Tháo gỡ khó khăn cho một số dự án trọng điểm tại TP. Sầm Sơn. | Tháng Chín 20, 2017

(Chính trị) - Sáng ngày 08/9/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan đã có buổi thị sát, kiểm tra thực địa một số dự án trên địa bàn TP. Sầm Sơn, gồm: Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn, Khu đô thị du lịch sinh thái dọc hai bờ sông Đơ và Khu đô thị du lịch sinh thái biển Đông Á Sầm Sơn.

Theo báo cáo của UBND TP. Sầm Sơn, tính đến nay tình hình thực hiện 3 dự án trên địa bàn TP. Sầm Sơn, gồm: Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn, Khu đô thị du lịch sinh thái dọc hai bờ sông Đơ và Khu đô thị du lịch sinh thái biển Đông Á Sầm Sơn đang được triển khai đúng kế hoạch, các chủ đầu tư đã tập trung nhân, vật lực đầy đủ để đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, cả 3 dự án hiện có chung những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và một số chậm trễ trong việc hoàn tất các thủ tục đầu tư cũng như các thủ tục hành chính liên quan…

Tháo gỡ khó khăn cho một số dự án trọng điểm tại TP. Sầm Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn cùng đoàn công tác

 thị sát tình hình thực hiện các dự án tại TP. Sầm Sơn.

Sau khi thị sát tình hình thực hiện dự án, nghe báo cáo tiến độ và những khó khăn vướng mắc cũng như ý kiến các ngành; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, để có được vẻ đẹp của TP. Sầm Sơn như ngày hôm nay là nhờ một phần không nhỏ từ nỗ lực thu hút đầu tư của các cấp chính quyền địa phương; vì vậy việc tháo gỡ khó khăn, thu hút đầu tư là việc làm luôn phải được ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của TP. Sầm Sơn nói riêng và của cả tỉnh nói chung. Đồng chí yêu cầu TP. Sầm Sơn và các sở, ngành liên quan phải thống nhất, đồng thuận về mặt chủ trương, chủ động phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư để hướng dẫn giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình đầu tư tại TP. Sầm Sơn.

Tháo gỡ khó khăn cho một số dự án trọng điểm tại TP. Sầm Sơn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với dự án Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn đề nghị phía chủ đầu tư trình phương án quy hoạch dự án lên UBND TP. Sầm Sơn trước ngày 15/9/2017, để UBND TP. Sầm Sơn cùng các sở, ngành liên quan thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Với những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đoạn phía trong đường cong Vạn Chài, đồng chí giao UBND TP. Sầm Sơn phải hoàn tất mặt bằng sạch, bàn giao cho chủ đầu tư trước 15/10/2017.

Đối với dự án Khu đô thị du lịch sinh thái dọc hai bờ sông Đơ, đồng chí đề nghị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD4 sớm hoàn tất thủ tục bàn giao Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân đã mua. Về phần diện tích còn lại của dự án, đồng chí yêu cầu UBND TP. Sầm Sơn trước 25/12/2017 phải bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch của dự án cho chủ đầu tư.

Đối với dự án Khu đô thị du lịch sinh thái biển Đông Á Sầm Sơn, hiện đang trong quá trình triển khai các thủ tục cần thiết; đồng chí đề nghị Tổng Công ty Bất động sản Đông Á sớm đề xuất phương án tái định cư dự án lên Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, để sở nghiên cứu trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Ngoài ra, UBND TP. Sầm Sơn phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân trong vùng dự án hiểu, đồng thuận và ủng hộ việc thực hiện dự án.

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Chính trị) - Sáng ngày 08/9/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan đã có buổi thị sát, kiểm tra thực địa một số dự án trên địa bàn TP. Sầm Sơn, gồm: Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn, Khu đô thị du lịch sinh thái dọc hai bờ sông Đơ và Khu đô thị du lịch sinh thái biển Đông Á Sầm Sơn.

Theo báo cáo của UBND TP. Sầm Sơn, tính đến nay tình hình thực hiện 3 dự án trên địa bàn TP. Sầm Sơn, gồm: Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn, Khu đô thị du lịch sinh thái dọc hai bờ sông Đơ và Khu đô thị du lịch sinh thái biển Đông Á Sầm Sơn đang được triển khai đúng kế hoạch, các chủ đầu tư đã tập trung nhân, vật lực đầy đủ để đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, cả 3 dự án hiện có chung những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và một số chậm trễ trong việc hoàn tất các thủ tục đầu tư cũng như các thủ tục hành chính liên quan…

Tháo gỡ khó khăn cho một số dự án trọng điểm tại TP. Sầm Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn cùng đoàn công tác

 thị sát tình hình thực hiện các dự án tại TP. Sầm Sơn.

Sau khi thị sát tình hình thực hiện dự án, nghe báo cáo tiến độ và những khó khăn vướng mắc cũng như ý kiến các ngành; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, để có được vẻ đẹp của TP. Sầm Sơn như ngày hôm nay là nhờ một phần không nhỏ từ nỗ lực thu hút đầu tư của các cấp chính quyền địa phương; vì vậy việc tháo gỡ khó khăn, thu hút đầu tư là việc làm luôn phải được ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của TP. Sầm Sơn nói riêng và của cả tỉnh nói chung. Đồng chí yêu cầu TP. Sầm Sơn và các sở, ngành liên quan phải thống nhất, đồng thuận về mặt chủ trương, chủ động phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư để hướng dẫn giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình đầu tư tại TP. Sầm Sơn.

Tháo gỡ khó khăn cho một số dự án trọng điểm tại TP. Sầm Sơn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với dự án Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn đề nghị phía chủ đầu tư trình phương án quy hoạch dự án lên UBND TP. Sầm Sơn trước ngày 15/9/2017, để UBND TP. Sầm Sơn cùng các sở, ngành liên quan thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Với những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đoạn phía trong đường cong Vạn Chài, đồng chí giao UBND TP. Sầm Sơn phải hoàn tất mặt bằng sạch, bàn giao cho chủ đầu tư trước 15/10/2017.

Đối với dự án Khu đô thị du lịch sinh thái dọc hai bờ sông Đơ, đồng chí đề nghị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD4 sớm hoàn tất thủ tục bàn giao Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân đã mua. Về phần diện tích còn lại của dự án, đồng chí yêu cầu UBND TP. Sầm Sơn trước 25/12/2017 phải bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch của dự án cho chủ đầu tư.

Đối với dự án Khu đô thị du lịch sinh thái biển Đông Á Sầm Sơn, hiện đang trong quá trình triển khai các thủ tục cần thiết; đồng chí đề nghị Tổng Công ty Bất động sản Đông Á sớm đề xuất phương án tái định cư dự án lên Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, để sở nghiên cứu trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Ngoài ra, UBND TP. Sầm Sơn phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân trong vùng dự án hiểu, đồng thuận và ủng hộ việc thực hiện dự án.

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên