Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội | Tháng Bảy 14, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Xác định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, từ đầu năm đến nay Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (gọi tắt là liên hiệp hội) đã chỉ đạo các hội thành viên trực thuộc tích cực tham gia các hoạt động tư vấn và hội đồng khoa học chuyên ngành vào một số chính sách, đề án lớn của tỉnh, ngành, địa phương bảo đảm chất lượng. Trong đó, liên hiệp hội đã thực hiện phản biện được 4 đề án do UBND tỉnh giao.

Ngoài ra, nhiều thành viên như: Hội Luật gia, Hội Dược học, Hội Dân tộc học và Nhân học… đã tham gia đóng góp vào 248 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp huyện và 59 dự thảo văn bản pháp luật của Trung ương, của HĐND và UBND tỉnh. Đối với các đơn vị liên kết, các thành viên đã tích cực tham gia đóng góp vào cơ chế, chính sách, các chương trình, dự án liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp của địa phương như: Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2020; quy định về quy trình tiếp nhận, xử lý các phản ánh kiến nghị và đề xuất của doanh nghiệp; đề án di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường…
.Duy Sơn
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Xác định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, từ đầu năm đến nay Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (gọi tắt là liên hiệp hội) đã chỉ đạo các hội thành viên trực thuộc tích cực tham gia các hoạt động tư vấn và hội đồng khoa học chuyên ngành vào một số chính sách, đề án lớn của tỉnh, ngành, địa phương bảo đảm chất lượng. Trong đó, liên hiệp hội đã thực hiện phản biện được 4 đề án do UBND tỉnh giao.

Ngoài ra, nhiều thành viên như: Hội Luật gia, Hội Dược học, Hội Dân tộc học và Nhân học… đã tham gia đóng góp vào 248 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp huyện và 59 dự thảo văn bản pháp luật của Trung ương, của HĐND và UBND tỉnh. Đối với các đơn vị liên kết, các thành viên đã tích cực tham gia đóng góp vào cơ chế, chính sách, các chương trình, dự án liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp của địa phương như: Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2020; quy định về quy trình tiếp nhận, xử lý các phản ánh kiến nghị và đề xuất của doanh nghiệp; đề án di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường…
.Duy Sơn
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên