UBND tỉnh họp Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã năm 2017. | Tháng Chín 20, 2017

(Văn hóa xã hội) - Sáng ngày 30/8/2017, UBND tỉnh tổ chức họp Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã năm 2017. Đồng chí Phạm Đăng Quyền - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã năm 2017 chủ trì hội nghị.

UBND tỉnh họp Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã năm 2017.
Đồng chí Phạm Đăng Quyền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Đầu Thanh Tùng – Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã năm 2017 đã báo cáo tình hình công tác triển khai thực hiện tổ chức thi tuyển công chức cấp xã năm 2017. Đây là lần đầu tiên tỉnh Thanh Hóa tổ chức thi tuyển công chức cấp xã theo hình thức thi tuyển tập trung ở cấp tỉnh. Theo đó, ngay sau khi có kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã tập trung triển khai các công tác chuẩn bị. Đến nay, sau khi tổng hợp nhu cầu đăng ký thi tuyển của các huyện, thị xã, thành phố, chỉ tiêu tuyển dụng toàn tỉnh là 202 chỉ tiêu, gồm: 55 chỉ tiêu lĩnh vực Tài chính – Kế hoạch; 33 chỉ tiêu lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch; 42 chỉ tiêu lĩnh vực Văn hóa – Xã hội; 34 chỉ tiêu lĩnh vực Địa chính – Nông nghiệp (Đô thị) – Xây dựng – Môi trường; 38 chỉ tiêu lĩnh vực Văn phòng – Thống kê. Chi tiết các vị trí cần tuyển sẽ được đăng tải, niêm yết công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ: http://snv.thanhhoa.gov.vn.

Theo dự thảo kế hoạch của Hội đồng thi tuyển, kỳ thi tuyển sẽ được tổ chức thành 2 khu vực cho các thí sinh đồng bằng và miền núi. Các thí sinh sẽ thi tuyển 3 môn: Kiến thức chung, nghiệp vụ chuyên ngành và tin học văn phòng. Trong đó có 2 bài thi trắc nghiệm môn tin học văn phòng và nghiệp vụ chuyên ngành; 2 bài thi viết môn kiến thức chung và nghiệp vụ chuyên ngành.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Đăng Quyền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc tổ chức kỳ thi công chức cấp xã nhằm tuyển chọn được những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực thi công vụ tại UBND cấp xã, do vậy việc tổ chức thi tuyển phải nghiêm túc, chất lượng, công bằng, minh bạch. Để thí sinh trúng tuyển đáp ứng hiệu quả công việc của từng vùng miền, địa phương, yêu cầu việc ra đề thi phải có liên hệ thực tiễn với vị trí công tác tại địa phương đó. Đồng chí yêu cầu Sở Nội vụ khẩn trương thông báo chỉ tiêu tuyển sinh, hồ sơ và các thủ tục khác rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu chuẩn bị tốt các điều kiện để có thể tổ chức kỳ thi vào khoảng 20 – 30/10/2017./.

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Văn hóa xã hội) - Sáng ngày 30/8/2017, UBND tỉnh tổ chức họp Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã năm 2017. Đồng chí Phạm Đăng Quyền - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã năm 2017 chủ trì hội nghị.

UBND tỉnh họp Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã năm 2017.
Đồng chí Phạm Đăng Quyền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Đầu Thanh Tùng – Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã năm 2017 đã báo cáo tình hình công tác triển khai thực hiện tổ chức thi tuyển công chức cấp xã năm 2017. Đây là lần đầu tiên tỉnh Thanh Hóa tổ chức thi tuyển công chức cấp xã theo hình thức thi tuyển tập trung ở cấp tỉnh. Theo đó, ngay sau khi có kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã tập trung triển khai các công tác chuẩn bị. Đến nay, sau khi tổng hợp nhu cầu đăng ký thi tuyển của các huyện, thị xã, thành phố, chỉ tiêu tuyển dụng toàn tỉnh là 202 chỉ tiêu, gồm: 55 chỉ tiêu lĩnh vực Tài chính – Kế hoạch; 33 chỉ tiêu lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch; 42 chỉ tiêu lĩnh vực Văn hóa – Xã hội; 34 chỉ tiêu lĩnh vực Địa chính – Nông nghiệp (Đô thị) – Xây dựng – Môi trường; 38 chỉ tiêu lĩnh vực Văn phòng – Thống kê. Chi tiết các vị trí cần tuyển sẽ được đăng tải, niêm yết công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ: http://snv.thanhhoa.gov.vn.

Theo dự thảo kế hoạch của Hội đồng thi tuyển, kỳ thi tuyển sẽ được tổ chức thành 2 khu vực cho các thí sinh đồng bằng và miền núi. Các thí sinh sẽ thi tuyển 3 môn: Kiến thức chung, nghiệp vụ chuyên ngành và tin học văn phòng. Trong đó có 2 bài thi trắc nghiệm môn tin học văn phòng và nghiệp vụ chuyên ngành; 2 bài thi viết môn kiến thức chung và nghiệp vụ chuyên ngành.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Đăng Quyền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc tổ chức kỳ thi công chức cấp xã nhằm tuyển chọn được những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực thi công vụ tại UBND cấp xã, do vậy việc tổ chức thi tuyển phải nghiêm túc, chất lượng, công bằng, minh bạch. Để thí sinh trúng tuyển đáp ứng hiệu quả công việc của từng vùng miền, địa phương, yêu cầu việc ra đề thi phải có liên hệ thực tiễn với vị trí công tác tại địa phương đó. Đồng chí yêu cầu Sở Nội vụ khẩn trương thông báo chỉ tiêu tuyển sinh, hồ sơ và các thủ tục khác rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu chuẩn bị tốt các điều kiện để có thể tổ chức kỳ thi vào khoảng 20 – 30/10/2017./.

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên