Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thăm, tặng quà các gia đình chính sách huyện Hà Trung | Tháng Bảy 20, 2017

(Sự kiện) - (THO)_ Chiều 20-7, đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đã đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách huyện Hà Trung. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, huyện Hà Trung.

 Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thăm, tặng quà các gia đình chính sách huyện Hà Trung
Đồng chí  Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên, thăm tặng quà thương binh 4/4 Nguyễn Văn Đại, thôn Đồng Hậu, xã Hà Long.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Mai Thị Nhang, thôn Bái Sơn; thương binh 1/4 Đặng Văn Nổm, thôn Bồng Sơn, xã Hà Tiến; mẹ liệt sỹ Nguyễn Thị Nôm, thôn 5, xã Hà Giang và thương binh 4/4 Nguyễn Văn Đại, thôn Đồng Hậu, xã Hà Long.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thăm, tặng quà các gia đình chính sách huyện Hà Trung

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Hà Trung thăm, tặng quà mẹ liệt sỹ Nguyễn Thị Nôm, thôn 5, xã Hà Giang.

 Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của Mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ liệt sỹ, các thương binh; đồng thời ,bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đối với sự hy sinh, đóng góp to lớn của các liệt sỹ, các thương binh cho độc lập, tự do của dân tộc. Nhân dịp này, đồng chí Lại Thế Nguyên mong muốn Mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ liệt sỹ, thương binh và gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng, mẫu mực trong đời sống, lao động sản xuất và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để các thế hệ con, cháu học tập, noi theo. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân huyện Hà Trung tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất cũng như tinh thần cho các đối tượng chính sách, đặc biệt là những trường hợp gia đình chính sách khó khăn.

 

Phan Nga
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO)_ Chiều 20-7, đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đã đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách huyện Hà Trung. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, huyện Hà Trung.

 Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thăm, tặng quà các gia đình chính sách huyện Hà Trung
Đồng chí  Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên, thăm tặng quà thương binh 4/4 Nguyễn Văn Đại, thôn Đồng Hậu, xã Hà Long.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Mai Thị Nhang, thôn Bái Sơn; thương binh 1/4 Đặng Văn Nổm, thôn Bồng Sơn, xã Hà Tiến; mẹ liệt sỹ Nguyễn Thị Nôm, thôn 5, xã Hà Giang và thương binh 4/4 Nguyễn Văn Đại, thôn Đồng Hậu, xã Hà Long.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thăm, tặng quà các gia đình chính sách huyện Hà Trung

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Hà Trung thăm, tặng quà mẹ liệt sỹ Nguyễn Thị Nôm, thôn 5, xã Hà Giang.

 Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của Mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ liệt sỹ, các thương binh; đồng thời ,bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đối với sự hy sinh, đóng góp to lớn của các liệt sỹ, các thương binh cho độc lập, tự do của dân tộc. Nhân dịp này, đồng chí Lại Thế Nguyên mong muốn Mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ liệt sỹ, thương binh và gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng, mẫu mực trong đời sống, lao động sản xuất và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để các thế hệ con, cháu học tập, noi theo. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân huyện Hà Trung tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất cũng như tinh thần cho các đối tượng chính sách, đặc biệt là những trường hợp gia đình chính sách khó khăn.

 

Phan Nga
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên