TP Sầm Sơn: Tăng cường quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản | Tháng Bảy 19, 2017

(Sự kiện) - (THO) - TP Sầm Sơn hiện có 78 cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp, nông, lâm, thủy sản, trong đó có 12 cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, 10 cơ sở sản xuất và kinh doanh nông, lâm sản, 56 cơ sở kinh doanh thủy sản. Ngoài ra, trên địa bàn còn có hơn 100 hộ sản xuất và kinh doanh nước mắm, đưa ra thị trường trên 4 triệu lít sản phẩm mỗi năm.

Để tăng cường công tác bảo đảm chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm (ATTP), UBND thành phố đã tổ chức rà soát các hộ kinh doanh giết mổ trên địa bàn, sau khi rà soát, thành phố đang vận động các điểm giết mổ nhỏ lẻ quy mô hộ gia đình đưa vào khu giết mổ tập trung đã được đầu tư xây dựng để bảo đảm vệ sinh ATTP, thuận tiện cho cơ quan thú y kiểm soát giết mổ; xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu thực hiện chợ  bảo đảm tiêu chí ATTP cho 7 chợ trên địa bàn; xây dựng 1 gian hàng kinh doanh thực phẩm an toàn tại chợ Cột Đỏ và 1 mô hình sản xuất rau an toàn tập trung tại xã Quảng Hùng với diện tích 3,3 ha… Thực hiện năm cao điểm hành động vệ sinh ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn, thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, giết mổ gia súc, gia cầm, kinh doanh các sản phẩm từ động vật nâng cao trách nhiệm đối với sức khỏe cộng đồng, vì thế các cơ sở cơ bản đã tuân thủ và đáp ứng các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, vệ sinh ATTP. Ngoài ra, để nâng cao giá trị sản phẩm nước mắm,  UBND TP Sầm Sơn đã đề xuất với UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ xem xét phê duyệt và cho triển khai Dự án “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể  nước mắm Sầm Sơn dùng cho sản phẩm nước mắm Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa”. Hiện UBND thành phố đang phối hợp với các cơ sở chế biến nước mắm để thành lập ban vận động, tiến tới thành lập Hiệp Hội nước mắm Sầm Sơn, nhằm giúp người dân yên tâm đầu tư vào chế biến, phát triển sản phẩm vừa phục vụ tiêu dùng vừa cung cấp sản phẩm cho hoạt động du lịch.

 

Tuy nhiên, công tác quản lý Nhà nước về ATTP trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập do các cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa có tính chuyên nghiệp, nhận thức của các chủ cơ sở chưa đầy đủ, kinh doanh còn nhỏ lẻ, theo thời vụ nên khó khăn trong việc quản lý, kiểm tra, kiểm soát về ATTP; quản lý giết mổ gia súc, gia cầm tập trung chưa thực hiện được; năng lực quản lý chất lượng tại cơ sở còn hạn chế; việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP còn chậm; nhiều tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn, gây khó khăn trong việc kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm…

 

Để bảo đảm ATTP phục vụ tốt cho nhân dân và du khách, TP Sầm Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các quy định về quản lý vật tư nông nghiệp, quản lý về ATTP bằng nhiều hình thức để các cơ sở, hộ gia đình biết và nghiêm túc chấp hành theo đúng quy định; quan tâm xây dựng mô hình giết mổ tập trung, xây dựng các chuỗi nông sản thực phẩm an toàn; tăng cường thanh tra, kiểm tra thực phẩm lưu thông trên địa bàn, thực phẩm đưa vào các nhà hàng, khách sạn, nhằm từng bước đẩy lùi, ngăn chặn vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm.
.Bài và ảnh: Tô Hà
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - TP Sầm Sơn hiện có 78 cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp, nông, lâm, thủy sản, trong đó có 12 cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, 10 cơ sở sản xuất và kinh doanh nông, lâm sản, 56 cơ sở kinh doanh thủy sản. Ngoài ra, trên địa bàn còn có hơn 100 hộ sản xuất và kinh doanh nước mắm, đưa ra thị trường trên 4 triệu lít sản phẩm mỗi năm.

Để tăng cường công tác bảo đảm chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm (ATTP), UBND thành phố đã tổ chức rà soát các hộ kinh doanh giết mổ trên địa bàn, sau khi rà soát, thành phố đang vận động các điểm giết mổ nhỏ lẻ quy mô hộ gia đình đưa vào khu giết mổ tập trung đã được đầu tư xây dựng để bảo đảm vệ sinh ATTP, thuận tiện cho cơ quan thú y kiểm soát giết mổ; xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu thực hiện chợ  bảo đảm tiêu chí ATTP cho 7 chợ trên địa bàn; xây dựng 1 gian hàng kinh doanh thực phẩm an toàn tại chợ Cột Đỏ và 1 mô hình sản xuất rau an toàn tập trung tại xã Quảng Hùng với diện tích 3,3 ha… Thực hiện năm cao điểm hành động vệ sinh ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn, thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, giết mổ gia súc, gia cầm, kinh doanh các sản phẩm từ động vật nâng cao trách nhiệm đối với sức khỏe cộng đồng, vì thế các cơ sở cơ bản đã tuân thủ và đáp ứng các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, vệ sinh ATTP. Ngoài ra, để nâng cao giá trị sản phẩm nước mắm,  UBND TP Sầm Sơn đã đề xuất với UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ xem xét phê duyệt và cho triển khai Dự án “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể  nước mắm Sầm Sơn dùng cho sản phẩm nước mắm Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa”. Hiện UBND thành phố đang phối hợp với các cơ sở chế biến nước mắm để thành lập ban vận động, tiến tới thành lập Hiệp Hội nước mắm Sầm Sơn, nhằm giúp người dân yên tâm đầu tư vào chế biến, phát triển sản phẩm vừa phục vụ tiêu dùng vừa cung cấp sản phẩm cho hoạt động du lịch.

 

Tuy nhiên, công tác quản lý Nhà nước về ATTP trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập do các cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa có tính chuyên nghiệp, nhận thức của các chủ cơ sở chưa đầy đủ, kinh doanh còn nhỏ lẻ, theo thời vụ nên khó khăn trong việc quản lý, kiểm tra, kiểm soát về ATTP; quản lý giết mổ gia súc, gia cầm tập trung chưa thực hiện được; năng lực quản lý chất lượng tại cơ sở còn hạn chế; việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP còn chậm; nhiều tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn, gây khó khăn trong việc kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm…

 

Để bảo đảm ATTP phục vụ tốt cho nhân dân và du khách, TP Sầm Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các quy định về quản lý vật tư nông nghiệp, quản lý về ATTP bằng nhiều hình thức để các cơ sở, hộ gia đình biết và nghiêm túc chấp hành theo đúng quy định; quan tâm xây dựng mô hình giết mổ tập trung, xây dựng các chuỗi nông sản thực phẩm an toàn; tăng cường thanh tra, kiểm tra thực phẩm lưu thông trên địa bàn, thực phẩm đưa vào các nhà hàng, khách sạn, nhằm từng bước đẩy lùi, ngăn chặn vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm.
.Bài và ảnh: Tô Hà
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên