UBND tỉnh họp Phiên thường kỳ tháng 9 năm 2017. | Tháng Chín 23, 2017

(Chính trị) - Ngày 22/9/2017, UBND tỉnh đã họp phiên thường kỳ tháng 9 năm 2017, do đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Tham dự hội nghị  có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban MTTQ tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

UBND tỉnh họp Phiên thường kỳ tháng 9 năm 2017.
Đồng chí Nguyễn Đức Quyền – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội (KT-XH) 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017 và định hướng phát triển KT-XH năm 2018. Theo đó, 9 tháng đầu năm tình hình KT-XH của tỉnh cơ bản ổn định và có bước phát triển. Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 8,04%. Trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 22.926 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ và bằng 85% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 50.528,7 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ. Công tác phát triển doanh nghiệp bước vào quý cuối năm được đặc biệt quan tâm, tuy số doanh nghiệp so với kế hoạch còn đạt thấp nhưng vẫn là mức tăng khá, đứng thứ 7 cả nước về số doanh nghiệp thành lập mới với 1.667 doanh nghiệp trong 9 tháng, bằng 56% kế hoạch.

Huy động vốn đầu tư phát triển 9 tháng ước đạt 69.528 tỷ đồng. Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng một số dự án lớn như: Hệ thống cấp nước KKT Nghi Sơn, Đường vành đai phía Tây (Km6+00 – Km14+632); Nhà máy gạch Tuynel FLC Hậu Lộc… đồng thời đã chấp thuận cho 3 doanh nghiệp lớn nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/5000 các khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tại TP Sầm Sơn và huyện Quảng Xương.

Văn hóa xã hội, các hoạt động văn hóa thông tin đã tập trung tuyên truyền nhiều nhiệm vụ chính trị và các ngày lễ lớn của cả nước và của tỉnh, trọng tâm là các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và của tỉnh, các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ lần đầu về thăm Thanh Hóa, 110 năm du lịch Sầm Sơn, Hội nghị xúc tiến đầu tư 2017, Tuần lễ văn hóa hữu nghị Thanh Hóa – Hủa Phăn. Ngành GD&ĐT đã đẩy mạnh giải quyết tình trạng thừa – thiếu giáo viên, sắp xếp lại trường lớp học…

Tiếp đó, Hội nghị cũng đã nghe Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN – chi NSĐP 9 tháng đầu năm và các giải pháp nhằm hoàn thành dự toán, định hướng dự toán thu – chi ngân sách năm 2018.

UBND tỉnh họp Phiên thường kỳ tháng 9 năm 2017.
Đồng chí Nguyễn Đình Xứng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Đình Xứng – Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017 và định hướng phát triển KTXH năm 2018; đồng chí yêu cầu đơn vị soạn thảo tiếp thu các ý kiến, hoàn chỉnh báo cáo; trong đó cần đánh giá kỹ hơn kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động đã được đặt ra, làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém.

Về kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, đồng chí nhấn mạnh, kết quả đạt được khá tích cực, các chỉ tiêu về xã hội, sản lượng lương thực, giá trị xuất khẩu và huy động vốn đầu tư phát triển có triển vọng hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng cao so với cùng kỳ, các hoạt động văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; quốc phòng an ninh tiếp tục được củng cố, an ninh trật tự được giữ vững. Về những hạn chế, yếu kém, đồng chí nhấn mạnh: tăng trưởng chậm, GRDP không hoàn thành kế hoạch; tái cơ cấu nông nghiệp còn hạn chế, chưa có sản phẩm xuất khẩu; một số sản phẩm công nghiệp tăng trưởng thấp (đường, bia…); một số dự án triển khai chậm; số lượng doanh nghiệp thành lập đạt thấp so với kế hoạch; vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng phức tạp; công tác quản lý, chỉ đạo điều hành tại một số địa phương chưa quyết liệt, thiếu cụ thể.

Để hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra, trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Đình Xứng – Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp, địa phương cần tập trung cao độ thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Đối với ngành nông nghiệp cần tập trung chỉ đạo thu hoạch vụ mùa và phòng chống thiên tai; hoàn thành kế hoạch trồng rừng và khai thác lâm sản; tập trung chỉ đạo khai thác thủy sản; tập trung chỉ đạo xây dựng NTM và giải ngân vốn đầu tư.

Đối với Công nghiệp – Xây dựng cần tập trung giải quyết đầu ra và kích cầu tiêu dùng trong tỉnh, Sở KH&ĐT, Sở Công Thương xem xét các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp về vấn đề này; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư công và tiến độ đầu tư các dự án. Đối với ngành Dịch vụ tạo điều kiện phát triển các loại hình dịch vụ, khuyến khích dịch vụ du lịch mùa đông, tạo điều kiện khai thác cảng nước sâu Nghi Sơn…

Đối với việc thực hiện các nhóm chỉ tiêu năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đánh giá việc hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng 12% là điều khó khăn do nguyên nhân khách quan là Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn chưa đi vào vận hành thương mại như dự kiến tuy nhiên cần đảm bảo đạt mức tăng trưởng như năm 2016, tức từ 9% trở lên. Để hoàn thành các chỉ tiêu trên từng lĩnh vực, cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện đồng bộ các giải pháp. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh thành lập tổ kiểm tra để kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch hành động, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết; các sở được giao nhiệm vụ phải có trách nhiệm với chỉ tiêu được giao.

Định hướng cho năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh xác định mục tiêu tăng trưởng 18% là phương án cao, đồng thời yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham mưu xây dựng thêm 2 phương án không phụ thuộc vào Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí yêu cầu ngay từ bây giờ cần tích cực đẩy nhanh tiến độ khởi công các dự án lớn như: Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Dự án phát triển khu vui chơi giải trí của Vingroup và mốt số dự án khác.

UBND tỉnh họp Phiên thường kỳ tháng 9 năm 2017.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày dự thảo Danh mục

dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018 tại hội nghị.

Hội nghị cũng đã nghiên cứu và cho ý kiến vào Hồ sơ đặt tên 14 tuyến đường và 1 công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Quảng Xương, huyện Quảng Xương; Danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018; Báo cáo thẩm tra của Văn phòng UBND tỉnh đối với báo cáo của Sở Tài Chính về bổ sung tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2017- 2020 của tỉnh./.

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Chính trị) - Ngày 22/9/2017, UBND tỉnh đã họp phiên thường kỳ tháng 9 năm 2017, do đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Tham dự hội nghị  có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban MTTQ tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

UBND tỉnh họp Phiên thường kỳ tháng 9 năm 2017.
Đồng chí Nguyễn Đức Quyền – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội (KT-XH) 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017 và định hướng phát triển KT-XH năm 2018. Theo đó, 9 tháng đầu năm tình hình KT-XH của tỉnh cơ bản ổn định và có bước phát triển. Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 8,04%. Trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 22.926 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ và bằng 85% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 50.528,7 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ. Công tác phát triển doanh nghiệp bước vào quý cuối năm được đặc biệt quan tâm, tuy số doanh nghiệp so với kế hoạch còn đạt thấp nhưng vẫn là mức tăng khá, đứng thứ 7 cả nước về số doanh nghiệp thành lập mới với 1.667 doanh nghiệp trong 9 tháng, bằng 56% kế hoạch.

Huy động vốn đầu tư phát triển 9 tháng ước đạt 69.528 tỷ đồng. Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng một số dự án lớn như: Hệ thống cấp nước KKT Nghi Sơn, Đường vành đai phía Tây (Km6+00 – Km14+632); Nhà máy gạch Tuynel FLC Hậu Lộc… đồng thời đã chấp thuận cho 3 doanh nghiệp lớn nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/5000 các khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tại TP Sầm Sơn và huyện Quảng Xương.

Văn hóa xã hội, các hoạt động văn hóa thông tin đã tập trung tuyên truyền nhiều nhiệm vụ chính trị và các ngày lễ lớn của cả nước và của tỉnh, trọng tâm là các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và của tỉnh, các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ lần đầu về thăm Thanh Hóa, 110 năm du lịch Sầm Sơn, Hội nghị xúc tiến đầu tư 2017, Tuần lễ văn hóa hữu nghị Thanh Hóa – Hủa Phăn. Ngành GD&ĐT đã đẩy mạnh giải quyết tình trạng thừa – thiếu giáo viên, sắp xếp lại trường lớp học…

Tiếp đó, Hội nghị cũng đã nghe Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN – chi NSĐP 9 tháng đầu năm và các giải pháp nhằm hoàn thành dự toán, định hướng dự toán thu – chi ngân sách năm 2018.

UBND tỉnh họp Phiên thường kỳ tháng 9 năm 2017.
Đồng chí Nguyễn Đình Xứng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Đình Xứng – Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017 và định hướng phát triển KTXH năm 2018; đồng chí yêu cầu đơn vị soạn thảo tiếp thu các ý kiến, hoàn chỉnh báo cáo; trong đó cần đánh giá kỹ hơn kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động đã được đặt ra, làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém.

Về kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, đồng chí nhấn mạnh, kết quả đạt được khá tích cực, các chỉ tiêu về xã hội, sản lượng lương thực, giá trị xuất khẩu và huy động vốn đầu tư phát triển có triển vọng hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng cao so với cùng kỳ, các hoạt động văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; quốc phòng an ninh tiếp tục được củng cố, an ninh trật tự được giữ vững. Về những hạn chế, yếu kém, đồng chí nhấn mạnh: tăng trưởng chậm, GRDP không hoàn thành kế hoạch; tái cơ cấu nông nghiệp còn hạn chế, chưa có sản phẩm xuất khẩu; một số sản phẩm công nghiệp tăng trưởng thấp (đường, bia…); một số dự án triển khai chậm; số lượng doanh nghiệp thành lập đạt thấp so với kế hoạch; vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng phức tạp; công tác quản lý, chỉ đạo điều hành tại một số địa phương chưa quyết liệt, thiếu cụ thể.

Để hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra, trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Đình Xứng – Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp, địa phương cần tập trung cao độ thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Đối với ngành nông nghiệp cần tập trung chỉ đạo thu hoạch vụ mùa và phòng chống thiên tai; hoàn thành kế hoạch trồng rừng và khai thác lâm sản; tập trung chỉ đạo khai thác thủy sản; tập trung chỉ đạo xây dựng NTM và giải ngân vốn đầu tư.

Đối với Công nghiệp – Xây dựng cần tập trung giải quyết đầu ra và kích cầu tiêu dùng trong tỉnh, Sở KH&ĐT, Sở Công Thương xem xét các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp về vấn đề này; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư công và tiến độ đầu tư các dự án. Đối với ngành Dịch vụ tạo điều kiện phát triển các loại hình dịch vụ, khuyến khích dịch vụ du lịch mùa đông, tạo điều kiện khai thác cảng nước sâu Nghi Sơn…

Đối với việc thực hiện các nhóm chỉ tiêu năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đánh giá việc hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng 12% là điều khó khăn do nguyên nhân khách quan là Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn chưa đi vào vận hành thương mại như dự kiến tuy nhiên cần đảm bảo đạt mức tăng trưởng như năm 2016, tức từ 9% trở lên. Để hoàn thành các chỉ tiêu trên từng lĩnh vực, cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện đồng bộ các giải pháp. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh thành lập tổ kiểm tra để kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch hành động, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết; các sở được giao nhiệm vụ phải có trách nhiệm với chỉ tiêu được giao.

Định hướng cho năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh xác định mục tiêu tăng trưởng 18% là phương án cao, đồng thời yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham mưu xây dựng thêm 2 phương án không phụ thuộc vào Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí yêu cầu ngay từ bây giờ cần tích cực đẩy nhanh tiến độ khởi công các dự án lớn như: Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Dự án phát triển khu vui chơi giải trí của Vingroup và mốt số dự án khác.

UBND tỉnh họp Phiên thường kỳ tháng 9 năm 2017.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày dự thảo Danh mục

dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018 tại hội nghị.

Hội nghị cũng đã nghiên cứu và cho ý kiến vào Hồ sơ đặt tên 14 tuyến đường và 1 công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Quảng Xương, huyện Quảng Xương; Danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018; Báo cáo thẩm tra của Văn phòng UBND tỉnh đối với báo cáo của Sở Tài Chính về bổ sung tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2017- 2020 của tỉnh./.

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên