Toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho 30.800 lao động | Tháng Bảy 2, 2017

(Sự kiện) - (THO) - 6 tháng đầu năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu giải quyết việc làm mới cho 30.800 lao động. Trong đó, xuất khẩu lao động được 4.560 người; quyết định cho 8.402 lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tổ chức 14 phiên giao dịch việc làm với 130 lượt đơn vị tham gia tư vấn tuyển lao động và học nghề trực tiếp tại sàn giao dịch; tư vấn việc làm và học nghề cho 17.409 lượt người, qua đó, đã tuyển trực tiếp tại sàn được 6.193 lao động.

Trong thời gian tới, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến người dân, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nắm bắt các chính sách của Trung ương và  tỉnh về hỗ trợ, cho vay giải quyết việc làm, thị trường lao động và sàn giao dịch việc làm trên các phương tiện thông tin đại chúng; duy trì tổ chức sàn giao dịch việc làm thường xuyên định kỳ tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tuyển lao động, cung ứng lao động bảo đảm chất lượng theo yêu cầu của doanh nghiệp…

.Phan Nga
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - 6 tháng đầu năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu giải quyết việc làm mới cho 30.800 lao động. Trong đó, xuất khẩu lao động được 4.560 người; quyết định cho 8.402 lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tổ chức 14 phiên giao dịch việc làm với 130 lượt đơn vị tham gia tư vấn tuyển lao động và học nghề trực tiếp tại sàn giao dịch; tư vấn việc làm và học nghề cho 17.409 lượt người, qua đó, đã tuyển trực tiếp tại sàn được 6.193 lao động.

Trong thời gian tới, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến người dân, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nắm bắt các chính sách của Trung ương và  tỉnh về hỗ trợ, cho vay giải quyết việc làm, thị trường lao động và sàn giao dịch việc làm trên các phương tiện thông tin đại chúng; duy trì tổ chức sàn giao dịch việc làm thường xuyên định kỳ tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tuyển lao động, cung ứng lao động bảo đảm chất lượng theo yêu cầu của doanh nghiệp…

.Phan Nga
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên