Thanh tra toàn diện các dự án xây dựng trên bán đảo Sơn Trà | Tháng Chín 20, 2017

(Pháp luật - Xã Hội) - Dân trí Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.  >> Đà Nẵng sẽ báo cáo Thủ tướng về dự án 137 lô biệt thự ở Sơn Trà  >> Loại 6 dự án, giảm quy mô 10 dự án khách sạn tại Sơn Trà?

Thanh tra toàn diện các dự án xây dựng trên bán đảo Sơn Trà

Hiện có 3 dự án đã đầu tư, đưa vào khai thác hơn 300 buồng phòng khách sạn trên bán đảo Sơn Trà.

Phó Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng và các bộ, cơ quan liên quan thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà đã được UBND thành phố Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp phép trong giai đoạn từ năm 2003 đến hết năm 2006.

Đây là thời điểm từ khi Bộ Chính trị có Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 16/10/2003 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến khi bản Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng được phê duyệt.

Phó Thủ tướng hạn định cho Thanh tra Chính phủ hoàn thành việc này, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/3/2018.

Theo báo cáo mới đây của Đà Nẵng gửi lên Chính phủ, đến thời điểm tháng 12/2012, thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 18 dự án phát triển du lịch, nghỉ dưỡng tại khu vực bán đảo này. Quy mô lưu trú của các dự án theo quy hoạch tương đương khoảng 5.600 buồng phòng khách sạn.

Hiện tại, có 3 dự án đã đầu tư, 1 dự án đang triển khai, 3 dự án đã triển khai một phần sau đó tạm dừng, 11 dự án chưa triển khai. Tổng số phòng lưu trú thực tế đang khai thác tại bán đảo là trên 300 phòng.

Qua rà soát, có 6/18 dự án đã được chấp thuận không phù hợp các nguyên tắc đề xuất để bảo vệ, phát triển bền vững bán đảo, Đà Nẵng kiến nghị điều chỉnh, chuyển đổi công năng sang phục vụ du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, không có lưu trú. Thành phố cũng đề nghị xem xét cắt giảm quy mộ của 10 dự án cho phù hợp với các tiêu chí đề ra, chỉ giữ nguyên 2 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

P.T

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Pháp luật - Xã Hội) - Dân trí Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.  >> Đà Nẵng sẽ báo cáo Thủ tướng về dự án 137 lô biệt thự ở Sơn Trà  >> Loại 6 dự án, giảm quy mô 10 dự án khách sạn tại Sơn Trà?

Thanh tra toàn diện các dự án xây dựng trên bán đảo Sơn Trà

Hiện có 3 dự án đã đầu tư, đưa vào khai thác hơn 300 buồng phòng khách sạn trên bán đảo Sơn Trà.

Phó Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng và các bộ, cơ quan liên quan thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà đã được UBND thành phố Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp phép trong giai đoạn từ năm 2003 đến hết năm 2006.

Đây là thời điểm từ khi Bộ Chính trị có Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 16/10/2003 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến khi bản Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng được phê duyệt.

Phó Thủ tướng hạn định cho Thanh tra Chính phủ hoàn thành việc này, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/3/2018.

Theo báo cáo mới đây của Đà Nẵng gửi lên Chính phủ, đến thời điểm tháng 12/2012, thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 18 dự án phát triển du lịch, nghỉ dưỡng tại khu vực bán đảo này. Quy mô lưu trú của các dự án theo quy hoạch tương đương khoảng 5.600 buồng phòng khách sạn.

Hiện tại, có 3 dự án đã đầu tư, 1 dự án đang triển khai, 3 dự án đã triển khai một phần sau đó tạm dừng, 11 dự án chưa triển khai. Tổng số phòng lưu trú thực tế đang khai thác tại bán đảo là trên 300 phòng.

Qua rà soát, có 6/18 dự án đã được chấp thuận không phù hợp các nguyên tắc đề xuất để bảo vệ, phát triển bền vững bán đảo, Đà Nẵng kiến nghị điều chỉnh, chuyển đổi công năng sang phục vụ du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, không có lưu trú. Thành phố cũng đề nghị xem xét cắt giảm quy mộ của 10 dự án cho phù hợp với các tiêu chí đề ra, chỉ giữ nguyên 2 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

P.T

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên