên mới phát triển 6 tháng đầu năm 2017 của cụm 8 là 147.757 người, so với 6 tháng đầu năm 2016 tăng 60.596 người. Đến cuối tháng 6/2017, tổng số Hội viên của cụm là hơn 2,6 triệu người, chiếm hơn 16% dân số toàn cụm.

Số gia đình học tập đăng ký là 1,8 triệu gia đình, tăng 3,9%; số dòng họ học tập đăng ký là 3.759, tăng 8,8%; số đơn vị học tập đăng ký là 4.602 đơn vị, tăng 27,9%; số cộng đồng học tập ấp đăng ký là 5.279 cộng đồng, tăng 21,6%; số cộng đồng học tập cấp xã đăng ký là 297 cộng đồng, tăng 25% so với cuối năm 2016.

Cụm trưởng cụm 8 cho biết, việc xây dựng và sử dụng quỹ khuyến học, khuyến tài được các địa phương coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của các cấp Hội.

6 tháng đầu năm 2017, các địa phương đã nỗ lực vận động bằng nhiều hình thức như gửi thư ngỏ, đi vận động trực tiếp, mở rộng mô hình nuôi heo đất, vân động tập thể ,cá nhân,… Kết quả đã vận động được hơn 266 tỷ đồng, tăng hơn cùng kỳ là 78%.

Trong đó, địa phương vận động cao nhất là tỉnh Bạc Liêu (hơn 73 tỷ đồng), Vĩnh Long (hơn 34 tỷ đồng), Cần Thơ (hơn 23 tỷ đồng), An Giang (hơn 22 tỷ đồng),…

Toàn cụm 8 đã cấp hơn 100.000 suất học bổng, nâng tổng số suất học bổng, quà và phần thưởng lên hơn 500.000 suất.

Theo Cụm trưởng cụm 8, những tháng đầu năm 2017, mặc dù tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, song với quyết tâm và sự nỗ lực của các cấp Hội, việc vận động hàng trăm tỷ đồng quỹ khuyến học của các địa phương đã góp phần có hiệu quả thực hiện chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, Cụm trưởng cụm 8 cho biết, các Hội địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác vân động xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài vững mạnh bằng các hình thức vận động xây dựng quỹ khuyến học phù hiơn với các địa phương.

Tiếp tục mở rộng phát triển tổ chức Hội và Hội viên trong các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp trên địa bàn.

Vận động hơn 266 tỷ đồng Quỹ Khuyến học
Ông Phạm Thanh Phong- Phó Chủ tịch TƯ Hội Khuyến học Việt Nam đánh giá cao công tác vận động quỹ khuyến học và xã hội hóa giáo dục của cụm 8.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Thanh Phong – Phó Chủ tịch TƯ Hội Khuyến học Việt Nam, đánh giá, Hội khuyến học các tỉnh của cụm 8 phát triển khá đồng đều. Trong đó, điểm sáng là phát triển hội viên và xã hội hóa, vận động Quỹ Khuyến học; xây dựng 4 mô hình học tập; xây dựng xã hội học tập rất sinh động.

Huỳnh Hải

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên
Tags: ,