Trao 20 con bò giống sinh sản cho các gia đình chính sách huyện Thạch Thành | Tháng Bảy 30, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Huyện Thạch Thành vừa tổ chức trao tặng bò cái sinh sản cho các gia đình chính sách, người có công với các mạng.

Theo đó, 20 con bò cái sinh sản đã được đại diện các ngành chức năng của huyện trực tiếp trao tặng cho các gia đình chính sách tại các xã Thạch Cẩm, Thạch Sơn, Thành Vinh, Ngọc Trạo.

Từ đầu năm 2017 đến nay, bằng các nguồn vốn huy động hợp pháp, huyện Thạch Thành đầu tư phát triển ngân hàng bò được 192 con. Số bò này đã được Ủy ban MTTQ huyện và các địa phương trao cho các hộ gia đình thương binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách, hộ nghèo, giúp họ có thêm điều kiện để phát triển chăn nuôi, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trần Hiền
(Đài TT-TH Thạch Thành)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Huyện Thạch Thành vừa tổ chức trao tặng bò cái sinh sản cho các gia đình chính sách, người có công với các mạng.

Theo đó, 20 con bò cái sinh sản đã được đại diện các ngành chức năng của huyện trực tiếp trao tặng cho các gia đình chính sách tại các xã Thạch Cẩm, Thạch Sơn, Thành Vinh, Ngọc Trạo.

Từ đầu năm 2017 đến nay, bằng các nguồn vốn huy động hợp pháp, huyện Thạch Thành đầu tư phát triển ngân hàng bò được 192 con. Số bò này đã được Ủy ban MTTQ huyện và các địa phương trao cho các hộ gia đình thương binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách, hộ nghèo, giúp họ có thêm điều kiện để phát triển chăn nuôi, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trần Hiền
(Đài TT-TH Thạch Thành)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên