UBND tỉnh họp nghe Quy hoạch chung xây dựng hai bên tuyến đường ven biển huyện Quảng Xương đến năm 2035. | Tháng Chín 20, 2017

(Chính trị) - Sáng 19/9/2017, đồng chí Ngô Văn Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp nghe báo cáo Quy hoạch chung xây dựng hai bên tuyến đường ven biển huyện Quảng Xương đến năm 2035 (đoạn từ Nam Sầm Sơn đến đô thị Quảng Lợi).

Quy hoạch chung xây dựng hai bên tuyến đường ven biển huyện Quảng Xương đến năm 2035 (đoạn từ Nam Sầm Sơn đến đô thị Quảng Lợi) có diện tích lập quy hoạch 1.500 ha; phạm vi nghiên cứu thuộc địa giới hành chính các xã Quảng Hải, Quảng Thái và một phần các xã Quảng Nhân, Quảng Giao, Quảng Lưu, Quảng Lộc. Đồ án định hướng phát triển khu vực thành khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, nghỉ mát ven biển tại các xã nằm trong phạm vi nghiên cứu; phát triển mô hình du lịch cộng đồng; phát triển khu khuôn viên cây xanh cảnh quan ven biển và khu vực ven biển sông Rào; cải tạo các khu ở hiện có trong khu vực nhằm đạt đến sự hài hòa giữa khu ở mới hiệu đại và khu ở cũ theo tiêu chuẩn đô thị loại V.

UBND tỉnh họp nghe Quy hoạch chung xây dựng hai bên tuyến đường ven biển huyện Quảng Xương đến năm 2035.
Đồng chí Ngô Văn Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp, phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Thanh Hóa có tiềm năng lớn về du lịch biển, hiện tại tuyến đường ven biển đã được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho 3 nhà đầu tư lớn và hàng chục nhà đầu tư vừa và nhỏ, do vậy việc quy hoạch phân khu đô thị du lịch hai bên tuyến đường ven biển huyện Quảng Xương (đoạn từ Nam Sầm Sơn đến đô thị Quảng Lợi) cần có tính chất định hướng và là cơ sở để các nhà đầu tư  phát huy thế mạnh và đa dạng sản phẩm du lịch, tạo sự thống nhất xuyên suốt trong chiều dài tuyến đường ven biển, đồng thời  tạo sự khác biệt, độc đáo trong sản phẩm du lịch. Đồng chí yêu cầu thay đổi tính chất của khu quy hoạch, trong đó chú ý đến chức năng phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại.

Xuất phát từ tầm quan trọng của đồ án, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị soạn thảo cần nghiên cứu sự kết nối giữa các điểm du lịch biển với các điểm du lịch khác trong và ngoài tỉnh. Đồ án quy hoạch phải hướng đến khai thác tối đa cảnh quan tự nhiên, giữ được tối đa diện tích rừng và cây xanh; đồng thời, bảo tồn, phát huy các công trình văn hóa tâm linh có trong khu vực quy hoạch. Ngoài ra, đồ án quy hoạch phải tính toán, đưa ra giải pháp đối phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Về hạ tầng cơ sở phải đảm bảo đầy đủ, đáp ứng nhu cầu an sinh xã hội không chỉ cho người dân mà còn phục vụ phát triển du lịch. Các công trình kiến trúc theo quy hoạch phải phát huy tối đa sự đa dạng, sáng tạo và hấp dẫn  theo thế mạnh của từng nhà đầu tư, yêu cầu phải dành quỹ đất để xây dựng các điểm công viên lớn, bố trí các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp; có thiết kế  hệ thống cây xanh, tạo sự đặc sắc cho từng khu vực; đồng thời cần tính toán dành quỹ đất cho khu tái định cư và sinh kế cho nhân dân khi thực hiện các dự án./.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Chính trị) - Sáng 19/9/2017, đồng chí Ngô Văn Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp nghe báo cáo Quy hoạch chung xây dựng hai bên tuyến đường ven biển huyện Quảng Xương đến năm 2035 (đoạn từ Nam Sầm Sơn đến đô thị Quảng Lợi).

Quy hoạch chung xây dựng hai bên tuyến đường ven biển huyện Quảng Xương đến năm 2035 (đoạn từ Nam Sầm Sơn đến đô thị Quảng Lợi) có diện tích lập quy hoạch 1.500 ha; phạm vi nghiên cứu thuộc địa giới hành chính các xã Quảng Hải, Quảng Thái và một phần các xã Quảng Nhân, Quảng Giao, Quảng Lưu, Quảng Lộc. Đồ án định hướng phát triển khu vực thành khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, nghỉ mát ven biển tại các xã nằm trong phạm vi nghiên cứu; phát triển mô hình du lịch cộng đồng; phát triển khu khuôn viên cây xanh cảnh quan ven biển và khu vực ven biển sông Rào; cải tạo các khu ở hiện có trong khu vực nhằm đạt đến sự hài hòa giữa khu ở mới hiệu đại và khu ở cũ theo tiêu chuẩn đô thị loại V.

UBND tỉnh họp nghe Quy hoạch chung xây dựng hai bên tuyến đường ven biển huyện Quảng Xương đến năm 2035.
Đồng chí Ngô Văn Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp, phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Thanh Hóa có tiềm năng lớn về du lịch biển, hiện tại tuyến đường ven biển đã được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho 3 nhà đầu tư lớn và hàng chục nhà đầu tư vừa và nhỏ, do vậy việc quy hoạch phân khu đô thị du lịch hai bên tuyến đường ven biển huyện Quảng Xương (đoạn từ Nam Sầm Sơn đến đô thị Quảng Lợi) cần có tính chất định hướng và là cơ sở để các nhà đầu tư  phát huy thế mạnh và đa dạng sản phẩm du lịch, tạo sự thống nhất xuyên suốt trong chiều dài tuyến đường ven biển, đồng thời  tạo sự khác biệt, độc đáo trong sản phẩm du lịch. Đồng chí yêu cầu thay đổi tính chất của khu quy hoạch, trong đó chú ý đến chức năng phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại.

Xuất phát từ tầm quan trọng của đồ án, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị soạn thảo cần nghiên cứu sự kết nối giữa các điểm du lịch biển với các điểm du lịch khác trong và ngoài tỉnh. Đồ án quy hoạch phải hướng đến khai thác tối đa cảnh quan tự nhiên, giữ được tối đa diện tích rừng và cây xanh; đồng thời, bảo tồn, phát huy các công trình văn hóa tâm linh có trong khu vực quy hoạch. Ngoài ra, đồ án quy hoạch phải tính toán, đưa ra giải pháp đối phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Về hạ tầng cơ sở phải đảm bảo đầy đủ, đáp ứng nhu cầu an sinh xã hội không chỉ cho người dân mà còn phục vụ phát triển du lịch. Các công trình kiến trúc theo quy hoạch phải phát huy tối đa sự đa dạng, sáng tạo và hấp dẫn  theo thế mạnh của từng nhà đầu tư, yêu cầu phải dành quỹ đất để xây dựng các điểm công viên lớn, bố trí các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp; có thiết kế  hệ thống cây xanh, tạo sự đặc sắc cho từng khu vực; đồng thời cần tính toán dành quỹ đất cho khu tái định cư và sinh kế cho nhân dân khi thực hiện các dự án./.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên