Toản cảnh lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Phủ Chủ tịch | Tháng Mười Một 12, 2017

(Pháp luật - Xã Hội) - Dân trí 16h chiều nay, lễ đón Tổng Bí thư - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra tại Phủ Chủ tịch. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón.  >> Bắn 21 loạt đại bác chào mừng Chủ tịch Trung Quốc tới Việt Nam  >> Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình đến Hà Nội

Toản cảnh lễ đón Tổng Bí thư – Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Toản cảnh lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Phủ Chủ tịch

15h55, xe chở Tổng Bí thư – Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiến vào cổng chính của Phủ Chủ tịch.

Toản cảnh lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Phủ Chủ tịch

Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc bắt đầu nghi lễ chào cờ, cử hành quốc ca hai nước.

Toản cảnh lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Phủ Chủ tịch

Sau đó Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia duyệt đội danh dự.

Toản cảnh lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Phủ Chủ tịch
Toản cảnh lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Phủ Chủ tịch
Toản cảnh lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Phủ Chủ tịch

Hai nhà lãnh đạo có màn chào hỏi thành viên hai đoàn dự lễ đón.

Toản cảnh lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Phủ Chủ tịch

Tiếp đó Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình di chuyển từ Phủ Chủ tịch sang Văn phòng Trung ương Đảng, giữa hai hàng thiếu nhi cầm cờ vẫy chào.

Toản cảnh lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Phủ Chủ tịch

Trong khi đó, bên Hoàng Thành Thăng Long, 21 phát đại bác cũng được bắn khi hai nhà lãnh đạo làm lễ chào cờ.

Toản cảnh lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Phủ Chủ tịch
Toản cảnh lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Phủ Chủ tịch
Toản cảnh lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Phủ Chủ tịch

Bắn đại bác là nghi thức chào đón trang trọng nhất trong các hoạt động ngoại giao

Trọng Trinh – Nguyễn Dương

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Pháp luật - Xã Hội) - Dân trí 16h chiều nay, lễ đón Tổng Bí thư - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra tại Phủ Chủ tịch. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón.  >> Bắn 21 loạt đại bác chào mừng Chủ tịch Trung Quốc tới Việt Nam  >> Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình đến Hà Nội

Toản cảnh lễ đón Tổng Bí thư – Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Toản cảnh lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Phủ Chủ tịch

15h55, xe chở Tổng Bí thư – Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiến vào cổng chính của Phủ Chủ tịch.

Toản cảnh lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Phủ Chủ tịch

Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc bắt đầu nghi lễ chào cờ, cử hành quốc ca hai nước.

Toản cảnh lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Phủ Chủ tịch

Sau đó Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia duyệt đội danh dự.

Toản cảnh lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Phủ Chủ tịch
Toản cảnh lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Phủ Chủ tịch
Toản cảnh lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Phủ Chủ tịch

Hai nhà lãnh đạo có màn chào hỏi thành viên hai đoàn dự lễ đón.

Toản cảnh lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Phủ Chủ tịch

Tiếp đó Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình di chuyển từ Phủ Chủ tịch sang Văn phòng Trung ương Đảng, giữa hai hàng thiếu nhi cầm cờ vẫy chào.

Toản cảnh lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Phủ Chủ tịch

Trong khi đó, bên Hoàng Thành Thăng Long, 21 phát đại bác cũng được bắn khi hai nhà lãnh đạo làm lễ chào cờ.

Toản cảnh lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Phủ Chủ tịch
Toản cảnh lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Phủ Chủ tịch
Toản cảnh lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Phủ Chủ tịch

Bắn đại bác là nghi thức chào đón trang trọng nhất trong các hoạt động ngoại giao

Trọng Trinh – Nguyễn Dương

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên