Tiêu chí, quy trình công nhận chợ, siêu thị, trung tâm thương mại đạt chuẩn về PCCC | Tháng Bảy 1, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 420 chợ, siêu thị, trung tâm thương mại (TTTM) (gọi tắt là chợ) trong đó có 92 chợ kiên cố, bán kiên cố và 17 siêu thị, TTTM thuộc diện quản lý về PCCC.

Trong những năm qua, công tác đảm bảo an toàn PCCC tại các chợ trên địa bàn tỉnh đã được cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành chức năng quan tâm chỉ đạo và có chuyển biến tích cực từ xây dựng, củng cố lực lượng, phương tiện tại chỗ cho đến kinh phí đầu tư cho hoạt động PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) do đó trong thời gian qua chưa xảy ra các vụ cháy, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Tuy nhiên, công tác bảo đảm an toàn PCCC tại các chợ vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến cháy, nổ, đe dọa đến tính mạng, tài sản, đời sống, sinh hoạt của tiểu thương kinh doanh và người dân.

Để thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về PCCC, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế về PCCC nhằm phòng ngừa hạn chế đến mức thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, ngày 3-5-2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1436/QĐ-UBND ban hành tiêu chí, quy trình công nhận chợ, siêu thị, TTTM đạt chuẩn về PCCC. Quyết định quy định cụ thể 19 tiêu chí để bảo đảm chợ đạt chuẩn về PCCC theo quy định tại Phụ lục I Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31-7-2014 và quy trình công nhận chợ đạt chuẩn về PCCC, gồm: Điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thời hạn thực hiện.

Tỉnh Thanh Hóa phấn đấu giai đoạn 2017 – 2018, hoàn thành việc xây dựng chợ đạt chuẩn về PCCC đối với 100% các chợ hạng 1; mỗi huyện, thị xã, thành phố có ít nhất 1 chợ đạt chuẩn về PCCC; giai đoạn 2019 – 2020 tiếp tục nhân rộng đối với các chợ hạng 2, hạng 3 trên địa bàn tỉnh, đến năm 2021 hoàn thành cơ bản việc xây dựng chợ đạt chuẩn về PCCC và duy trì thực hiện trong những năm tiếp theo.

.Phan Nga
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 420 chợ, siêu thị, trung tâm thương mại (TTTM) (gọi tắt là chợ) trong đó có 92 chợ kiên cố, bán kiên cố và 17 siêu thị, TTTM thuộc diện quản lý về PCCC.

Trong những năm qua, công tác đảm bảo an toàn PCCC tại các chợ trên địa bàn tỉnh đã được cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành chức năng quan tâm chỉ đạo và có chuyển biến tích cực từ xây dựng, củng cố lực lượng, phương tiện tại chỗ cho đến kinh phí đầu tư cho hoạt động PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) do đó trong thời gian qua chưa xảy ra các vụ cháy, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Tuy nhiên, công tác bảo đảm an toàn PCCC tại các chợ vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến cháy, nổ, đe dọa đến tính mạng, tài sản, đời sống, sinh hoạt của tiểu thương kinh doanh và người dân.

Để thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về PCCC, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế về PCCC nhằm phòng ngừa hạn chế đến mức thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, ngày 3-5-2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1436/QĐ-UBND ban hành tiêu chí, quy trình công nhận chợ, siêu thị, TTTM đạt chuẩn về PCCC. Quyết định quy định cụ thể 19 tiêu chí để bảo đảm chợ đạt chuẩn về PCCC theo quy định tại Phụ lục I Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31-7-2014 và quy trình công nhận chợ đạt chuẩn về PCCC, gồm: Điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thời hạn thực hiện.

Tỉnh Thanh Hóa phấn đấu giai đoạn 2017 – 2018, hoàn thành việc xây dựng chợ đạt chuẩn về PCCC đối với 100% các chợ hạng 1; mỗi huyện, thị xã, thành phố có ít nhất 1 chợ đạt chuẩn về PCCC; giai đoạn 2019 – 2020 tiếp tục nhân rộng đối với các chợ hạng 2, hạng 3 trên địa bàn tỉnh, đến năm 2021 hoàn thành cơ bản việc xây dựng chợ đạt chuẩn về PCCC và duy trì thực hiện trong những năm tiếp theo.

.Phan Nga
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên