Ủng hộ đồng bào lũ lụt các tỉnh Tây Bắc. | Tháng Chín 19, 2017

(Văn hóa xã hội) - Sáng ngày 09/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng, các Phó Chủ tịch HĐND - UBND tỉnh và cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Văn phòng HĐND - UBND tỉnh dự lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ.

Ủng hộ đồng bào lũ lụt các tỉnh Tây Bắc.

 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên

HĐND – UBND tỉnh quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ.

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, từ đầu năm đến nay, thiên tai đã làm 106 người chết và mất tích, 1.019 ngôi nhà bị sập, đổ trôi, tổng thiệt hại vật chất ước tính trên 5.000 tỉ đồng. Trong đó, riêng mưa lũ những ngày qua gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân các tỉnh Tây Bắc. Mưa lũ đã làm chết và mất tích 41 người, trong đó 26 người chết; sập 231 ngôi nhà, ảnh hưởng 338 ha đất trồng lúa, hoa màu, làm thiệt hại 145 công trình thủy lợi. Tổng thiệt hại là trên 900 tỷ đồng.

Ủng hộ đồng bào lũ lụt các tỉnh Tây Bắc.

Ủng hộ đồng bào lũ lụt các tỉnh Tây Bắc.

Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên HĐND – UBND tỉnh thể hiện tinh thần

"lá lành đùm lá rách" ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ.

Với tấm lòng “lá lành đùm lá rách”; lãnh đạo HĐND – UBND tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng HĐND – UBND tỉnh đã quyên góp ít nhất một ngày lương ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ.

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Văn hóa xã hội) - Sáng ngày 09/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng, các Phó Chủ tịch HĐND - UBND tỉnh và cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Văn phòng HĐND - UBND tỉnh dự lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ.

Ủng hộ đồng bào lũ lụt các tỉnh Tây Bắc.

 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên

HĐND – UBND tỉnh quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ.

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, từ đầu năm đến nay, thiên tai đã làm 106 người chết và mất tích, 1.019 ngôi nhà bị sập, đổ trôi, tổng thiệt hại vật chất ước tính trên 5.000 tỉ đồng. Trong đó, riêng mưa lũ những ngày qua gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân các tỉnh Tây Bắc. Mưa lũ đã làm chết và mất tích 41 người, trong đó 26 người chết; sập 231 ngôi nhà, ảnh hưởng 338 ha đất trồng lúa, hoa màu, làm thiệt hại 145 công trình thủy lợi. Tổng thiệt hại là trên 900 tỷ đồng.

Ủng hộ đồng bào lũ lụt các tỉnh Tây Bắc.

Ủng hộ đồng bào lũ lụt các tỉnh Tây Bắc.

Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên HĐND – UBND tỉnh thể hiện tinh thần

"lá lành đùm lá rách" ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ.

Với tấm lòng “lá lành đùm lá rách”; lãnh đạo HĐND – UBND tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng HĐND – UBND tỉnh đã quyên góp ít nhất một ngày lương ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ.

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên