Tiến hành kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy các cơ sở đang đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh | Tháng Mười Một 18, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-CSPCCC-P3, ngày 17-10-2017 của Giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỉnh, trong thời gian từ ngày 15-10 đến ngày 25-11, Cảnh sát PCCC tỉnh tiến hành tổng kiểm tra PCCC các cơ sở đang đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối tượng kiểm tra là các công trình đang trong quá trình xây dựng đã được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC; chưa tổ chức nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động; các công trình cải tạo, mở rộng, thay đổi tính chất sử dụng thuộc diện phải thẩm duyệt về PCCC.

Nội dung kiểm tra tập trung vào các vấn đề như: Trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc lập dự án thiết kế; công tác tổ chức thi công, kiểm tra, giám sát thi công theo đúng thiết kế về PCCC đã được thẩm duyệt; cách bố trí sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn, công tác tổ chức kiểm tra an toàn PCCC theo quy định. Ngoài ra sẽ tiến hành kiểm tra trách nhiệm của các đơn vị tư vấn dự án, giám sát thi công, tư vấn thiết kế và nhà thầu thi công xây dựng trong việc thực hiện các nội dung về đảm bảo an toàn PCCC.

Thông qua việc kiểm tra nhằm đánh giá tình hình chấp hành các quy định về PCCC của các cơ sở đang đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, từ đó kịp thời hướng dẫn các cơ sở thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về PCCC trong quá trình đầu tư, xây dựng dự án, công trình.

. N.N, (Cảnh sát PCCC tỉnh)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-CSPCCC-P3, ngày 17-10-2017 của Giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỉnh, trong thời gian từ ngày 15-10 đến ngày 25-11, Cảnh sát PCCC tỉnh tiến hành tổng kiểm tra PCCC các cơ sở đang đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối tượng kiểm tra là các công trình đang trong quá trình xây dựng đã được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC; chưa tổ chức nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động; các công trình cải tạo, mở rộng, thay đổi tính chất sử dụng thuộc diện phải thẩm duyệt về PCCC.

Nội dung kiểm tra tập trung vào các vấn đề như: Trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc lập dự án thiết kế; công tác tổ chức thi công, kiểm tra, giám sát thi công theo đúng thiết kế về PCCC đã được thẩm duyệt; cách bố trí sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn, công tác tổ chức kiểm tra an toàn PCCC theo quy định. Ngoài ra sẽ tiến hành kiểm tra trách nhiệm của các đơn vị tư vấn dự án, giám sát thi công, tư vấn thiết kế và nhà thầu thi công xây dựng trong việc thực hiện các nội dung về đảm bảo an toàn PCCC.

Thông qua việc kiểm tra nhằm đánh giá tình hình chấp hành các quy định về PCCC của các cơ sở đang đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, từ đó kịp thời hướng dẫn các cơ sở thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về PCCC trong quá trình đầu tư, xây dựng dự án, công trình.

. N.N, (Cảnh sát PCCC tỉnh)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên