Triển khai kế hoạch tổ chức đại hội hội NNCĐDC/đioxin các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023 | Tháng Chín 22, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Sáng 22-9, Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC)/đioxin tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức đại hội hội NNCĐDC/đioxin các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt văn bản hướng dẫn của Trung ương Hội NNCĐDC/đioxin Việt Nam về việc tổ chức đại hội hội NNCĐDC/đioxin các cấp; công văn của Sở Nội vụ về việc tổ chức Đại hội Hội NNCĐDC/đioxin tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2018-2023… Theo đó Hội NNCĐDC/đioxin tỉnh đã hướng dẫn, yêu cầu các cấp hội cơ sở phải chuẩn bị kỹ báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động công tác hội nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của hội trong nhiệm kỳ 2018-2023, thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Hội hoặc công nhận thực hiện Điều lệ Hội NNCĐDC/đioxin Việt Nam. Trong quá trình chuẩn bị về nội dung, nhân sự ban chấp hành phải đầy đủ, chặt chẽ, bảo đảm đúng nguyên tắc theo Điều lệ Hội. Thực hiện đúng phương châm “Đoàn kết – nghĩa tình – trách nhiệm – vì nạn nhân chất độc da cam”. Tổ chức đại hội phải coi trọng chất lượng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức và bảo đảm thời gian đề ra.
.Mai Phương
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Sáng 22-9, Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC)/đioxin tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức đại hội hội NNCĐDC/đioxin các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt văn bản hướng dẫn của Trung ương Hội NNCĐDC/đioxin Việt Nam về việc tổ chức đại hội hội NNCĐDC/đioxin các cấp; công văn của Sở Nội vụ về việc tổ chức Đại hội Hội NNCĐDC/đioxin tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2018-2023… Theo đó Hội NNCĐDC/đioxin tỉnh đã hướng dẫn, yêu cầu các cấp hội cơ sở phải chuẩn bị kỹ báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động công tác hội nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của hội trong nhiệm kỳ 2018-2023, thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Hội hoặc công nhận thực hiện Điều lệ Hội NNCĐDC/đioxin Việt Nam. Trong quá trình chuẩn bị về nội dung, nhân sự ban chấp hành phải đầy đủ, chặt chẽ, bảo đảm đúng nguyên tắc theo Điều lệ Hội. Thực hiện đúng phương châm “Đoàn kết – nghĩa tình – trách nhiệm – vì nạn nhân chất độc da cam”. Tổ chức đại hội phải coi trọng chất lượng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức và bảo đảm thời gian đề ra.
.Mai Phương
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên