Triển khai hỗ trợ các bản đồng bào Mông, huyện Quan Sơn | Tháng Mười 14, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Đồng bào Mông, huyện Quan Sơn sống tập trung ở 3 bản Mùa Xuân, Xía Nọi (xã Sơn Thủy), Ché Lầu (xã Na Mèo) với 186 hộ, 920 nhân khẩu.

Với mục tiêu phát triển kinh tế, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao trình độ dân trí cho người dân 3 bản trên, ngày 2-6-2016, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2009/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Ổn định sản xuất, đời sống và phát triển kinh tế – xã hội các bản dân tộc Mông, huyện Quan Sơn, giai đoạn 2016 -2020”. Trong đó, tỉnh tập trung đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, gồm: Đường giao thông, điện lưới, thủy lợi, nước sinh hoạt tập trung, trường học, nhà văn hóa, nhà y tế, nhà ở giáo viên ở các bản, trạm truyền thanh không dây. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ triển khai các chương trình hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp, khai hoang lúa nước, bố trí sắp xếp dân cư, làm nhà ở, bảo tồn văn hóa… của đồng bào Mông.

Năm 2017, tỉnh đã bố trí 5,7 tỷ đồng để đầu tư xây dựng công trình đường giao thông từ bản Son đi bản Ché Lầu (xã Sơn Thủy) với chiều dài 1,8 km. Hiện nay, chủ đầu tư đang lựa chọn đơn vị tư vấn đi khảo sát thiết kế công trình và chuẩn bị các bước đầu tư.

.Hòa Bình
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Đồng bào Mông, huyện Quan Sơn sống tập trung ở 3 bản Mùa Xuân, Xía Nọi (xã Sơn Thủy), Ché Lầu (xã Na Mèo) với 186 hộ, 920 nhân khẩu.

Với mục tiêu phát triển kinh tế, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao trình độ dân trí cho người dân 3 bản trên, ngày 2-6-2016, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2009/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Ổn định sản xuất, đời sống và phát triển kinh tế – xã hội các bản dân tộc Mông, huyện Quan Sơn, giai đoạn 2016 -2020”. Trong đó, tỉnh tập trung đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, gồm: Đường giao thông, điện lưới, thủy lợi, nước sinh hoạt tập trung, trường học, nhà văn hóa, nhà y tế, nhà ở giáo viên ở các bản, trạm truyền thanh không dây. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ triển khai các chương trình hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp, khai hoang lúa nước, bố trí sắp xếp dân cư, làm nhà ở, bảo tồn văn hóa… của đồng bào Mông.

Năm 2017, tỉnh đã bố trí 5,7 tỷ đồng để đầu tư xây dựng công trình đường giao thông từ bản Son đi bản Ché Lầu (xã Sơn Thủy) với chiều dài 1,8 km. Hiện nay, chủ đầu tư đang lựa chọn đơn vị tư vấn đi khảo sát thiết kế công trình và chuẩn bị các bước đầu tư.

.Hòa Bình
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên