Thẩm tra Tờ trình đề nghị ban hành cơ chế, chính sách thu hút bác sĩ về làm việc tại các cơ sở y tế | Tháng Bảy 4, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Để chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều 3-7, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 90/TTr-UBND ngày 27-6-2017 của UBND tỉnh về việc ban hành cơ chế, chính sách thu hút bác sĩ về làm việc tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.


Trong những năm qua, cùng với sự phát triển chung của ngành y tế cả nước, ngành y tế Thanh Hóa đã có những bước đột phá, sáng tạo trong phát triển dịch vụ y tế trên địa bàn và đạt được những kết quả quan trọng; nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu được ứng dụng và chuyển giao thành công trong khám chữa bệnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, đội ngũ bác sĩ trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập; tỷ lệ bác sĩ/vạn dân thấp (6,9 bác sĩ/vạn dân) so với bình quân chung của cả nước (8 bác sĩ/vạn dân); bác sĩ đầu ngành còn thiếu; số lượng bác sĩ tốt nghiệp hệ chính quy chiếm tỷ lệ thấp (37%); việc phân bố bác sĩ theo tuyến, khu vực, vùng miền chưa phù hợp.

Với mục tiêu tăng cường số lượng, chất lượng bác sĩ cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh để thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản ở tuyến cơ sở và các dịch vụ y tế chất lượng cao ở tuyến chuyên khoa, giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên, phấn đấu đến năm 2020 đạt chỉ tiêu 10 bác sĩ/vạn dân, 100% số trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sĩ, bảo đảm cơ cấu bác sĩ theo đúng quy định, tỷ lệ bác sĩ chính quy chiếm trên 70%, bác sĩ có trình độ sau đại học chiếm trên 50% tổng số bác sĩ toàn tỉnh, đến năm 2020 thu hút được khoảng 500 bác sĩ có trình độ đại học y khoa hệ chính quy trở lên… Tờ trình đưa ra chính sách hỗ trợ thu hút bác sĩ cho các tuyến, khu vực, vùng miền với mức hỗ trợ một lần từ 60 đến 700 triệu đồng và hỗ trợ hàng tháng để thuê nhà trong 2 năm đầu (trừ đối tượng theo Nghị định số 64/2009/NĐ-CP với mức hỗ trợ bằng 1 tháng lương cơ sở/người/tháng, trả cùng với thời điểm trả lương hàng tháng và các hỗ trợ ưu tiên khác.


Thẩm tra Tờ trình đề nghị ban hành cơ chế, chính sách thu hút bác sĩ về làm việc tại các cơ sở y tế
Lãnh đạo Sở Y tế phát biểu làm rỗ một số nội dung của Tờ trình.


Sau khi nghe các ý kiến của các đại biểu thảo luận làm rõ một số nội dung của Tờ trình, kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Văn Phát nhấn mạnh sự cần thiết và cấp bách phải ban hành cơ chế, chính sách thu hút bác sĩ về làm việc tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; đồng chí thống nhất trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới, đồng thời yêu cầu  ngành y tế tiếp thu các ý kiến của các thành viên Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tiếp tục hoàn thiện, bảo đảm tính thống nhất nội dung của các văn bản (gồm Tờ trình, Nghị quyết và Đề án cơ chế, chính sách thu hút bác sĩ về làm việc tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2020), bảo đảm tính khả thi của đề án, phấn đấu đưa ngành y tế Thanh Hóa trở thành ngành dịch vụ mũi nhọn, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Thanh Hóa trở thành trung tâm khám chữa bệnh chất lượng cao của khu vực.

Tô Hà
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Để chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều 3-7, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 90/TTr-UBND ngày 27-6-2017 của UBND tỉnh về việc ban hành cơ chế, chính sách thu hút bác sĩ về làm việc tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.


Trong những năm qua, cùng với sự phát triển chung của ngành y tế cả nước, ngành y tế Thanh Hóa đã có những bước đột phá, sáng tạo trong phát triển dịch vụ y tế trên địa bàn và đạt được những kết quả quan trọng; nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu được ứng dụng và chuyển giao thành công trong khám chữa bệnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, đội ngũ bác sĩ trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập; tỷ lệ bác sĩ/vạn dân thấp (6,9 bác sĩ/vạn dân) so với bình quân chung của cả nước (8 bác sĩ/vạn dân); bác sĩ đầu ngành còn thiếu; số lượng bác sĩ tốt nghiệp hệ chính quy chiếm tỷ lệ thấp (37%); việc phân bố bác sĩ theo tuyến, khu vực, vùng miền chưa phù hợp.

Với mục tiêu tăng cường số lượng, chất lượng bác sĩ cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh để thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản ở tuyến cơ sở và các dịch vụ y tế chất lượng cao ở tuyến chuyên khoa, giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên, phấn đấu đến năm 2020 đạt chỉ tiêu 10 bác sĩ/vạn dân, 100% số trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sĩ, bảo đảm cơ cấu bác sĩ theo đúng quy định, tỷ lệ bác sĩ chính quy chiếm trên 70%, bác sĩ có trình độ sau đại học chiếm trên 50% tổng số bác sĩ toàn tỉnh, đến năm 2020 thu hút được khoảng 500 bác sĩ có trình độ đại học y khoa hệ chính quy trở lên… Tờ trình đưa ra chính sách hỗ trợ thu hút bác sĩ cho các tuyến, khu vực, vùng miền với mức hỗ trợ một lần từ 60 đến 700 triệu đồng và hỗ trợ hàng tháng để thuê nhà trong 2 năm đầu (trừ đối tượng theo Nghị định số 64/2009/NĐ-CP với mức hỗ trợ bằng 1 tháng lương cơ sở/người/tháng, trả cùng với thời điểm trả lương hàng tháng và các hỗ trợ ưu tiên khác.


Thẩm tra Tờ trình đề nghị ban hành cơ chế, chính sách thu hút bác sĩ về làm việc tại các cơ sở y tế
Lãnh đạo Sở Y tế phát biểu làm rỗ một số nội dung của Tờ trình.


Sau khi nghe các ý kiến của các đại biểu thảo luận làm rõ một số nội dung của Tờ trình, kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Văn Phát nhấn mạnh sự cần thiết và cấp bách phải ban hành cơ chế, chính sách thu hút bác sĩ về làm việc tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; đồng chí thống nhất trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới, đồng thời yêu cầu  ngành y tế tiếp thu các ý kiến của các thành viên Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tiếp tục hoàn thiện, bảo đảm tính thống nhất nội dung của các văn bản (gồm Tờ trình, Nghị quyết và Đề án cơ chế, chính sách thu hút bác sĩ về làm việc tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2020), bảo đảm tính khả thi của đề án, phấn đấu đưa ngành y tế Thanh Hóa trở thành ngành dịch vụ mũi nhọn, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Thanh Hóa trở thành trung tâm khám chữa bệnh chất lượng cao của khu vực.

Tô Hà
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên