THÔNG TIN TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU "NGHỆ NGHÂN ƯU TÚ" | Tháng Chín 19, 2017

Thực hiện Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; Quyết định số 3255/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai – năm 2018, Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai, năm 2018.

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tại Công văn số 2112/SVHTTDL-TCCB ngày 10 tháng 8 năm 2017 về việc thông báo, đăng tải danh  sách cá nhân nộp hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai, năm 2018. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa xin đăng tải danh sách 36 cá nhân đề nghị xét tặng như sau:

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Loại hình di sản văn hóa phi

vật thể nắm giữ

 
 

1

Đỗ Văn Côi

Thôn 4, xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Hát Chèo và múa Chèo

 

2

Đỗ Ngọc Quắc

Thôn 2, xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Trò Xuân Phả

 

3

Đỗ Đình Thuật

Thôn 3, xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Trò Xuân Phả

 

4

Đỗ Duy Thủy

Thôn 3, xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Trò Xuân Phả

 

5

Đỗ Thị Hảo

Thôn 8, xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Trò Xuân Phả

 

 6

Hoàng Văn Hiếu

Thôn 8, xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Trò Xuân Phả

 

7

Phạm Vũ Vượng

Thôn Quang Thuận, xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Cồng Chiêng

 

8

Phạm Thị Phượng

Khu 2, Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Múa hát Chèo Chải

 

9

Vũ Văn Cánh

Khu 2, Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Tuồng Cổ

 

10

Trịnh Thị Bích Sửu

Khu 2, Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Tuồng Cổ

 

11

Phạm Thị An

Thôn Bèo, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Tuồng Cổ

 

12

Trịnh Thế Trung

Xóm Bình, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian:                           Hát Chèo trong Lễ hội truyền thống Rước nước tại Chùa Phủ Báo Ân

 

13

Nguyễn Đình Ứng

Thôn 3, xã Hoằng Phượng, Huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Hát chèo

 

14

Nguyễn Thị Hòa

Xã Hoằng Đức, Huyện Hoằng Hóa,

tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Hát Chèo

 

15

Nguyễn Thị Hương

Thôn 2, xã Hoằng Phượng, Huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Ca trù

 

16

Hoàng Văn Trúc

Thôn Phục Lễ-xã Hoằng Lưu, Huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Hát Chèo

 

17

Lê Trung Tại

Phố Tân Sơn, thị trần Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Biểu diễn nhạc cụ Chèo

 

18

Nguyễn Như Chi

Phố Phúc Sơn,Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Hát Chèo

 

19

Nguyễn Thị Chuyền

Thôn Trịnh Xá 6, xã Yên Ninh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Lễ hội truyền thống: Lễ hội trò  Chiềng

 

20

Lưu Thị Thấm

Thôn Trịnh Xá 5, xã Yên Ninh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Lễ hội truyền thống: Lễ hội trò Chiềng

 

21

Nguyễn Thị Thủy

Thôn Nhân Cao, xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Hát, múa chèo chãi

 

22

Nguyễn Văn Vụ

Làng Chí Cường, xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Hát Chèo

 

23

Tống Thị Ca

Thôn Nguyên Thành, xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Hát Chèo

 

24

Nguyễn Văn Thoan

Thôn Nguyên Thịnh, xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễndân gian: nhạc cụ dân tộc: Sáo, nhị

 

25

Nguyễn Thị Cốc

Thôn 6, xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca, dân vũ Đông Anh

 

26

Lê Bá Ất

Thôn 5, xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca, dân vũ Đông Anh

 

27

Lê Thị Hỏi

Thôn 2, xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca, dân vũ Đông Anh

 

28

Lê Thị Liên

Thôn 2, xã Đông Anh, huyện, Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca, dân vũ Đông Anh

 

29

Nguyễn Sỹ Lịch

Thôn 7, xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca, dân vũ Đông Anh

 

30

Lê Thị Ngoạt

Thôn 7, xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca, dân vũ Đông Anh

 

31

Lê Thị Nghi

Thôn 7, xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca, dân vũ Đông Anh

 

32

Lê Thị Ngơi

Thôn 5, xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca, dân vũ Đông Anh

 

33

Lê Bá Tuất

Thôn 5, xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca, dân vũ Đông Anh

 

34

Nguyễn Văn Chung

Xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Chầu văn

 

35

Lê Hồng Triệu

Xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Hát Chèo

 

36

Trần Thị Huệ

Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Ca trù

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

Thực hiện Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; Quyết định số 3255/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai – năm 2018, Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai, năm 2018.

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tại Công văn số 2112/SVHTTDL-TCCB ngày 10 tháng 8 năm 2017 về việc thông báo, đăng tải danh  sách cá nhân nộp hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai, năm 2018. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa xin đăng tải danh sách 36 cá nhân đề nghị xét tặng như sau:

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Loại hình di sản văn hóa phi

vật thể nắm giữ

 
 

1

Đỗ Văn Côi

Thôn 4, xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Hát Chèo và múa Chèo

 

2

Đỗ Ngọc Quắc

Thôn 2, xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Trò Xuân Phả

 

3

Đỗ Đình Thuật

Thôn 3, xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Trò Xuân Phả

 

4

Đỗ Duy Thủy

Thôn 3, xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Trò Xuân Phả

 

5

Đỗ Thị Hảo

Thôn 8, xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Trò Xuân Phả

 

 6

Hoàng Văn Hiếu

Thôn 8, xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Trò Xuân Phả

 

7

Phạm Vũ Vượng

Thôn Quang Thuận, xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Cồng Chiêng

 

8

Phạm Thị Phượng

Khu 2, Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Múa hát Chèo Chải

 

9

Vũ Văn Cánh

Khu 2, Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Tuồng Cổ

 

10

Trịnh Thị Bích Sửu

Khu 2, Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Tuồng Cổ

 

11

Phạm Thị An

Thôn Bèo, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Tuồng Cổ

 

12

Trịnh Thế Trung

Xóm Bình, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian:                           Hát Chèo trong Lễ hội truyền thống Rước nước tại Chùa Phủ Báo Ân

 

13

Nguyễn Đình Ứng

Thôn 3, xã Hoằng Phượng, Huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Hát chèo

 

14

Nguyễn Thị Hòa

Xã Hoằng Đức, Huyện Hoằng Hóa,

tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Hát Chèo

 

15

Nguyễn Thị Hương

Thôn 2, xã Hoằng Phượng, Huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Ca trù

 

16

Hoàng Văn Trúc

Thôn Phục Lễ-xã Hoằng Lưu, Huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Hát Chèo

 

17

Lê Trung Tại

Phố Tân Sơn, thị trần Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Biểu diễn nhạc cụ Chèo

 

18

Nguyễn Như Chi

Phố Phúc Sơn,Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Hát Chèo

 

19

Nguyễn Thị Chuyền

Thôn Trịnh Xá 6, xã Yên Ninh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Lễ hội truyền thống: Lễ hội trò  Chiềng

 

20

Lưu Thị Thấm

Thôn Trịnh Xá 5, xã Yên Ninh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Lễ hội truyền thống: Lễ hội trò Chiềng

 

21

Nguyễn Thị Thủy

Thôn Nhân Cao, xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Hát, múa chèo chãi

 

22

Nguyễn Văn Vụ

Làng Chí Cường, xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Hát Chèo

 

23

Tống Thị Ca

Thôn Nguyên Thành, xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Hát Chèo

 

24

Nguyễn Văn Thoan

Thôn Nguyên Thịnh, xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễndân gian: nhạc cụ dân tộc: Sáo, nhị

 

25

Nguyễn Thị Cốc

Thôn 6, xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca, dân vũ Đông Anh

 

26

Lê Bá Ất

Thôn 5, xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca, dân vũ Đông Anh

 

27

Lê Thị Hỏi

Thôn 2, xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca, dân vũ Đông Anh

 

28

Lê Thị Liên

Thôn 2, xã Đông Anh, huyện, Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca, dân vũ Đông Anh

 

29

Nguyễn Sỹ Lịch

Thôn 7, xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca, dân vũ Đông Anh

 

30

Lê Thị Ngoạt

Thôn 7, xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca, dân vũ Đông Anh

 

31

Lê Thị Nghi

Thôn 7, xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca, dân vũ Đông Anh

 

32

Lê Thị Ngơi

Thôn 5, xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca, dân vũ Đông Anh

 

33

Lê Bá Tuất

Thôn 5, xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca, dân vũ Đông Anh

 

34

Nguyễn Văn Chung

Xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Chầu văn

 

35

Lê Hồng Triệu

Xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Hát Chèo

 

36

Trần Thị Huệ

Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Ca trù

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên