Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Miền Trung 36.03D kiểm định 15.143 lượt phương tiện | Tháng Bảy 20, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Những tháng đầu năm, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Miền Trung 36.03D tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định, quy trình, tiêu chuẩn về công tác kiểm định phương tiện xe cơ giới đường bộ của Bộ Giao thông - Vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Sở Giao thông - Vận tải.

 

Thực hiện duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị nhằm bảo đảm chính xác nhất trong quá trình kiểm định. Tiếp tục đầu tư trang thiết bị với công nghệ hiện đại, tiên tiến nhằm duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng công tác kiểm định xe cơ giới đường bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, chủ phương tiện, lái xe trong quá trình kiểm định xe cơ giới tại trung tâm. Kết quả, 6 tháng đầu năm 2017, trung tâm đã kiểm định 15.143 lượt phương tiện xe cơ giới đường bộ, cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định cho 13.171 lượt phương tiện; thu phí sử dụng đường bộ hơn 37,294 tỷ đồng của 13.269 lượt phương tiện.

.Xuân Hùng
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Những tháng đầu năm, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Miền Trung 36.03D tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định, quy trình, tiêu chuẩn về công tác kiểm định phương tiện xe cơ giới đường bộ của Bộ Giao thông - Vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Sở Giao thông - Vận tải.

 

Thực hiện duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị nhằm bảo đảm chính xác nhất trong quá trình kiểm định. Tiếp tục đầu tư trang thiết bị với công nghệ hiện đại, tiên tiến nhằm duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng công tác kiểm định xe cơ giới đường bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, chủ phương tiện, lái xe trong quá trình kiểm định xe cơ giới tại trung tâm. Kết quả, 6 tháng đầu năm 2017, trung tâm đã kiểm định 15.143 lượt phương tiện xe cơ giới đường bộ, cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định cho 13.171 lượt phương tiện; thu phí sử dụng đường bộ hơn 37,294 tỷ đồng của 13.269 lượt phương tiện.

.Xuân Hùng
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên