Thẩm định xã đạt chuẩn tiêu chí Quốc gia về y tế tại huyện Lang Chánh | Tháng Bảy 20, 2017

(Sự kiện) - (THO)- Trong 2 ngày 19 và 20-7, tại huyện Lang Chánh, đoàn công tác của Hội đồng thẩm định công nhận xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế tỉnh đã tổ chức thẩm định kết quả xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020 tại 2 xã Yên Khương và Đồng Lương.

Tại Trạm y tế xã Yên Khương và Đồng Lương, đoàn công tác đã tiến hành thẩm định 10 tiêu chí thuộc bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành chăm sóc sức khoẻ nhân dân; Nhân lực y tế xã; Cơ sở hạ tầng trạm y tế xã; Trang thiết bị, thuốc và phương tiện khác; Kế hoạch – tài chính; Y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm; Công tác khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và y học cổ truyền; Chăm sóc sức khỏe bà mẹ – trẻ em; Dân số – kế hoạch hóa gia đình và truyền thông – giáo dục sức khỏe nhân dân.
Thẩm định xã đạt chuẩn tiêu chí Quốc gia về y tế tại huyện Lang Chánh
Đoàn thẩm định kiểm tra các tiêu chí tại Trạm y tế xã Yên Khương.
Qua kiểm tra thẩm định, các đồng chí trong đoàn công tác đã đánh giá cao công tác thực hiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã. Đặc biệt cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ y tế, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Qua kiểm tra, đoàn công tác đã đánh giá, chấm điểm, Trạm y tế xã Yên Khương đạt 91/100 điểm và Trạm y tế xã Đồng Lương đạt 90,5/100 điểm, đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế giai đoạn đến năm 2020. Đây là cơ sở để các Trạm y tế tiếp tục hoàn thiện các chỉ tiêu và để UBND huyện Lang Chánh hoàn tất thủ tục đề nghị UBND tỉnh công nhận thêm 2 xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế năm 2017.
Thẩm định xã đạt chuẩn tiêu chí Quốc gia về y tế tại huyện Lang Chánh
Đoàn thẩm định kiểm tra tiêu chí cơ sở hạ tầng tại Trạm y tế xã Đồng Lương.

Như vậy, đến thời điểm này huyện Lang Chánh có 7/11 xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020.

Tô Hà
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO)- Trong 2 ngày 19 và 20-7, tại huyện Lang Chánh, đoàn công tác của Hội đồng thẩm định công nhận xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế tỉnh đã tổ chức thẩm định kết quả xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020 tại 2 xã Yên Khương và Đồng Lương.

Tại Trạm y tế xã Yên Khương và Đồng Lương, đoàn công tác đã tiến hành thẩm định 10 tiêu chí thuộc bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành chăm sóc sức khoẻ nhân dân; Nhân lực y tế xã; Cơ sở hạ tầng trạm y tế xã; Trang thiết bị, thuốc và phương tiện khác; Kế hoạch – tài chính; Y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm; Công tác khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và y học cổ truyền; Chăm sóc sức khỏe bà mẹ – trẻ em; Dân số – kế hoạch hóa gia đình và truyền thông – giáo dục sức khỏe nhân dân.
Thẩm định xã đạt chuẩn tiêu chí Quốc gia về y tế tại huyện Lang Chánh
Đoàn thẩm định kiểm tra các tiêu chí tại Trạm y tế xã Yên Khương.
Qua kiểm tra thẩm định, các đồng chí trong đoàn công tác đã đánh giá cao công tác thực hiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã. Đặc biệt cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ y tế, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Qua kiểm tra, đoàn công tác đã đánh giá, chấm điểm, Trạm y tế xã Yên Khương đạt 91/100 điểm và Trạm y tế xã Đồng Lương đạt 90,5/100 điểm, đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế giai đoạn đến năm 2020. Đây là cơ sở để các Trạm y tế tiếp tục hoàn thiện các chỉ tiêu và để UBND huyện Lang Chánh hoàn tất thủ tục đề nghị UBND tỉnh công nhận thêm 2 xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế năm 2017.
Thẩm định xã đạt chuẩn tiêu chí Quốc gia về y tế tại huyện Lang Chánh
Đoàn thẩm định kiểm tra tiêu chí cơ sở hạ tầng tại Trạm y tế xã Đồng Lương.

Như vậy, đến thời điểm này huyện Lang Chánh có 7/11 xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020.

Tô Hà
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên