Toàn tỉnh có 390 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới | Tháng Chín 22, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Thông tin từ Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, tính đến đầu tháng 9-2017, toàn tỉnh có 390 thôn, bản được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, các xã miền núi có 258 thôn, bản.

Trong triển khai thực hiện, các thôn, bản đã quan tâm, chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng để sớm hoàn thành các tiêu chí về giao thông, kênh mương nội đồng, nhà ở dân cư, nhà văn hóa thôn. Từ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước và  đóng góp của nhân dân, các địa phương đã đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp được 336,99 km kênh mương; 451,68 km đường ngõ, xóm và giao thông nội đồng; 389 nhà văn hóa và khu thể thao thôn; 11 trạm biến áp và 39,64 km đường dây hạ thế; 11.949 công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn hợp vệ sinh; 6.793 nhà ở dân cư và 397 cổng chào. Qua đó, góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn, phục vụ thiết thực đời sống, sinh hoạt và phát triển sản xuất của người dân.
.Tr.T
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Thông tin từ Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, tính đến đầu tháng 9-2017, toàn tỉnh có 390 thôn, bản được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, các xã miền núi có 258 thôn, bản.

Trong triển khai thực hiện, các thôn, bản đã quan tâm, chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng để sớm hoàn thành các tiêu chí về giao thông, kênh mương nội đồng, nhà ở dân cư, nhà văn hóa thôn. Từ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước và  đóng góp của nhân dân, các địa phương đã đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp được 336,99 km kênh mương; 451,68 km đường ngõ, xóm và giao thông nội đồng; 389 nhà văn hóa và khu thể thao thôn; 11 trạm biến áp và 39,64 km đường dây hạ thế; 11.949 công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn hợp vệ sinh; 6.793 nhà ở dân cư và 397 cổng chào. Qua đó, góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn, phục vụ thiết thực đời sống, sinh hoạt và phát triển sản xuất của người dân.
.Tr.T
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên