Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng | Tháng Chín 21, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Ngày 19-9, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 161/KH-UBND về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2 theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình có một hoặc nhiều người có công với cách mạng có nhà ở bị hư hỏng, dột nát để các hộ gia đình xây dựng nhà ở mới hoặc sửa chữa nhà ở hiện có, đảm bảo nâng cao điều kiện nhà ở của người có công với cách mạng. Việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng phải đảm bảo công khai, minh bạch, tránh thất thoát, phân bổ đúng thứ tự ưu tiên, công bằng, hợp lý các nguồn hỗ trợ; đồng thời thực hiện theo phương châm Nhà nước hỗ trợ và khuyến khích cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp để xây dựng mới nhà ở bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng hộ gia đình…

Thời gian thực hiện kế hoạch hỗ trợ xây dựng, cải tạo nhà ở dứt điểm trong 2 năm, 2017  và 2018. Nguồn vốn được trích từ nguồn ngân sách Nhà nước, theo đó hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ đối với những hộ gia đình phải phá dỡ để xây mới nhà ở và 20 triệu đồng/hộ đối với những hộ gia đình phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở.

Mục tiêu nhằm hỗ trợ nhà ở cho khoảng 25.157 hộ (trong đó có 11.704 hộ xây mới và 13.453 hộ sửa chữa) gia đình có người có công với cách mạng, đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định. 

Xem toàn văn kế hoạch tại đây.

BĐT (Nguồn: UBND tỉnh)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Ngày 19-9, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 161/KH-UBND về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2 theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình có một hoặc nhiều người có công với cách mạng có nhà ở bị hư hỏng, dột nát để các hộ gia đình xây dựng nhà ở mới hoặc sửa chữa nhà ở hiện có, đảm bảo nâng cao điều kiện nhà ở của người có công với cách mạng. Việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng phải đảm bảo công khai, minh bạch, tránh thất thoát, phân bổ đúng thứ tự ưu tiên, công bằng, hợp lý các nguồn hỗ trợ; đồng thời thực hiện theo phương châm Nhà nước hỗ trợ và khuyến khích cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp để xây dựng mới nhà ở bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng hộ gia đình…

Thời gian thực hiện kế hoạch hỗ trợ xây dựng, cải tạo nhà ở dứt điểm trong 2 năm, 2017  và 2018. Nguồn vốn được trích từ nguồn ngân sách Nhà nước, theo đó hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ đối với những hộ gia đình phải phá dỡ để xây mới nhà ở và 20 triệu đồng/hộ đối với những hộ gia đình phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở.

Mục tiêu nhằm hỗ trợ nhà ở cho khoảng 25.157 hộ (trong đó có 11.704 hộ xây mới và 13.453 hộ sửa chữa) gia đình có người có công với cách mạng, đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định. 

Xem toàn văn kế hoạch tại đây.

BĐT (Nguồn: UBND tỉnh)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên