UBND tỉnh họp nghe lấy ý kiến vào dự thảo Đề án sắp xếp các Trường THPT công lập của tỉnh đến năm 2025. | Tháng Bảy 30, 2017

(Văn hóa xã hội) - Sáng ngày 28/7/2017, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị nghe lấy ý kiến vào dự thảo Đề án "Sắp xếp các Trường Trung học phổ thông (THPT) công lập hiện có trên địa bàn tỉnh đến năm 2025".

Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Đăng Quyền – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; Bí thư, Chủ tịch UBND 27 huyện, thị, thành.

UBND tỉnh họp nghe lấy ý kiến vào dự thảo Đề án sắp xếp các Trường THPT công lập của tỉnh đến năm 2025.

Đồng chí Phạm Thị Hằng – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

trình bày tóm tắt nội dung Đề án.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Hằng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã trình bày báo cáo Đề án "Sắp xếp các Trường Trung học phổ thông (THPT) công lập hiện có trên địa bàn tỉnh đến năm 2025" (gọi tắt là Đề án THPT). Theo đó, hiện nay hệ thống trường có cấp THPT và trường THPT trên địa bàn tỉnh là 107 trường; trong đó trường công lập là 100 trường, trường tư thục là 7 trường. Theo phân loại các trường thì có 51 trường quy mô hạng 1; 51 trường quy mô hạng 2 và 05 trường quy mô nhỏ hạng 3.

Trên cơ sở dự báo và những nguyên tắc, theo Đề án THPT, sau khi sắp xếp thì theo lộ trình đến năm 2025 số lượng trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh là 87 trường, giảm 12 trường so với hiện tại, trong đó giải thể, sáp nhập 13 trường THPT vào các trường THPT khác, thành lập mới Trường Dân tộc Nội trú tỉnh tại Đô thị Ngọc Lặc.

Phát biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị, đa số các đại biểu đều thống nhất với Đề án THPT; song có một số đại biểu đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện, một số đại biểu đề nghị cần nghiên cứu lại về quy mô học sinh để hướng đến hình thức xã hội hóa giáo dục…

UBND tỉnh họp nghe lấy ý kiến vào dự thảo Đề án sắp xếp các Trường THPT công lập của tỉnh đến năm 2025.
Đồng chí Nguyễn Đình Xứng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Xứng – Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh mục tiêu xây dựng Đề án THPT nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đề ra; việc xây dựng Đề án THPT là cần thiết đối với tỉnh. Đồng chí lưu ý đơn vị soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị để hoàn chỉnh Đề án; đồng thời, cần nghiên cứu quy mô số lượng học sinh có tính đến xu hướng học sinh chọn học nghề tăng lên, xu hướng xã hội hóa giáo dục; bổ sung quy hoạch các trường tư thục trên địa bàn tỉnh vào nội dung của đề án.

Để Đề án sớm đi vào thực tiễn và đạt hiệu quả, đồng chí yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành cần phổ biến đúng tinh thần mục tiêu của Đề án tới cán bộ, nhân dân một cách sâu rộng, đầy đủ. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, yêu cầu dừng bổ nhiệm cấp Phó tại hệ thống các Trường có cấp THPT. Đồng chí cũng gợi mở hướng giải quyết khó khăn, vướng mắc của từng địa phương khi thực hiện Đề án./.

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Văn hóa xã hội) - Sáng ngày 28/7/2017, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị nghe lấy ý kiến vào dự thảo Đề án "Sắp xếp các Trường Trung học phổ thông (THPT) công lập hiện có trên địa bàn tỉnh đến năm 2025".

Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Đăng Quyền – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; Bí thư, Chủ tịch UBND 27 huyện, thị, thành.

UBND tỉnh họp nghe lấy ý kiến vào dự thảo Đề án sắp xếp các Trường THPT công lập của tỉnh đến năm 2025.

Đồng chí Phạm Thị Hằng – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

trình bày tóm tắt nội dung Đề án.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Hằng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã trình bày báo cáo Đề án "Sắp xếp các Trường Trung học phổ thông (THPT) công lập hiện có trên địa bàn tỉnh đến năm 2025" (gọi tắt là Đề án THPT). Theo đó, hiện nay hệ thống trường có cấp THPT và trường THPT trên địa bàn tỉnh là 107 trường; trong đó trường công lập là 100 trường, trường tư thục là 7 trường. Theo phân loại các trường thì có 51 trường quy mô hạng 1; 51 trường quy mô hạng 2 và 05 trường quy mô nhỏ hạng 3.

Trên cơ sở dự báo và những nguyên tắc, theo Đề án THPT, sau khi sắp xếp thì theo lộ trình đến năm 2025 số lượng trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh là 87 trường, giảm 12 trường so với hiện tại, trong đó giải thể, sáp nhập 13 trường THPT vào các trường THPT khác, thành lập mới Trường Dân tộc Nội trú tỉnh tại Đô thị Ngọc Lặc.

Phát biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị, đa số các đại biểu đều thống nhất với Đề án THPT; song có một số đại biểu đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện, một số đại biểu đề nghị cần nghiên cứu lại về quy mô học sinh để hướng đến hình thức xã hội hóa giáo dục…

UBND tỉnh họp nghe lấy ý kiến vào dự thảo Đề án sắp xếp các Trường THPT công lập của tỉnh đến năm 2025.
Đồng chí Nguyễn Đình Xứng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Xứng – Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh mục tiêu xây dựng Đề án THPT nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đề ra; việc xây dựng Đề án THPT là cần thiết đối với tỉnh. Đồng chí lưu ý đơn vị soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị để hoàn chỉnh Đề án; đồng thời, cần nghiên cứu quy mô số lượng học sinh có tính đến xu hướng học sinh chọn học nghề tăng lên, xu hướng xã hội hóa giáo dục; bổ sung quy hoạch các trường tư thục trên địa bàn tỉnh vào nội dung của đề án.

Để Đề án sớm đi vào thực tiễn và đạt hiệu quả, đồng chí yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành cần phổ biến đúng tinh thần mục tiêu của Đề án tới cán bộ, nhân dân một cách sâu rộng, đầy đủ. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, yêu cầu dừng bổ nhiệm cấp Phó tại hệ thống các Trường có cấp THPT. Đồng chí cũng gợi mở hướng giải quyết khó khăn, vướng mắc của từng địa phương khi thực hiện Đề án./.

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên