Thẩm định xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020 | Tháng Bảy 14, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Đoàn công tác của hội đồng thẩm định công nhận xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế tỉnh đã tổ chức thẩm định kết quả xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020 tại 2 xã Thiệu Giao (Thiệu Hóa) và Quảng Lĩnh (Quảng Xương).

Đoàn đã tiến hành thẩm định 10 tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020, gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành chăm sóc sức khỏe nhân dân; nhân lực y tế xã; cơ sở hạ tầng trạm y tế xã; trang thiết bị, thuốc và phương tiện khác; kế hoạch – tài chính; y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm; công tác khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và y học cổ truyền; chăm sóc sức khỏe bà mẹ – trẻ em; dân số – kế hoạch hóa gia đình và truyền thông – giáo dục sức khỏe nhân dân. Qua kiểm tra thẩm định, đoàn công tác đánh giá cao việc thực hiện các tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền 2 địa phương đã quan tâm, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ y tế, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Đoàn công tác đã đánh giá, chấm điểm xã Thiệu Giao đạt 90,5/100 điểm và xã Quảng Lĩnh đạt 90,5/100 điểm, đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020.

Như vậy, đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh có 445/635 (70%) xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế, phấn đấu hết năm 2017 sẽ có thêm 35 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế.

.Tô Hà
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Đoàn công tác của hội đồng thẩm định công nhận xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế tỉnh đã tổ chức thẩm định kết quả xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020 tại 2 xã Thiệu Giao (Thiệu Hóa) và Quảng Lĩnh (Quảng Xương).

Đoàn đã tiến hành thẩm định 10 tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020, gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành chăm sóc sức khỏe nhân dân; nhân lực y tế xã; cơ sở hạ tầng trạm y tế xã; trang thiết bị, thuốc và phương tiện khác; kế hoạch – tài chính; y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm; công tác khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và y học cổ truyền; chăm sóc sức khỏe bà mẹ – trẻ em; dân số – kế hoạch hóa gia đình và truyền thông – giáo dục sức khỏe nhân dân. Qua kiểm tra thẩm định, đoàn công tác đánh giá cao việc thực hiện các tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền 2 địa phương đã quan tâm, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ y tế, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Đoàn công tác đã đánh giá, chấm điểm xã Thiệu Giao đạt 90,5/100 điểm và xã Quảng Lĩnh đạt 90,5/100 điểm, đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020.

Như vậy, đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh có 445/635 (70%) xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế, phấn đấu hết năm 2017 sẽ có thêm 35 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế.

.Tô Hà
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên