UBND tỉnh họp nghe Quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn. | Tháng Chín 19, 2017

(Chính trị) - Sáng 18/8/2017, đồng chí Ngô Văn Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp nghe báo cáo Quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn.

Tuyến đường nối từ cảng hàng không Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn  đi qua các huyện: Thọ Xuân, Triệu Sơn, Nông Cống, Như Thanh và Tĩnh Gia, có vai trò kết nối các đô thị trong phạm vi nghiên cứu tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trục Tây Bắc – Đông Nam. Ranh giới nghiên cứu quy hoạch xây dựng dọc tuyến đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn bao gồm các huyện có tuyến đường đi qua và các khu vực kết nối quan trọng, có tổng diện tích nghiên cứu khoảng 62.500 ha. Ranh giới lập quy hoạch được xác định dọc 2 bên tuyến đường được lấy trung bình 300m mỗi bên, có thể mở rộng hoặc thu hẹp tùy theo đặc điểm của từng khu vực nghiên cứu, tổng diện tích lập quy hoạch là 3.900 ha.

UBND tỉnh họp nghe Quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn.
Đồng chí Ngô Văn Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Sau khi nghe các ý kiến góp ý của đại diện các sở, ngành, phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong tương lai tuyến đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn sẽ là động lực phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Vì vậy, đồ án quy hoạch phải thực hiện được mục tiêu kết nối không gian, kiến trúc, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế dọc tuyến đường quy hoạch; đồng thời cũng làm cơ sở cho các quy hoạch khác. Để thực hiện được mục tiêu này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị lập quy hoạch cần mở rộng phạm vi nghiên cứu; tính toán phương án đảm bảo hành lang an toàn giao thông cho tuyến đường này.

Về các yêu cầu cụ thể, đồng chí đề nghị đơn vị tư vấn cần tính toán đến sự kết nối giữa các huyện, các điểm; cập nhập thêm các tuyến đường đang có của các huyện trong khu vực quy hoạch vào hiện trạng đồ án. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu quy hoạch hệ thống cây xăng kết hợp với trạm dừng nghỉ dọc tuyến đường. Ngoài ra, cần tính toán đến hạ tầng điện, nước, viễn thông, quy hoạch trồng cây xanh; xem xét sự ảnh hưởng, tác động của môi trường; từ đó đề xuất giải pháp hiệu quả. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, tham mưu về quy hoạch các điểm văn hóa trên dọc tuyến đường. Đồng chí yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến đóng góp của các sở, ngành liên quan, khẩn trương hoàn chỉnh đồ án, báo cáo UBND tỉnh./.

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Chính trị) - Sáng 18/8/2017, đồng chí Ngô Văn Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp nghe báo cáo Quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn.

Tuyến đường nối từ cảng hàng không Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn  đi qua các huyện: Thọ Xuân, Triệu Sơn, Nông Cống, Như Thanh và Tĩnh Gia, có vai trò kết nối các đô thị trong phạm vi nghiên cứu tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trục Tây Bắc – Đông Nam. Ranh giới nghiên cứu quy hoạch xây dựng dọc tuyến đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn bao gồm các huyện có tuyến đường đi qua và các khu vực kết nối quan trọng, có tổng diện tích nghiên cứu khoảng 62.500 ha. Ranh giới lập quy hoạch được xác định dọc 2 bên tuyến đường được lấy trung bình 300m mỗi bên, có thể mở rộng hoặc thu hẹp tùy theo đặc điểm của từng khu vực nghiên cứu, tổng diện tích lập quy hoạch là 3.900 ha.

UBND tỉnh họp nghe Quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn.
Đồng chí Ngô Văn Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Sau khi nghe các ý kiến góp ý của đại diện các sở, ngành, phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong tương lai tuyến đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn sẽ là động lực phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Vì vậy, đồ án quy hoạch phải thực hiện được mục tiêu kết nối không gian, kiến trúc, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế dọc tuyến đường quy hoạch; đồng thời cũng làm cơ sở cho các quy hoạch khác. Để thực hiện được mục tiêu này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị lập quy hoạch cần mở rộng phạm vi nghiên cứu; tính toán phương án đảm bảo hành lang an toàn giao thông cho tuyến đường này.

Về các yêu cầu cụ thể, đồng chí đề nghị đơn vị tư vấn cần tính toán đến sự kết nối giữa các huyện, các điểm; cập nhập thêm các tuyến đường đang có của các huyện trong khu vực quy hoạch vào hiện trạng đồ án. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu quy hoạch hệ thống cây xăng kết hợp với trạm dừng nghỉ dọc tuyến đường. Ngoài ra, cần tính toán đến hạ tầng điện, nước, viễn thông, quy hoạch trồng cây xanh; xem xét sự ảnh hưởng, tác động của môi trường; từ đó đề xuất giải pháp hiệu quả. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, tham mưu về quy hoạch các điểm văn hóa trên dọc tuyến đường. Đồng chí yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến đóng góp của các sở, ngành liên quan, khẩn trương hoàn chỉnh đồ án, báo cáo UBND tỉnh./.

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên