Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 cho 2 xã Hoằng Lưu và Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa | Tháng Mười 13, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Ngày 13-10, Đoàn thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) tỉnh đã tổ chức thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2017 cho 2 xã Hoằng Lưu, Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa

Bắt tay vào xây dựng NTM, cả 2 xã Hoằng Lưu, Hoằng Phú đều có xuất phát điểm thấp. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, cả 2 xã đều tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp về tuyên truyền, dân vận, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực; đồng thời chú trọng phát triển sản xuất…, đến nay cả 2 xã đều đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM. Đáng chú ý, thu nhập bình quân của người lao động ở cả 2 xã đều đạt mức cao, xã Hoàng Phú đạt 40 triệu đồng/người/năm, Hoằng Lưu đạt 36,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ nghèo đa chiều đều dưới 5% và không có nợ đọng xây dựng cơ bản.

Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 cho 2 xã Hoằng Lưu và Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa
Đoàn thẩm định khảo sát tại xã Hoằng Lưu.


Trong quá trình thẩm định, căn cứ vào báo cáo kết quả thẩm tra, lấy ý kiến đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2017 của huyện; báo cáo thẩm định của các ngành được giao phụ trách tiêu chí NTM và kết quả khảo sát, kiểm tra thực tế đối với 2 xã nói trên, Đoàn thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh thống nhất cả 2 xã đều đạt 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM. 

 

Hương Thơm
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Ngày 13-10, Đoàn thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) tỉnh đã tổ chức thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2017 cho 2 xã Hoằng Lưu, Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa

Bắt tay vào xây dựng NTM, cả 2 xã Hoằng Lưu, Hoằng Phú đều có xuất phát điểm thấp. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, cả 2 xã đều tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp về tuyên truyền, dân vận, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực; đồng thời chú trọng phát triển sản xuất…, đến nay cả 2 xã đều đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM. Đáng chú ý, thu nhập bình quân của người lao động ở cả 2 xã đều đạt mức cao, xã Hoàng Phú đạt 40 triệu đồng/người/năm, Hoằng Lưu đạt 36,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ nghèo đa chiều đều dưới 5% và không có nợ đọng xây dựng cơ bản.

Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 cho 2 xã Hoằng Lưu và Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa
Đoàn thẩm định khảo sát tại xã Hoằng Lưu.


Trong quá trình thẩm định, căn cứ vào báo cáo kết quả thẩm tra, lấy ý kiến đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2017 của huyện; báo cáo thẩm định của các ngành được giao phụ trách tiêu chí NTM và kết quả khảo sát, kiểm tra thực tế đối với 2 xã nói trên, Đoàn thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh thống nhất cả 2 xã đều đạt 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM. 

 

Hương Thơm
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên