Thông báo vận hành xả lũ hồ chứa Cửa Đạt và phát lệnh báo động trên các triền sông | Tháng Mười 11, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh vừa thông báo số 149/PCTT&TKCN về vận hành xả lũ hồ chứa Cửa Đạt và phát lệnh báo động trên các triền sông. Sau đây là toàn văn thông báo.

Thông báo vận hành xả lũ hồ chứa Cửa Đạt và phát lệnh báo động trên các triền sông


Thông báo vận hành xả lũ hồ chứa Cửa Đạt và phát lệnh báo động trên các triền sông
H.T
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh vừa thông báo số 149/PCTT&TKCN về vận hành xả lũ hồ chứa Cửa Đạt và phát lệnh báo động trên các triền sông. Sau đây là toàn văn thông báo.

Thông báo vận hành xả lũ hồ chứa Cửa Đạt và phát lệnh báo động trên các triền sông


Thông báo vận hành xả lũ hồ chứa Cửa Đạt và phát lệnh báo động trên các triền sông
H.T
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên