Triển khai xây dựng mô hình thôn nông thôn mới kiểu mẫu | Tháng Chín 23, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Năm 2017, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tỉnh được UBND tỉnh giao chủ trì, phối hợp với các địa phương lựa chọn 3 thôn, gồm: Xuân Lập, xã Ngọc Phụng (Thường Xuân); Bái Sơn, xã Hà Tiến (Hà Trung); thôn 3, xã Xuân Giang (Thọ Xuân) để triển khai xây dựng thí điểm thôn NTM kiểu mẫu.

Để các địa phương có cơ sở triển khai, Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh đã dự thảo tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu. Hiện nay, các địa phương đang tập trung rà soát, đánh giá thực trạng và lập đề án xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Đồng thời, tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các thôn tổ chức triển khai thực hiện các tiêu chí, phấn đấu đến  quý II năm 2018, các địa phương hoàn thành mô hình thí điểm thôn NTM kiểu mẫu.

Ngoài ra, một số thôn, bản sau khi đạt chuẩn NTM tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí để tiếp tục xây dựng thôn, bản NTM kiểu mẫu. Cụ thể, huyện Vĩnh Lộc có 1 thôn; huyện Thọ Xuân có 2 thôn; huyện Như Thanh có 1 thôn; Ngọc Lặc có 4 thôn; Bá Thước có 1 thôn; Thạch Thành có 2 thôn.

.Tr.T
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Năm 2017, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tỉnh được UBND tỉnh giao chủ trì, phối hợp với các địa phương lựa chọn 3 thôn, gồm: Xuân Lập, xã Ngọc Phụng (Thường Xuân); Bái Sơn, xã Hà Tiến (Hà Trung); thôn 3, xã Xuân Giang (Thọ Xuân) để triển khai xây dựng thí điểm thôn NTM kiểu mẫu.

Để các địa phương có cơ sở triển khai, Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh đã dự thảo tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu. Hiện nay, các địa phương đang tập trung rà soát, đánh giá thực trạng và lập đề án xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Đồng thời, tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các thôn tổ chức triển khai thực hiện các tiêu chí, phấn đấu đến  quý II năm 2018, các địa phương hoàn thành mô hình thí điểm thôn NTM kiểu mẫu.

Ngoài ra, một số thôn, bản sau khi đạt chuẩn NTM tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí để tiếp tục xây dựng thôn, bản NTM kiểu mẫu. Cụ thể, huyện Vĩnh Lộc có 1 thôn; huyện Thọ Xuân có 2 thôn; huyện Như Thanh có 1 thôn; Ngọc Lặc có 4 thôn; Bá Thước có 1 thôn; Thạch Thành có 2 thôn.

.Tr.T
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên