Thực hiện chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 | Tháng Sáu 30, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Ngày 28-6, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND về việc thực hiện chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020.

Mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, năng lực chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội, các cơ quan, đơn vị, của cán bộ đảng viên và quân chúng nhân dân về phòng, chống ma túy. Đồng thời, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy với nội dung, hình thức, thời lượng phù hợp cho tất cả xã, phường, thị trấn, trường học, khu công nghiệp nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên và toàn dân trong phòng, chống ma túy. Phấn đấu hàng năm số vụ phát hiện, bắt giữ tăng 10% so với năm trước; không để phát sinh các điểm, tụ điểm phức tạp mới về ma túy; mỗi năm triệt xóa 40% số điểm và tụ điểm hiện có; không để các tụ điểm ma túy tồn tại quá 1 năm kể từ khi phát hiện; không để xảy ra tình trạng trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy, phát hiện triệt phá 100% diện tích cây chứa chất ma túy.


Bên cạnh đó, phấn đấu hạn chế phát sinh người nghiện mới, mỗi năm giảm 1% người nghiện có hồ sơ quản lý đủ tiêu chuẩn đưa ra khỏi diện; 100% người nghiện được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện, đến năm 2020 có 60% người nghiện ma túy được điều trị thay thế bằng Methadol; giảm ít nhất 1% số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy, đến năm 2020 có hơn 20% số xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma túy giảm mức độ phức tạp so với năm 2017. Mỗi năm, mỗi huyện, thị xã, thành phố phải xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn.


Xem toàn văn Kế hoạch tại đây.

BĐT (Nguồn: UBND tỉnh)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Ngày 28-6, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND về việc thực hiện chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020.

Mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, năng lực chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội, các cơ quan, đơn vị, của cán bộ đảng viên và quân chúng nhân dân về phòng, chống ma túy. Đồng thời, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy với nội dung, hình thức, thời lượng phù hợp cho tất cả xã, phường, thị trấn, trường học, khu công nghiệp nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên và toàn dân trong phòng, chống ma túy. Phấn đấu hàng năm số vụ phát hiện, bắt giữ tăng 10% so với năm trước; không để phát sinh các điểm, tụ điểm phức tạp mới về ma túy; mỗi năm triệt xóa 40% số điểm và tụ điểm hiện có; không để các tụ điểm ma túy tồn tại quá 1 năm kể từ khi phát hiện; không để xảy ra tình trạng trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy, phát hiện triệt phá 100% diện tích cây chứa chất ma túy.


Bên cạnh đó, phấn đấu hạn chế phát sinh người nghiện mới, mỗi năm giảm 1% người nghiện có hồ sơ quản lý đủ tiêu chuẩn đưa ra khỏi diện; 100% người nghiện được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện, đến năm 2020 có 60% người nghiện ma túy được điều trị thay thế bằng Methadol; giảm ít nhất 1% số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy, đến năm 2020 có hơn 20% số xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma túy giảm mức độ phức tạp so với năm 2017. Mỗi năm, mỗi huyện, thị xã, thành phố phải xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn.


Xem toàn văn Kế hoạch tại đây.

BĐT (Nguồn: UBND tỉnh)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên
Tags: ,