Thu hồi quy chế phát ngôn báo chí có điểm không phù hợp với Luật Báo chí | Tháng Mười 13, 2017

(Pháp luật - Xã Hội) - Dân trí Ngày 13/10, UBND tỉnh Cà Mau có quyết định thu hồi và hủy bỏ Quyết định ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh này, được ban hành ngày 29/9 có điểm không phù hợp với Luật Báo chí.

Trước đó, ngày 29/9, ông Thân Đức Hưởng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ký ban hành Quyết định số 1627/QĐ-UBND, ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Cà Mau (gọi tắt là Quy chế).

Trong đó, tại Điều 9, khoản 3 của Quy chế nêu rõ: “Nhà báo, phóng viên không được dùng những ý kiến phát biểu tại hội nghị, hội thảo, các cuộc gặp gỡ, trao đổi, nói chuyện có nhà báo tham dự để thông tin trên báo chí hoặc chuyển thành bài phỏng vấn nếu không được sự đồng ý của người phát biểu”.

Trong khi đó, tại Điều 40, Luật Báo chí năm 2016 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2017) chỉ quy định: “Nhà báo không được dùng những ý kiến phát biểu tại hội nghị, hội thảo, các cuộc gặp gỡ, trao đổi, nói chuyện có nhà báo tham dự để chuyển thành bài phỏng vấn nếu không được sự đồng ý của người phát biểu”.

Như vậy, việc Quy chế phát ngôn của tỉnh Cà Mau đưa thêm ý “không được dùng những ý kiến phát biểu tại hội nghị, hội thảo, các cuộc gặp gỡ, trao đổi, nói chuyện có nhà báo tham dự để thông tin trên báo chí” là không phù hợp với Luật Báo chí năm 2016.

Thu hồi quy chế phát ngôn báo chí có điểm không phù hợp với Luật Báo chí
Điều 9, khoản 3 Quy chế phát ngôn báo chí của tỉnh Cà Mau có điểm không phù hợp với Luật Báo chí.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Văn Đen – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau, cho rằng, Quy chế phát ngôn báo chí của tỉnh Cà Mau được xây dựng dựa trên nền Nghị định 09 của Chính phủ và Luật Báo chí. Trong Quy chế có một chi tiết tại Điều 9, khoản 3 bổ sung thêm ý khác với Điều 40, Luật Báo chí.

Theo ông Đen, điểm này không có ý để giới hạn báo chí. Việc đưa nội dung nói trên để muốn nói có những cuộc họp, trao đổi mang tính chất nội bộ, mà người phát biểu nói là trao đổi nội dung này báo chí không đưa tin, chỉ dừng lại chừng mực đó; còn các hội nghị tổng kết, sơ kết thì báo chí đưa bình thường.

Thu hồi quy chế phát ngôn báo chí có điểm không phù hợp với Luật Báo chí
Quyết định thu hồi và hủy bỏ quyết định ban hành Quy chế phát ngôn báo chí của tỉnh Cà Mau.

Sau khi có phản ánh từ một số cơ quan báo chí, ngày 13/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Thân Đức Hưởng đã ký quyết định thu hồi và hủy bỏ quyết định ban hành Quy chế nói trên. Lý do: Quyết định 1627/QĐ-UBND ngày 29/9 có những điểm chưa phù hợp với Luật Báo chí và Nghị định số 09 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

Huỳnh Hải

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Pháp luật - Xã Hội) - Dân trí Ngày 13/10, UBND tỉnh Cà Mau có quyết định thu hồi và hủy bỏ Quyết định ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh này, được ban hành ngày 29/9 có điểm không phù hợp với Luật Báo chí.

Trước đó, ngày 29/9, ông Thân Đức Hưởng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ký ban hành Quyết định số 1627/QĐ-UBND, ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Cà Mau (gọi tắt là Quy chế).

Trong đó, tại Điều 9, khoản 3 của Quy chế nêu rõ: “Nhà báo, phóng viên không được dùng những ý kiến phát biểu tại hội nghị, hội thảo, các cuộc gặp gỡ, trao đổi, nói chuyện có nhà báo tham dự để thông tin trên báo chí hoặc chuyển thành bài phỏng vấn nếu không được sự đồng ý của người phát biểu”.

Trong khi đó, tại Điều 40, Luật Báo chí năm 2016 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2017) chỉ quy định: “Nhà báo không được dùng những ý kiến phát biểu tại hội nghị, hội thảo, các cuộc gặp gỡ, trao đổi, nói chuyện có nhà báo tham dự để chuyển thành bài phỏng vấn nếu không được sự đồng ý của người phát biểu”.

Như vậy, việc Quy chế phát ngôn của tỉnh Cà Mau đưa thêm ý “không được dùng những ý kiến phát biểu tại hội nghị, hội thảo, các cuộc gặp gỡ, trao đổi, nói chuyện có nhà báo tham dự để thông tin trên báo chí” là không phù hợp với Luật Báo chí năm 2016.

Thu hồi quy chế phát ngôn báo chí có điểm không phù hợp với Luật Báo chí
Điều 9, khoản 3 Quy chế phát ngôn báo chí của tỉnh Cà Mau có điểm không phù hợp với Luật Báo chí.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Văn Đen – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau, cho rằng, Quy chế phát ngôn báo chí của tỉnh Cà Mau được xây dựng dựa trên nền Nghị định 09 của Chính phủ và Luật Báo chí. Trong Quy chế có một chi tiết tại Điều 9, khoản 3 bổ sung thêm ý khác với Điều 40, Luật Báo chí.

Theo ông Đen, điểm này không có ý để giới hạn báo chí. Việc đưa nội dung nói trên để muốn nói có những cuộc họp, trao đổi mang tính chất nội bộ, mà người phát biểu nói là trao đổi nội dung này báo chí không đưa tin, chỉ dừng lại chừng mực đó; còn các hội nghị tổng kết, sơ kết thì báo chí đưa bình thường.

Thu hồi quy chế phát ngôn báo chí có điểm không phù hợp với Luật Báo chí
Quyết định thu hồi và hủy bỏ quyết định ban hành Quy chế phát ngôn báo chí của tỉnh Cà Mau.

Sau khi có phản ánh từ một số cơ quan báo chí, ngày 13/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Thân Đức Hưởng đã ký quyết định thu hồi và hủy bỏ quyết định ban hành Quy chế nói trên. Lý do: Quyết định 1627/QĐ-UBND ngày 29/9 có những điểm chưa phù hợp với Luật Báo chí và Nghị định số 09 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

Huỳnh Hải

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên