TP Thanh Hóa: 12 phố, thôn được công nhận danh hiệu “Tổ dân phố, thôn kiểu mẫu” | Tháng Mười Một 19, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Thực hiện Quyết định số 488/2014/QĐ–UBND về việc ban hành quy định các tiêu chí kiểu mẫu và trình tự, thủ tục xét công nhận các danh hiệu kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH quê hương, đất nước giai đoạn 2014-2020.

 Ngay từ đầu năm 2017 Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố đã tiếp nhận 24 hồ sơ của các phường, xã đề nghị công nhận danh hiệu “Tổ dân phố, thôn kiểu mẫu” năm 2016. Đến nay, qua kiểm tra, thẩm định, đã có 12  phố, thôn  được công nhận danh hiệu “Tổ dân phố, thôn kiểu mẫu” gồm các phố, thôn: Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên; phố 10, phường Ba Đình; phố Bắc Đội Cung 1, phố Nam Đội Cung 1, phố Đội Cung 2, thuộc phường Trường Thi; phố Đông Bắc Ga 1, phố Đông Bắc Ga 2, phố Cầu Hạc, phố Đội Cung 1, phố Đội Cung 3, thuộc phường Đông Thọ; thôn Quan Nội 2, xã Hoằng Anh; thôn 4, xã Quảng Phú.

Để thực hiện tốt Quyết định 488 của UBND tỉnh, vừa qua UBND TP Thanh Hóa đã có  văn bản yêu cầu chủ tịch UBND các phường, xã tập trung chỉ đạo các phố, thôn rà soát các tiêu chí kiểu mẫu, tổ dân phố, thôn nào đủ tiêu chuẩn thì làm hồ sơ đề nghị thành phố công nhận danh hiệu “Tổ dân phố, thôn kiểu mẫu”, đối với các phố, thôn còn tiêu chí chưa đạt thì tập trung chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu mỗi phường, xã phải có ít nhất 2 mô hình kiểu mẫu trong năm 2017.

.Việt Linh
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Thực hiện Quyết định số 488/2014/QĐ–UBND về việc ban hành quy định các tiêu chí kiểu mẫu và trình tự, thủ tục xét công nhận các danh hiệu kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH quê hương, đất nước giai đoạn 2014-2020.

 Ngay từ đầu năm 2017 Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố đã tiếp nhận 24 hồ sơ của các phường, xã đề nghị công nhận danh hiệu “Tổ dân phố, thôn kiểu mẫu” năm 2016. Đến nay, qua kiểm tra, thẩm định, đã có 12  phố, thôn  được công nhận danh hiệu “Tổ dân phố, thôn kiểu mẫu” gồm các phố, thôn: Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên; phố 10, phường Ba Đình; phố Bắc Đội Cung 1, phố Nam Đội Cung 1, phố Đội Cung 2, thuộc phường Trường Thi; phố Đông Bắc Ga 1, phố Đông Bắc Ga 2, phố Cầu Hạc, phố Đội Cung 1, phố Đội Cung 3, thuộc phường Đông Thọ; thôn Quan Nội 2, xã Hoằng Anh; thôn 4, xã Quảng Phú.

Để thực hiện tốt Quyết định 488 của UBND tỉnh, vừa qua UBND TP Thanh Hóa đã có  văn bản yêu cầu chủ tịch UBND các phường, xã tập trung chỉ đạo các phố, thôn rà soát các tiêu chí kiểu mẫu, tổ dân phố, thôn nào đủ tiêu chuẩn thì làm hồ sơ đề nghị thành phố công nhận danh hiệu “Tổ dân phố, thôn kiểu mẫu”, đối với các phố, thôn còn tiêu chí chưa đạt thì tập trung chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu mỗi phường, xã phải có ít nhất 2 mô hình kiểu mẫu trong năm 2017.

.Việt Linh
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên