Trên 13.500 lượt hộ nghèo ở Bá Thước được vay vốn phát triển kinh tế | Tháng Bảy 29, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bá Thước đã tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội ủy thác vay vốn với 356 tổ tiết kiệm và vốn vay ở 23 xã, thị trấn để người dân tiếp cận gần hơn với nguồn vốn; đồng thời phổ biến, hướng dẫn các hộ vay vốn sử dụng hiệu quả nguồn vốn.

Ngoài ra, phòng giao dịch đang triển khai các chương trình cho vay mới, như: Vay đối với đối tượng sau cai nghiện ma túy, cải tạo xây nhà ở xã hội cho các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách. Tính đến tháng 7-2017, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bá Thước đã thực hiện cho vay 16 chương trình tín dụng, với tổng dư nợ trên 361.123 triệu đồng; trong đó dư nợ cho vay hộ nghèo đạt trên 138.282 triệu đồng,  hộ cận nghèo trên 81 tỷ đồng…, với trên 13.500 lượt hộ nghèo được vay phát triển kinh tế.
.Thiện Nhân
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bá Thước đã tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội ủy thác vay vốn với 356 tổ tiết kiệm và vốn vay ở 23 xã, thị trấn để người dân tiếp cận gần hơn với nguồn vốn; đồng thời phổ biến, hướng dẫn các hộ vay vốn sử dụng hiệu quả nguồn vốn.

Ngoài ra, phòng giao dịch đang triển khai các chương trình cho vay mới, như: Vay đối với đối tượng sau cai nghiện ma túy, cải tạo xây nhà ở xã hội cho các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách. Tính đến tháng 7-2017, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bá Thước đã thực hiện cho vay 16 chương trình tín dụng, với tổng dư nợ trên 361.123 triệu đồng; trong đó dư nợ cho vay hộ nghèo đạt trên 138.282 triệu đồng,  hộ cận nghèo trên 81 tỷ đồng…, với trên 13.500 lượt hộ nghèo được vay phát triển kinh tế.
.Thiện Nhân
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên