Thêm một đại học đạt chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ GD-ĐT | Tháng Chín 20, 2017

(Giáo dục) - Dân trí Trường ĐH Mở TP.HCM vừa được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐH Quốc gia TP.HCM trao giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục do Bộ GD-ĐT ban hành. Đây là trường thứ 51 trong số các trường ĐH,CĐ trong cả nước đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.

Theo trình tự sau khi tự đánh giá, năm 2017 trường đăng ký với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐH Quốc gia TP.HCM để tiến hành đánh giá ngoài. Kết quả, trường đạt 52/61 tiêu chí, đạt 85,25%.

Thêm một đại học đạt chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ GD-ĐT
PGS.TS Nguyễn Hội Nghĩa trao chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho hiệu trưởng trường ĐH Mở TP.HCM

PGS.TS Nguyễn Hội Nghĩa – Phó giám đốc ĐHQG TP.HCM, cho rằng việc nhà trường đạt chất lượng kiểm định là tiền đề để trường tiếp tục các mục tiêu, chiến lược dài hơi của mình. Cũng theo ông Nghĩa, trường cần định kỳ rà soát mục tiêu chiến lược và sứ mạng phát triển của nhà trường, định lượng các kết quả đã đạt được để có sự điều chỉnh phù hợp, chú ý đến đối tác hợp tác đào tạo, trong đó có sự liên kết với doanh nghiệp, tiếp tục phát triển cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của nhà trường và sinh viên.

Đến nay, có 51 trường ĐH, CĐ trong cả nước đã được kiểm định đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục. Việc đánh giá này chủ yếu do hai trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP.HCM tiến hành. Trong đó, trung tâm kiểm định ĐH Quốc gia Hà Nội đã đánh giá 27 trường; ĐH Quốc gia TP.HCM đánh giá 17 trường. Ngoài ra trung tâm kiểm định thuộc ĐH Đà Nẵng đánh giá 3 trường và Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam đánh giá 4 trường.

Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng được Bộ GD-ĐT ban hành trước đây có 61 tiêu chí. Tháng 5/2017, Bộ GD-ĐT ra thông tư ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục ĐH. Theo đó, bộ tiêu chuẩn mới có 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí, tăng gấp đôi với bộ tiêu chuẩn trước đây.

Lê Phương

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Giáo dục) - Dân trí Trường ĐH Mở TP.HCM vừa được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐH Quốc gia TP.HCM trao giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục do Bộ GD-ĐT ban hành. Đây là trường thứ 51 trong số các trường ĐH,CĐ trong cả nước đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.

Theo trình tự sau khi tự đánh giá, năm 2017 trường đăng ký với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐH Quốc gia TP.HCM để tiến hành đánh giá ngoài. Kết quả, trường đạt 52/61 tiêu chí, đạt 85,25%.

Thêm một đại học đạt chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ GD-ĐT
PGS.TS Nguyễn Hội Nghĩa trao chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho hiệu trưởng trường ĐH Mở TP.HCM

PGS.TS Nguyễn Hội Nghĩa – Phó giám đốc ĐHQG TP.HCM, cho rằng việc nhà trường đạt chất lượng kiểm định là tiền đề để trường tiếp tục các mục tiêu, chiến lược dài hơi của mình. Cũng theo ông Nghĩa, trường cần định kỳ rà soát mục tiêu chiến lược và sứ mạng phát triển của nhà trường, định lượng các kết quả đã đạt được để có sự điều chỉnh phù hợp, chú ý đến đối tác hợp tác đào tạo, trong đó có sự liên kết với doanh nghiệp, tiếp tục phát triển cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của nhà trường và sinh viên.

Đến nay, có 51 trường ĐH, CĐ trong cả nước đã được kiểm định đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục. Việc đánh giá này chủ yếu do hai trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP.HCM tiến hành. Trong đó, trung tâm kiểm định ĐH Quốc gia Hà Nội đã đánh giá 27 trường; ĐH Quốc gia TP.HCM đánh giá 17 trường. Ngoài ra trung tâm kiểm định thuộc ĐH Đà Nẵng đánh giá 3 trường và Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam đánh giá 4 trường.

Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng được Bộ GD-ĐT ban hành trước đây có 61 tiêu chí. Tháng 5/2017, Bộ GD-ĐT ra thông tư ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục ĐH. Theo đó, bộ tiêu chuẩn mới có 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí, tăng gấp đôi với bộ tiêu chuẩn trước đây.

Lê Phương

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên