Toàn cảnh lễ đón Tổng thống Trump tại Phủ Chủ tịch | Tháng Mười Một 12, 2017

(Pháp luật - Xã Hội) - Dân trí Đúng 9h sáng nay, lễ đón Tổng thống Trump diễn ra ở Phủ Chủ tịch. Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì lễ đón và trực tiếp có cuộc hội đàm cấp nhà nước với Tổng thống Trump.

Toàn cảnh lễ đón Tổng thống Trump tại Phủ Chủ tịch

Toàn cảnh lễ đón Tổng thống Trump tại Phủ Chủ tịch
Phủ Chủ tịch trước giờ đón Tổng thống Trump. Ngoại trưởng Mỹ đã tới Phủ Chủ tịch trước khi Tổng thống Trump tới lễ đón.
Toàn cảnh lễ đón Tổng thống Trump tại Phủ Chủ tịch
Khoảng 9h sáng, Tổng thống Trump đến Phủ Chủ tịch trên chiếc xe Cadilac One.
Toàn cảnh lễ đón Tổng thống Trump tại Phủ Chủ tịch
Chủ Tịch nước Trần Đại Quang trực tiếp ra xe đón Tổng thống Trump.
Toàn cảnh lễ đón Tổng thống Trump tại Phủ Chủ tịch
Sau đó hai Nguyên thủ làm lê chào cờ tại Phủ Chủ tịch.
Toàn cảnh lễ đón Tổng thống Trump tại Phủ Chủ tịch
Toàn cảnh lễ đón Tổng thống Trump tại Phủ Chủ tịch
Tiếp đó là Lễ duyệt đội danh dự.
Toàn cảnh lễ đón Tổng thống Trump tại Phủ Chủ tịch
Toàn cảnh lễ đón Tổng thống Trump tại Phủ Chủ tịch
Toàn cảnh lễ đón Tổng thống Trump tại Phủ Chủ tịch
Hai Nguyên thủ cùng đi chào hỏi thành viên cùng đi trong đoàn.
Toàn cảnh lễ đón Tổng thống Trump tại Phủ Chủ tịch
Trước khi vào hội đàm cấp nhà nước bên trong Phủ Chủ tịch Tổng thống Trump được chào đón nồng nhiệt bởi các em thiếu nhi.
Toàn cảnh lễ đón Tổng thống Trump tại Phủ Chủ tịch

Hữu Nghị -Trọng Trinh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Pháp luật - Xã Hội) - Dân trí Đúng 9h sáng nay, lễ đón Tổng thống Trump diễn ra ở Phủ Chủ tịch. Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì lễ đón và trực tiếp có cuộc hội đàm cấp nhà nước với Tổng thống Trump.

Toàn cảnh lễ đón Tổng thống Trump tại Phủ Chủ tịch

Toàn cảnh lễ đón Tổng thống Trump tại Phủ Chủ tịch
Phủ Chủ tịch trước giờ đón Tổng thống Trump. Ngoại trưởng Mỹ đã tới Phủ Chủ tịch trước khi Tổng thống Trump tới lễ đón.
Toàn cảnh lễ đón Tổng thống Trump tại Phủ Chủ tịch
Khoảng 9h sáng, Tổng thống Trump đến Phủ Chủ tịch trên chiếc xe Cadilac One.
Toàn cảnh lễ đón Tổng thống Trump tại Phủ Chủ tịch
Chủ Tịch nước Trần Đại Quang trực tiếp ra xe đón Tổng thống Trump.
Toàn cảnh lễ đón Tổng thống Trump tại Phủ Chủ tịch
Sau đó hai Nguyên thủ làm lê chào cờ tại Phủ Chủ tịch.
Toàn cảnh lễ đón Tổng thống Trump tại Phủ Chủ tịch
Toàn cảnh lễ đón Tổng thống Trump tại Phủ Chủ tịch
Tiếp đó là Lễ duyệt đội danh dự.
Toàn cảnh lễ đón Tổng thống Trump tại Phủ Chủ tịch
Toàn cảnh lễ đón Tổng thống Trump tại Phủ Chủ tịch
Toàn cảnh lễ đón Tổng thống Trump tại Phủ Chủ tịch
Hai Nguyên thủ cùng đi chào hỏi thành viên cùng đi trong đoàn.
Toàn cảnh lễ đón Tổng thống Trump tại Phủ Chủ tịch
Trước khi vào hội đàm cấp nhà nước bên trong Phủ Chủ tịch Tổng thống Trump được chào đón nồng nhiệt bởi các em thiếu nhi.
Toàn cảnh lễ đón Tổng thống Trump tại Phủ Chủ tịch

Hữu Nghị -Trọng Trinh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên