“Thông tin phản ánh về tiêu cực trong công tác thi hành án dân sự còn nhiều” | Tháng Tám 1, 2017

(Pháp luật) - Dân trí Đó là nhận định của Bộ Tư pháp trong Báo cáo số 204/BC-BTP về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm trọng tâm, giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2017.  >> 96 cán bộ thi hành án dân sự bị kỷ luật trong năm 2016  >> “Hoãn” thi hành án chỉ vì... một cú điện thoại

“Thông tin phản ánh về tiêu cực trong công tác thi hành án dân sự còn nhiều”
Những vụ án liên quan đến tín dụng ngân hàng có số tiền phải thu hồi rất lớn như vụ Huỳnh Thị Huyền Như sẽ được tập trung giải quyết.

Theo Bộ Tư pháp, 8 tháng vừa qua có tổng số việc phải thi hành là 674.670 việc, số có điều kiện thi hành gần 530.000 việc. Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong gần 315.000 việc (tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2016), đạt tỉ lệ 59,4% (tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2016).

Tổng số tiền phải thi hành gần 145.600 tỷ đồng và đã thi hành xong trên 21.400 tỷ đồng (tăng 52 % so với cùng kỳ năm 2016), đạt tỉ lệ 21,4% (tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2016).

Bộ Tư pháp và các địa phương tiếp tục tập trung giải quyết các vụ việc thi hành án trọng điểm, các vụ việc thi hành án liên quan đến tín dụng ngân hàng, các vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp. Qua rà soát, hiện còn 30 vụ việc trọng điểm và 92 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài đang được tích cực chỉ đạo giải quyết.

Các quy chế phối hợp với các bộ, ngành liên quan như tòa án, kiểm sát, nội chính, công an, ngân hàng, bảo hiểm xã hội được triển khai hiệu quả tại các địa phương, góp phần kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, giúp các cơ quan thi hành án dân sự thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Theo Bộ Tư pháp, số việc và tiền thụ lý ngày càng nhiều và tiếp tục tăng so với năm trước (tăng 35.923 việc và trên 24.600 tỷ đồng). Các vụ án liên quan đến tín dụng, ngân hàng có giá trị phải thi hành rất lớn (chiếm gần 56% tổng số tiền phải thi hành của toàn quốc), trong khi việc kê biên, phong tỏa tài sản, truy tìm tài sản trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử chưa được quan tâm kịp thời, gây nên áp lực công việc lớn và khó khăn trong quá trình thi hành án.

Trong khi đó số việc và số tiền có điều kiện nhưng chưa thi hành xong chuyển sang kỳ sau vẫn còn rất lớn (gần 360.000 việc, tương ứng với số tiền trên 124.100 tỷ đồng). “Một số địa phương có kết quả thi hành án đạt thấp so với bình quân chung toàn quốc. Thông tin phản ánh về các tiêu cực trong công tác thi hành án dân sự còn nhiều”- báo cáo của Bộ Tư pháp nhận định.

Từ nay tới cuối năm, Bộ Tư pháp khẳng định sẽ tập trung các nguồn lực để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi hành án dân sự và giải quyết dứt điểm các vụ việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài, đặc biệt đối với các vụ án tham nhũng nhằm thu hồi tài sản nhà nước, các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng có giá trị lớn.

Thế Kha

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Pháp luật) - Dân trí Đó là nhận định của Bộ Tư pháp trong Báo cáo số 204/BC-BTP về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm trọng tâm, giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2017.  >> 96 cán bộ thi hành án dân sự bị kỷ luật trong năm 2016  >> “Hoãn” thi hành án chỉ vì... một cú điện thoại

“Thông tin phản ánh về tiêu cực trong công tác thi hành án dân sự còn nhiều”
Những vụ án liên quan đến tín dụng ngân hàng có số tiền phải thu hồi rất lớn như vụ Huỳnh Thị Huyền Như sẽ được tập trung giải quyết.

Theo Bộ Tư pháp, 8 tháng vừa qua có tổng số việc phải thi hành là 674.670 việc, số có điều kiện thi hành gần 530.000 việc. Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong gần 315.000 việc (tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2016), đạt tỉ lệ 59,4% (tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2016).

Tổng số tiền phải thi hành gần 145.600 tỷ đồng và đã thi hành xong trên 21.400 tỷ đồng (tăng 52 % so với cùng kỳ năm 2016), đạt tỉ lệ 21,4% (tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2016).

Bộ Tư pháp và các địa phương tiếp tục tập trung giải quyết các vụ việc thi hành án trọng điểm, các vụ việc thi hành án liên quan đến tín dụng ngân hàng, các vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp. Qua rà soát, hiện còn 30 vụ việc trọng điểm và 92 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài đang được tích cực chỉ đạo giải quyết.

Các quy chế phối hợp với các bộ, ngành liên quan như tòa án, kiểm sát, nội chính, công an, ngân hàng, bảo hiểm xã hội được triển khai hiệu quả tại các địa phương, góp phần kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, giúp các cơ quan thi hành án dân sự thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Theo Bộ Tư pháp, số việc và tiền thụ lý ngày càng nhiều và tiếp tục tăng so với năm trước (tăng 35.923 việc và trên 24.600 tỷ đồng). Các vụ án liên quan đến tín dụng, ngân hàng có giá trị phải thi hành rất lớn (chiếm gần 56% tổng số tiền phải thi hành của toàn quốc), trong khi việc kê biên, phong tỏa tài sản, truy tìm tài sản trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử chưa được quan tâm kịp thời, gây nên áp lực công việc lớn và khó khăn trong quá trình thi hành án.

Trong khi đó số việc và số tiền có điều kiện nhưng chưa thi hành xong chuyển sang kỳ sau vẫn còn rất lớn (gần 360.000 việc, tương ứng với số tiền trên 124.100 tỷ đồng). “Một số địa phương có kết quả thi hành án đạt thấp so với bình quân chung toàn quốc. Thông tin phản ánh về các tiêu cực trong công tác thi hành án dân sự còn nhiều”- báo cáo của Bộ Tư pháp nhận định.

Từ nay tới cuối năm, Bộ Tư pháp khẳng định sẽ tập trung các nguồn lực để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi hành án dân sự và giải quyết dứt điểm các vụ việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài, đặc biệt đối với các vụ án tham nhũng nhằm thu hồi tài sản nhà nước, các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng có giá trị lớn.

Thế Kha

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên
Tags: ,